Bomen

Bomen

Auteur
Paul Smith

Vertaling
Nathan Brinkman

Uitgave
TERRA 2022
320 pagina’s, 23 x 28,5 cm, harde omslag
ISBN 978 90 8989 908 8
€ 39,99

Oorspronkelijke titel
Trees
From Root to Leaf

Bomen

van wortel tot blad

Dit boek zou je alleen al willen hebben vanwege de prachtige opmaak. Het is een kloek boek met zeer veel prachtige illustraties (meer dan 450 afbeeldingen!), dat erg geschikt is voor op de koffietafel. Gelukkig is het daarnaast ook een heel lezenswaardig boek, met een groot aantal wetenswaardigheden over bomen van over de gehele wereld.

Dat kan gerust worden overgelaten aan een bomendeskundige als Paul Smith. Hij werkt al meer dan 25 jaar in de natuurbescherming en is vanaf 2016 secretaris-generaal bij Botanical Gardens Conservation International. Hij schreef in 2021 mee aan het rapport State of the World’s Trees voor het IUCN World Conservation Congress. Voorheen was hij hoofd van Kew Garden’s Millennium Seed Bank in Londen, waar hij toezicht hield op de conservering van zaden van meer dan 25.000 planten- en bomensoorten.

Zoals de ondertitel van Bomen al aangeeft is de informatie veelomvattend. Alle onderdelen van bomen komen aan bod, in achtereenvolgens de hoofdstukken Zaden, Bladeren, Vorm, Bast, Hout, Bloemen, Vruchten, Symbiose en ten slotte Bomen en wij. De teksten en de foto’s in de hoofdstuk-inleidingen en de uitwerkingsparagrafen zijn gedrukt op twee verschillende papiersoorten. Volgens de uitgever gaat het om Chinese papiersoorten, 157 grs mat MC en 140 grs Hv offset. Waarom voor twee papiersoorten is gekozen, weet de uitgever niet. Maar dit afwisselende papier is slechts één van de vele onderdelen van de bijzondere opmaak van dit boek.

Behalve beschrijvingen van de vorm, kleuren en functies van de onderdelen van bomen, van hun relatie met andere planten en dieren, en van hun betekenis voor de mens komt ook de bedreiging voor het voortbestaan van bomen (en daarmee hoogstwaarschijnlijk van de wereld) aan de orde. Producten gemaakt van bomen zijn onderdeel van vele facetten van ons leven; van meubilair, architectuur en stedenbouw, medicijnen, textiel, tot eten en drinken. Alleen al daarom is het bijzonder verontrustend dat volgens het rapport State of the World’s Trees van de in totaal ongeveer zestigduizend boomsoorten ter wereld er zo’n 17.500 – ongeveer dertig procent – met uitsterven wordt bedreigd.

Bomen kunnen meer dan honderd meter hoog worden en een gewicht bereiken van meer dan duizend ton (ruim zes keer het gewicht van een blauwe vinvis). Dit boek draagt ongetwijfeld bij aan een beter begrip en meer liefde voor deze bijzondere levende wezens, die tot de grootste, zwaarste en langstlevende organismen op aarde behoren.

Ronald Klingers, 14 november 2022