220916 Goudplevieren

Goudplevier120922E

Goudplevieren160922
* Goudplevier, Pluvialis apricaria, European Golden Plover, Pluvier doré, Goldregenpfeifer *
De eerste overwinterende zwermen goudplevieren heb ik al in de polders gezien – maandag enkele honderden in De Wilck.
Op de foto boven een jonge vogel maandag in de Nieuwe Driemanspolder. Volwassen vogels hebben een lichte buik,
eerstejaarsvogels hebben o.m. een vage bandering op de buik. De twee adulte vogels – vanmorgen in de Oostbroekpolder –
zijn in de overgang van zomer- naar winterkleed: het goud van de dekveren wordt geel en het zwart verdwijnt geleidelijk aan.
In die polder in Zoeterwoude zitten vaak grote groepen goudplevieren, vandaag telde ik er rond de vierhonderd.

Fuut110922
* Fuut, Podiceps cristatus, Great Crested Grebe, Grèbe huppé, Haubentaucher *
Fuut staart aandachtig naar het kroos, en duikt vervolgens onder. Op zicht kan hij geen prooi ontdekt hebben, lijkt me.
Dus zal hij op gehoor gespeurd hebben naar bewegende visjes of andere waterdiertjes. Zondag bij De Wilck.

Tapuit120922D
* Tapuit, Oenanthe oenanthe, Northern Wheatear, Traquet motteux, Steinschmätzer *
Mannetjes tapuiten hebben hun grijze zomerkleed (bijna) verwisseld voor winters bruin, hun oogmasker is nog duidelijk zichtbaar.
Dat masker zal in de loop van de wintermaanden steeds vager worden. Zoeterwoude, maandag.

Paapje130922
* Paapje, Saxicola rubetra, Whinchat, Tarier des prés, Braunkehlchen *
Paapjes en tapuiten trekken tijdens de trek vaak gezamenlijk op, al zijn paapjes minder talrijk.
Paapjes onderscheiden zich van veel andere vogels door een brede, lichte wenkbrauwstreep. Zoeterwoude, dinsdag.

Halsbandparkiet120922B
* Halsbandparkiet, Psittacula krameri, Rose-ringed Parakeet, Perruche à collier, Halsbandsittich *
Halsbandparkieten zijn verzot op zonnebloempitten. Deze plunderde maandag in Benthuizen met soortgenoten een volkstuintje.

Buizerd120922
* Buizerd, Buteo buteo, Buzzard, Buse variable, Mäusebussard *
Een nog niet geheel volwassen buizerd (iris niet volkomen zwart; 2kj?) maandag in de Barrepolder in Zoeterwoude.

GroenespechtD200822
Foto ©Willy Nienhuis-Verver
* Groene specht, Picus viridis, European Green Woodpecker, Pic vert, Grünspecht *
Voor het tweede achtereenvolgende jaar zag Willy Nienhuis in Assen een jonge groene specht met een pigmentafwijking.
Dit jaar bestond het nest uit een lichte juveniel (foto) en een groen jonkie. Vorig jaar waren er twee groene en een lichte.
Hein van Grouw, curator vogels Natural History Museum in Tring: “Vanaf foto is het moeilijk te zeggen wat precies de mutatie is.
In elk geval is het melanine-pigment een stuk lichter van kleur waardoor het gele carotenoid pigment duidelijker wordt.
Daarom dus een meer gele dan groene kleur. Omdat de snavel nog vrijwel dezelfde kleur heeft,
en ook de nieuwe kopveren redelijk donker lijken, denk ik dat het de mutatie Bruin is die deze bleke kleur geeft.”

Woudaap130622
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
De rietaapjes hebben dit jaar in mijn omgeving weer hun best gedaan! Op diverse locaties waren er zes nesten.
Van twee heb ik geen gegevens over het aantal kuikens, in de andere nesten was dat resp. vier, zes, drie en vijf.
Lijkt me een prachtig resultaat, waaraan dit mannetje woudaap (foto 13 juni) ongetwijfeld heeft bijgedragen.

Ooievaars150922
* Ooievaar, Ciconia ciconia, White Stork, Cigogne blanche, Weißstorch *
Het is nazomer, overal worden sloten en vaarten geschoond. Bij dat baggerwerk worden er veel waterdieren opgevist,
een makkelijk prooi voor ooievaars, reigers en meeuwen. Drie van de tien ooievaars gisteren in Het Lange Land, Benthuizen.

Rietpalpmot_Maanmot_juni2022jpg
* Rietpalpmot, Helcystogramma rufescens, Schilf-Palpenmotte *
* Maanmot, Pammene regiana, Tordeuse du Sycomore, Bergahorn-Samenwickler *
Twee microvlindertjes uit onze vakantietuin in Posterholt in juni: een rietpalpmot (links) en een maanmot.

 
***
Recensies

Vogelgids voor beginners
Ontdek de 50 mooiste vogels van de lage landen
Inge Duijsens, Edicola Publishers 2022, ISBN 978 94 9320 185 9, € 22,95
Fototografe Inge Duijsens getuigt met fraaie foto’s en persoonlijke ervaringen van haar liefde voor vogels.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

 
Historia Naturalis
De Avibus
Vogels in de cultuur
Marcel de Cleene, uitgave Sterck & De Vreese 2022, ISBN 978 90 5615 914 6, € 39,95
Een onuitputtelijk leesboek over de betekenis van vogels in symboliek, heraldiek, rituelen, mythologie en devotie, magie en volksgeloof, in de taal.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.