220729 Kraanvogels en roofvogels

Kraanvogels240722
* Kraanvogel, Grus grus, Common Crane, Grue cendrée, Kranich *
Zeven van de elf (volwassen) kraanvogels op De Hoorntjes op het Dwingelderveld.

Zondagmorgen, de laatste ochtend van onze vakantie op Lanka, hoorde ik ze vanuit ons huis: kraanvogels.
Eerst Itsy nog even uitgelaten en daarna in gestrekt fietsgalop op zoek. Mijn vermoeden bleek juist:
in het landbouwgebied De Hoorntjes tegen het Dwingelderveld liepen maar liefst elf kraanvogels!
Zo’n grote groep had ik nog nooit (op de grond) gezien. Ze pikten allerlei eetbaars uit het grasland.
Toen ik later verderop aan het fietsen was, hoorde ik ze richting Bendersche Plassen vliegen.

Kraanvogels240722E

Kraanvogels240722H

Slechtvalk200722E
* Slechtvalk, Falco peregrinus, Peregrine Falcon, Faucon pèlerin, Wanderfalke *
Op het Dwingelderveld vlogen regelmatig wespendieven over (op trek) en waren twee slangenarenden actief.
Helaas kreeg ik beide soorten slechts van afstand te zien; dat is een kwestie van pech of van geluk.
Deze (geringde) jonge slechtvalk, geringd in Noordrijn-Westfalen, was heel wat vriendelijker en poseerde dichtbij.
(In februari 2023 ontving ik de informatie dat het nestjong op 8 mei 2022 in Gelsenkirchen was geringd.)

Slangenarend200722
* Slangenarend, Circaetus gallicus, Short-toed Snake Eagle, Circaète Jean-le-Blanc, Schlangenadler *
Ik had een heerlijk rustig plekje via vogelvrienden gevonden waar de slangenarenden zich steeds lieten zien.
Van dichtbij. Ik heb er driemaal gezeten, zag wel slangenarenden maar die vlogen telkens een andere kant op… Afstandsfoto.

Wespendief230722
* Wespendief, Pernis apivorus, European Honey Buzzard, Bondrée apivore, Wespenbussard *
Een ‘kontfoto’ van een wespendief, ook al een vogel die het kennelijk niet zo op mij voorzien had.
De slanke ‘koekoeksnek’, de grijze kop en het gele oog en de gebandeerde ondervleugels zijn goed te zien.

Oranjezandoogjes150722
* Oranje zandoogje, Pyronia tithonus, Gatekeeper, Amaryllis, Rostbraunes Ochsenauge *
Twee vlindersoorten waren talrijk op het Dwingelderveld: de heideblauwtjes en de oranje zandoogjes.

Bosmestkever220722A
* Bosmestkever, Geotrupes stercorosus,_, Géotrupe des bois, Waldmistkäfer *
Mestkevers genieten van droge mest en rollen graag met een drol. Ze houden niet van verse vlaaien.
De mest wordt ingegraven en dient als voedsel voor de larven die uit de eitjes komen die bij de mest worden gelegd.

Koraaljuffers120722
* Koraaljuffer, Ceriagrion tenellum, Small Red Damselfly, Agrion délicat, Scharlachlibelle *
Parende koraaljuffers in de fraaie tuin met vijver van Hanneke en Paul op Lanka 16.

Heidekartelblad200722A
* Heidekartelblad, Pedicularis sylvatica, Common Lousewort, Pédiculaire des bois, Wald-Läusekraut *
Het allermooiste was er vanaf, maar toch was ik blij om dit bijzondere plantje nog op het Dwingelderveld aan te treffen.
Heidekartelblad is een tweejarige, giftige plant, erg zeldzaam. Op een vochtige, vergraste plek op de heide. Komt ook in duinen voor.

 
***
Recensie

Doorgelicht
Het dierenrijk met röntgen blootgelegd
Van ’t Riet en Langeveld, KNNV Uitgeverij 2022, ISBN 978 90 5011 870 5, € 29,95
Een onalledaags boek met verrassende afbeeldingen van het binnenste van dieren door röntgenstraling.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.