221109 Natuurimpuls Starrevaart

Slobeend071122
* Slobeend, Spatula clypeata, Northern Shoveler, Canard souchet, Löffelente *
De slobeend is, met de bergeend, onze kleurrijkste eend. Op de Starrevaart in Leidschendam-Voorburg zijn ze talrijk.

Deze week weer eens op de Starrevaart geweest. Eens een geweldig gebied om vogels te kijken, maar enigszins verloederd.
‘Vroeger’ kwam ik er meestal twee-, driemaal per week, geleidelijk aan is dat minder geworden.
Onder de titel ‘Natuurimpuls Starrevaart’ worden de komende tijd werkzaamheden uitgevoerd om de plas weer aantrekkelijk te maken.
Een belangrijk onderdeel hiervan vormt de ophoging van de slikplaat die al jaren weggezakt is. Juist die plaat was een vogel-eldorado.
Tevens worden rietkragen hersteld. Ook schijnt er schot te zitten in het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen langs de A4.

Watersnippen081122

Watersnippen081122A
* Watersnip, Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine *
Het schelpeneilandje op de Starrevaart is een populaire rustplek voor watersnippen. Dinsdag telde ik er dertien langs de randen.
Totdat de sperwer overvloog en alles in paniek opvloog, ook uit de begroeiing: er bleken 32 van deze leuke ‘veengeiten’ te zijn!

Fuut_Baars071122

Fuut_Pos081122
* Fuut, Podiceps cristatus, Great Crested Grebe, Grèbe huppé, Haubentaucher *
Er verblijven veel futen op de Starrevaart, ongetwijfeld aangetrokken door het visrijke water. Ondanks hun winterkleed baltsen ze al volop.
Tussendoor wordt er gejaagd en het een na het andere visje wordt gevangen: boven een baars, daaronder een pos.

Kievit071122A
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
Op de slikplaten van de Starrevaart, ook al stonden ze ’s winters net onder water, bivakkeerden talloze kieviten, wulpen, goudplevieren.
Nu kunnen kieviten maar nauwelijks een staanplekje vinden. Ik verheug me al op het voorjaar als alles ‘beter’ is geworden!

Blauwekiekendief091122
* Blauwe kiekendief, Circus cyaneus, Hen Harrier, Busard Saint-Martin, Kornweihe *
Een vrouwtje kiekendief vanmiddag op jacht in De Wilck.

Blauwereiger311022
* Blauwe reiger, Ardea cinerea, Heron, Héron cendré, Graureiher *
Blauwe reigers (en ook zilverreigers) zitten elkaar vaak achterna. Deze Blauwe Jaap landt na een ‘gevecht’ in de Nieuwe Driemanspolder.

Pijlstaart041122
* Pijlstaart, Anas acuta, Pintail, Canard pilet, Spießente *
’s Winters overwinteren er bij ons veel pijlstaarten, maar in weidevogelreservaat De Wilck zie je ze niet zo vaak. Vrijdag.

Roerdomp021122
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Nog een foto van de opgeblazen roerdomp van vorige week. Vrijwel zeker zag hij een andere rietstier,
want er blijken twee roerdompen op de Benthuizerplas te zitten. Buiten de broedtijd zijn het geen lieverdjes voor elkaar.

 
***
Recensies

Tegen Sint en Kerst verschijnen er altijd veel (natuur)boeken, leuk om cadeau te doen natuurlijk!
Vogeldagboek probeert, zonder de zorgvuldigheid te verliezen, recensies vóór de feestdagen te publiceren. Vandaar vandaag vier tegelijk.
Eerder verschenen boekbesprekingen zijn hier te vinden: RECENSIES.
Neem voor presentjes ook eens een kijkje in de Vogeldagboekwinkel met nieuwe series onderzetters en placemats.

 
Dwaalgast in het graan
De steppekiekendief in vier seizoenen
Ben Koks en Elvira Werkman, KNNV Uitgeverij 2022, ISBN 978 90 5011 859 0, € 24,50
Een heel interessant boek over een nieuwe broedvogel in ons land: de steppekiekendief.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

 
De grote paddenstoelengids voor onderweg
1000 soorten
Ewald Gerhardt, Kosmos Uitgevers 2022, ISBN 978 90 4392 566 2, € 37,50
Nog steeds een uitstekende gids om paddenstoelen te determineren, maar moet geactualiseerd worden.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

 
Determinatiesleutels | Alle soorten | Tekeningen & Foto’s
Veldgids Hommels van Nederland en België
Kos, Kalkman, De Rond en Smit, KNNV Uitgeverij 2022, ISBN 978 90 5011 899 6, € 32,95
Uitmuntende determinatiegids voor al onze hommels met veel foto’s en tekeningen en uitgebreide beschrijvingen.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

 
het laatste Vogeljaar
redactie Het Vogeljaar, KNNV Uitgeverij 2022, ISBN 978 90 5011 895 8, € 20
Het afscheidscadeau vol nostalgische artikelen van Het Vogeljaar, dat na zeventig jaar stopt.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.