210323 Kluut-kluut

Kluten230321_coll
* Kluut, Recurvirostra avosetta, Pied Avocet, Avocette élégante, Säbelschnäbler *
Prachtige dieren zijn het, kluten. Zelfs bij somber weer zoals vanmorgen
vormt zo’n groep vliegende zwart-witte vogels een fraai gezicht. Collage van twee foto’s.

Kemphanen220321
* Kemphaan, Philomachus pugnax, Ruff, Combattant varié, Kampfläufer *
Op het ogenblik zijn kemphanen op doortrek naar hun broedgebieden. Gisteren.

Bergeend220321
* Bergeend, Tadorna tadorna, Tadorne de Belon, Shelduck, Brandgans *
Groepjes bergeenden zijn nu volop bezig met de baltsrituelen. Achter elkaar aanzitten,
luide fluittonen en trillers, spectaculair. Paartjes vormen een band voor het leven. Gisteren.

Watersnip220321
* Watersnip, Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine *
Deze watersnip moet geruime tijd vlak voor mijn neus achter een polletje hebben zitten slapen.
Want ineens was de vogel aan het foerageren, zonder dat ik hem opgemerkt had. Ook gisteren.

Aalscholver190321
* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
Als je in de ogen van een aalscholver kijkt, is het net alsof je in een tropische zee duikt.
Blauwgroen, neigend naar jade. Mooi contrasterend met de zwarte kop en de witte broedveren. Vrijdag.

Turksetortels190321
* Turkse tortel, Streptopelia decaocto, Collared Dove, Tourterelle turque, Türkentaube *
Elk jaar proberen Turkse tortels te broeden op het schuin aflopende dak van onze huismussennestkast.
Dat loopt telkens verkeerd af: als er weer eens op dat dakje gepaard wordt en ze met hun vleugels slaan,
vallen de eieren naar beneden. Kapot. Onlangs begonnen ze weer met takken te slepen. Om ze te helpen,
heb ik versteviging aan de voorkant van de nestkast geschroefd (niet op de foto). Veilig! Maar nu komen ze niet meer…

Kauwen190321
* Kauw, Corvus monedula, Western Jackdaw, Choucas des tours, Dohle *
Elke avond als ik Itsy in het Bentwoud uitlaat, zwermen er groepen kauwen rond. Twee- à driehonderd.
Uiteindelijk verzamelen ze zich in één groep en maken uitgebreide rondvluchten en -duikvluchten.
Tot ze hun slaapplaats opzoeken in de bomen tegenover de Zoetermeerse woonwijk Oosterheem.
De foto heb ik vrijdag geknipt uit een filmpje dat ik van dit leuke natuurverschijnsel heb gemaakt.
Vreemd voorval enkele weken geleden. Uit de groep kauwen viel ineens een vogel recht naar beneden.
Niet fladderend of zo, bewegingloos. Zou hij bij een botsing een dodelijke blessure hebben opgelopen?

Eikenmos220321
* Eikenmos, Evernia prunastri, Oakmoss Lichen, Évernie mousse du chêne, Eichenmoos *
Het eikenmos is een algemeen voorkomende soort korstmos. Lijkt op melig takmos. Bentwoud.

 
* De Wilck *

DeWilck_ElsRensink

Trouwe lezers weten dat polders mijn favoriete landschappen zijn. Mijn wieg stond in de Alblasserwaard
en de zang van veldleeuweriken, kieviten en grutto’s moet daar al in mijn grijze cellen zijn vereeuwigd.
Dat was bijna 75 jaar geleden, de omstandigheden zijn in die driekwart eeuw dramatisch veranderd.
Met name akker- en weidevogels zijn sterk in aantallen gedaald, een proces dat moeilijk te stoppen lijkt.

Er zijn nog postzegeltjes natuur over waar alles op alles wordt gezet om de weidevogels te redden.
Zo’n gebied is het reservaat De Wilck, ca. 120 hectare groot, op de grens van Benthuizen en Hazerswoude.
Ik kom daar vrijwel dagelijks, soms meerdere keren. Het vogelleven is er lang niet altijd spectaculair,
maar ik kan lekker ontspannen in die weidse omgeving en heb aan een paar vogels al genoeg.

Dorpsgenoot Els Rensink is kunstenaar, op het ogenblik maakt ze o.m. prachtige linosnedes.
Ze is een fan van Vogeldagboek en ik was blij verrast dat ze me als waardering een lino aanbood.
Van het Wilckplasje-in-de-winter. Zo heb ik de rust van De Wilck zelfs in huis! HIER actueel werk van Els.