220929 Kuifduiker en RBT’jes

Kuifduiker290922D

Kuifduiker290922E
* Kuifduiker, Podiceps auritus, Horned Grebe, Grèbe esclavon, Ohrentaucher *
Er is een groot verschil in schuwheid tussen vogelsoorten. Kuifduikers behoren tot de mensminnende soort.
Deze vogel in de Nieuwe Driemanspolder foerageerde vanmiddag langdurig op een tiental meters van vogelaars.
Kuifduikers, een futensoort, broeden in Noord-Europa en overwinteren in kleine aantallen bij ons, meestal langs de kust.

Roodborsttapuit270922A
* Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, European Stonechat, Tarier pâtre, Schwarzkehlchen *
Vrouwtje. Mogelijk een jong vrouwtje omdat de staarttoppen enigszins gesleten zijn (is typisch voor 1e jaars, volgens vogelboeken).

Roodborsttapuiten zijn vogeltjes die ik pas laat ‘ontdekte’. In mijn tienerjaren in de Alblasserwaardse polders zag je er geen.
Nog altijd vind het een bijzonder belevenis om die prachtige RBT’jes te zien. In open landschappen met lage begroeiing
in mijn directe omgeving kom ik ze tegenwoordig vrijwel dagelijks tegen, zoals Bentwoud, Buytenpark, Nieuwe Driemanspolder.
Dan zie je ze in de toppen van de vegetatie loeren naar insecten die ze meestal in de vlucht vangen. Soms eten ze wat zaadjes.

Determinatie van roodborsttapuiten is niet makkelijk. Adulte en jonge vrouwtjes zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden.
Het makkelijkst zijn de adulte mannetjes, ’s zomers volledig zwarte kop, witte zijhals en oranje borst en buik.
In winterkleed (na de rui) zijn ze fletser van kleur. Jonge mannetjes in winterkleed hebben nog geen donkerzwarte kop
en de zijhals is niet volledig wit. Deze foto’s heb ik dinsdag in de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer gemaakt.

Roodborsttapuit270922E

Roodborsttapuit270922D
* Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, European Stonechat, Tarier pâtre, Schwarzkehlchen *
Boven een volwassen mannetje in winterkleed, onder een 1e winter mannetje.

Tapuit260922
* Tapuit, Oenanthe oenanthe, Northern Wheatear, Traquet motteux, Steinschmätzer *
Tapuiten zijn vroege trekvogels en je kunt ze nu al op veel plaatsen zien. Ook in de N3MP, maandag.

Graspieper260922
* Graspieper, Anthus pratensis, Meadow Pipit, Pipit farlouse, Wiesenpieper *
Ook graspiepers zijn aan de trek naar het zuiden begonnen, al zijn het meestal nog maar kleine groepjes.

Holenduiven280922

Holenduiven280922A
* Holenduif, Columba oenas, Stock Dove, Pigeon colombin, Hohltaube *
’s Winters verzamelen holenduiven zich in (grote) groepen. Op tweede foto een volwassen (rechts) en een jonge vogel. Bentwoud.

Egel210922
* Egel, Erinaceus europaeus, Hedgehog, Hérisson commun, Braunbrustigel *
Afgelopen weekend zijn bij de Egeltelling 2022 van de Zoogdiervereniging maar liefst 9400 egels geteld (door 3900 deelnemers).
Het gaat echter nog steeds niet goed met de egel. Egelvriendelijke tuinen en egelsnelwegen (makkelijk aan te leggen) kunnen helpen.
KLIK HIER voor de uitslag en egeltips. Deze egel heb ik vorige week donderdag in het Bentwoud met mijn gsm gefotografeerd.

 
* Euro Birdwatch 2022 op 1 oktober *

BirdLife Internationaal organiseert in oktober opnieuw een wereldwijde telling van trekvogels.
In Europa nemen daaraan zeventien landen deel. Het trekseizoen is helaas nog niet echt begonnen,
hopelijk valt bovendien de regen zaterdag mee, maar er valt altijd wel wat te zien op de telposten.
Ongetwijfeld is er zo’n waarnemingspunt bij u in de buurt, bemand door ervaren vogelaars.

 
***
Recensie

Hoe we vergeten zijn hoe de natuur er vroeger uitzag
Natuuramnesie
Marc Argeloo, Atlas Contact 2022, ISBN 978 90 4502 224 6, € 26,99
Een diepgaand en diepgravend boek over de ecologische ramp waaraan wij mensen onze aarde hebben blootgesteld.
Historisch en archeologisch onderzoek naar verdwenen soorten en gebieden is nodig voor de bescherming van onze natuur.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.