221124 Koude adem

Roodborsttapuit211122
* Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, European Stonechat, Tarier pâtre, Schwarzkehlchen *
Zondag en maandag: vorst, mist, rijp. Even blies de koude adem van Koning Winter over ons land.
Mist roept een onwerkelijke sfeer op. Je zicht is beperkt, de geluiden zijn gedempt.
Vogels kunnen korte afstanden in de mist vliegen, maar als ze de bodem of de lucht niet meer zien, raken ze gedesoriënteerd.
Maandagmorgen in De Wilck bewoog deze roodborsttapuit zich als een schim door het landschap.

Zwartekraai211122
* Zwarte kraai, Corvus corone, Carrion Crow, Corneille noire, Aaskrähe *
Horen doe je vogels in de mist juist erg goed. Zeker de roep van een zwarte kraai draagt ver.

Goudplevier201122
* Goudplevier, Pluvialis apricaria, European Golden Plover, Pluvier doré, Goldregenpfeifer *
In De Wilck zitten dagelijks honderden goudplevieren. Deze vogel foerageerde zondagmorgen op berijpt gras.

Koereiger241122E

Koereiger241122J

Koereiger_Grotezilverreiger241122
* Koereiger, Bubulcus ibis, Cattle Egret, Héron garde-bœufs, Kuhreiher *
Ze dragen nog steeds het predikaat ‘zeldzaam’, hoewel je ze in Nederland steeds vaker ziet: koereigers.
Het zijn vogels die vaak met koeien optrekken. Ze eten dan insecten op die de koeien ‘opwerpen’,
maar zoeken ook in de koeienvlaaien naar voedsel, zoals deze koereiger vanmorgen in Zoeterwoude.
In Zuid-Afrika noemen ze hem Bosluisvoël. Maar “hulle vreet nie die luise op die beeste nie,
maar leef van die ongewervel des wat opgejaag wordt terwyl die beeste wei”. Leuke taal om te lezen!
Op de onderste foto is het verschil tussen een koereiger en een grote zilverreiger goed te zien.
Koereigers zijn kleiner, hebben een kortere (en dikkere) nek en ook hun snavels zijn duidelijke korter.

Vlaamsegaai211122D
* Vlaamse gaai, Garrulus glandarius glandarius, European Jay, Geai des chênes, Eichelhäher *
Vlaamse gaaien zijn op het ogenblik erg actief met het verstoppen van voedsel. Zoetermeer, maandag.

Grotebontespecht211122
* Grote bonte specht, Dendrocopos major, Great Spotted Woodpecker, Pic épeiche, Buntspecht *
Er vlakbij deed een grote bonte specht zich te goed aan, ja, waaraan? ’s Zomers eet hij insecten en andere diertjes,
’s winters stapt hij over op plantaardig voedsel, zoals zaden. Een vrouwtje: achterhoofd is niet rood (mannetje) maar zwart.

Kramsvogel221122
* Kramsvogel, Turdus pilaris, Fieldfare, Grive litorne, Wacholderdrossel *
Een kramsvogels vind ik, althans in Nederland, de mooiste lijsterachtige. Subtiel gekleurd en getekend, een robuust formaat.
Dinsdag zat deze kramsvogel met soortgenoten, koperwieken en merels in een meidoorn bessen te eten. Zoeterwoude.

Grotestinkzwammen211122
* Grote stinkzwam, Phallus impudicus, Stinkhorn, Satyre puant, Gemeine Stinkmorchel *
In Hazerswoude staat/stond maandag een groep van een tiental grote stinkzwammen. Meestal zie je er niet zoveel dicht bij elkaar.
Deze stinkzwammen hadden hun beste tijd al gehad: ze stonken niet meer waarmee ze vliegen aantrekken om sporen te verspreiden.

***
Recensie

De wereld is mijn atelier
Kunstenaar op reis
Erik van Ommen, KNNV Uitgeverij 2022, ISBN 978 90 5011 901 6, € 34,95
Kunstenaar Erik van Ommen op zijn best: een prachtig lees- en vooral ook kijkboek over zijn vogelreizen.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.