220725 Grauwe klauwieren en bijenwolven

Grauweklauwier130722I

Grauweklauwieren130722R
* Grauwe klauwier, Lanius collurio, Red-backed Shrike, Pie-grièche écorcheur, Neuntöter *
Jonge grauwe klauwieren op het Dwingelderveld. Onze vakantie in Drenthe viel precies samen
met het uitvliegen van de laatste klauwiertjes. Ze zwerven nu nog wat rond en zullen spoedig naar Afrika vliegen.

Tijdens vroegere vakanties in Frankrijk, toen ik nog lange afstanden kon rijden, zag ik vaak grauwe klauwieren.
Prachtige vogels, fors, met haaksnavels, mannetjes fraai van kleur, vrouwtjes subtiel gestreept, prachtig!
In ons land zag ik ze niet vaak. Ik herinner me een moment op het Aekingerzand in Appelscha, vele jaren geleden,
toen ik tot mijn verrassing een grauwe klauwier zag maar op hetzelfde moment mijn mobieltje afging…
Op het Dwingelderveld neemt het aantal grauwe klauwieren sterk toe, dit jaar meer dan zestig broedparen!

Grauweklauwier120722C
Vrouwtje grauwe klauwier bij een boekweitakker.

Grauweklauwier130722B

Grauweklauwier220722
Alarmerend mannetje grauwe klauwier. Op de tweede foto spuugt een (ander) mannetje een braakbal uit.

Bijenwolven zijn voor mensen ongevaarlijke graafwespen. Naar hun bijzondere gedrag is uitgebreid onderzoek gedaan.
De vrouwtjes jagen op honingbijen. Die verlamt ze met enkele steken en ze drinkt ook nectar van de bij uit de monddelen.
Ze legt enkele bijen in kamers van haar nestgang (die tientallen centimeters diep kan zijn) en legt in elke bij een eitje.
Die komen na een dag of drie uit. De larven voeden zich een week lang met de verlamde en daardoor nog verse bijen.
De larve gaat zich verpoppen om een jaar later als bijenwolf uit te vliegen. Mannetjes zorgen voor de bevruchting
maar spelen verder geen rol in het voortplantingsproces. De (grotere) vrouwtjes leven ongeveer een maand.

Bijenwolf190722D
* Bijenwolf, Philanthus triangulum, Bee Wolf, Philanthe apivore, Bienenwolf *
Vrouwtje bijenwolf patrouilleert boven haar nestingang.

Bijenwolf190722A
Het zijn graafwespen: met hun sterke poten kunnen ze een behoorlijke hoeveelheid zand verzetten.
Dat is ook nodig want de vrouwtjes kunnen gangen tot wel een meter diep uitgraven. En daarin ook nog eens broedkamers.

Bijenwolf_Bij190722B
De bijenwolf heeft een bij gevangen en verlamd en sleept die als voedsel voor haar larven naar een kamertje in haar nest.

Raven220722B
* Raaf, Corvus corax, Common Raven, Grand Corbeau, Kolkrabe *
Twee van de vijf raven die aan het eten waren van een (onzichtbare) prooi.

Zuringspanner190722
* Zuringspanner, Lythria cruentaria, Purple-barred Yellow, Ensanglantée de l’oseille, Ampfer-Purpurspanner *
Zoals de naam al zegt, leven deze mooi gekleurde spanners (een dagactieve nachtvlinder) op zuring op zandgronden.

 
* Fluiter = fitis *
Het was geen fluiter op de foto met de jonge roodborsttapuit in het vorige Vogeldagboek, maar een jonge fitis.
Fluiters hebben altijd een wittige buik. Jonge fitissen daarentegen kunnen een volledig gele buik hebben. Dat wist ik niet.
Attente lezers (bedankt!) wezen mij daarop. In het Handboek Europese vogels wordt een jonge fitis de meest gele ‘boszanger’ genoemd.

 
***
Recensie

Het boek van de kleine dieren
(en de wat grotere)
Op pad door het Nederlandse dierenrijk
Kirsten Dorrestijn, Thomas Rap 2022, ISBN 978 94 004 0848 7, € 21,99
Leuk boek vol gesprekken met deskundigen over allerlei soorten dieren in Nederland.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.