210325 Samen eten, ja gezellig!

Drieteenstrandlopers240321
* Drieteenstrandloper, Calidris alba, Sanderling, Bécasseau sanderling, Sanderling *
Achtergrond, background: * Zilvermeeuw, Larus argentatus, European Herring Gull, Goéland argenté, Silbermöwe *

In de paartijd zie je heel vaak vogels samen naar voedsel zoeken.
In dit Vogeldagboek een aantal foto’s die ik gisteren heb gemaakt
bij de Brouwersdam (Zeeland/Zuid-Holland) en eerder in De Wilck.

Paarsestrandlopers240321
* Paarse strandloper, Calidris maritima, Purple Sandpiper, Bécasseau violet, Meerstrandläufer *

Steenlopers240321
* Steenloper, Arenaria interpres, Ruddy Turnstone, Tournepierre à collier, Steinwälzer *

Slobeenden220321
* Slobeend, Spatula clypeata, Northern Shoveler, Canard souchet, Löffelente *

Gruttos190321
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *

Zwartezeeeenden240321
* Zwarte zee-eend, Melanitta nigra, Common Scoter, Macreuse noire, Trauerente *
Twee mannetjes zwarte zee-eend van de vele tientallen zee-eenden die ver op zee zwommen.

Middelstezaagbek240321
* Middelste zaagbek, Mergus serrator, Red-breasted Merganser, Harle huppé, Mittelsäger *

Strandplevier080208
* Strandplevier, Anarhynchus alexandrinus, Kentish Plover, Pluvier à collier interrompu, Seeregenpfeifer *
Een archieffoto uit 2008. Dat was helaas meteen de laatste keer dat ik strandplevieren heb gezien.
Ook langs de Brouwersdam. Het is in NL een vrij zeldzame broedvogel van zandstranden. Mannetje rechts.

Mosselen240321
* Mossel, Mytilus edulis, Common Mussel, Moule commune, Miesmuschel *
Stillevens op het Noordzeestrand: een mosselbankje…

Kleinezeeeik240321
* Kleine zee-eik, Fucus spiralis, Spiral Wrack, Varech spiralé, Spiraltang *
…en kleine zee-eik dat enigszins lijkt op blaaswier, maar dat heeft echte, holle drijfblazen.