201103 Pierwaaien

Zilvermeeuwen031120
* Zilvermeeuw, Larus argentatus, European Herring Gull, Goéland argenté, Silbermöwe *
Ik moest aan de inhoudsloze debatten Biden-Trump denken toen ik deze twee zilvermeeuwen zag vechten:
veel geschreeuw, nijdige beetjes om elkaar pijn te doen maar uiteindelijk slechts ijdel ronddwarrelende veren.
Morgenochtend is er wellicht meer duidelijkheid over wie deze zo belangrijke functie in de wereld mag vervullen.

Vanmorgen onder een lekker zonnetje uitgewaaid op de ‘zuiderpier’, het Zuiderhavenhoofd, in Scheveningen.
Aan de vogeltrek namen vooral vinkachtigen, spreeuwen, meeuwen, kleine rietganzen en aalscholvers deel.
Op het havenhoofd zelf de ‘bekende’ soorten als steen- en paarse strandlopers, een paar oeverpiepers.
De ijseend die daar al geruime tijd dichtbij aan het foerageren was, was vanmorgen niet aanwezig.

Kokmeeuw031120
* Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus, Black-headed Gull, Mouette rieuse, Lachmöwe *
Een volwassen kokmeeuw in winterkleed zweeft sierlijk langs het Zuiderhavenhoofd.

Kleinerietganzen031120A

Kleinerietganzen031120B_coll
* Kleine rietgans, Anser brachyrhynchus, Pink-footed Goose, Oie à bec court, Kurzschnabelgans *
Er trokken diverse groepen kleine rietganzen naar het zuiden. Ze vliegen zelden in de V-vorm:
kleine rietganzen vormen meestal rommelige groepen. Onderscheid met de andere soorten rietganzen
– de toendra- en de zeldzame taigarietgans – zijn hun roze poten en lichtgrijze bovenvleugel.
Adulte kleine rietganzen hebben donkere strepen tegen stuit/anaalstreek (foto rechts). Jonge vogels niet.
Merkwaardig genoeg zie ik in ‘mijn’ polders rond Benthuizen zelden kleine rietganzen, wel kol- en grauwe ganzen.

Aalscholvers031120
* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
Langs de kust zijn er, buiten het broedseizoen, altijd wel aalscholvers te vinden.
Rechts een volwassen vogel (donkere buik), links een vogel van (waarschijnlijk) vorig jaar.

Paarsestrandloper031120A

Paarsestrandloper031120
* Paarse strandloper, Calidris maritima, Purple Sandpiper, Bécasseau violet, Meerstrandläufer *
Twee van de ca. tien paarse strandlopers op de basaltblokken die de Scheveningse havens beschermen.
Boven lijkt me een juveniele vogel ruiend naar zijn eerste winterkleed: de dekveren heb nog witte randen
die een geschubd patroon vormen. De volwassen vogel is over het geheel genomen donkerder van kleur.

Steenloper031120
* Steenloper, Arenaria interpres, Ruddy Turnstone, Tournepierre à collier, Steinwälzer *
Poetsende steenloper, een veel talrijker soort. Beide soorten strandlopers zie je vaak bij elkaar.

Oeverpieper031120
* Oeverpieper, Anthus petrosus, Eurasian Rock Pipit, Pipit maritime, Strandpiepe *
Tussen het basalt zitten vaak enkele oeverpiepers, een piepersoort die je meestal aan de kust ziet.
Nou ja, zien, je hoort ze soms, ziet ze eventjes en dan zijn ze al weer tussen de blokken verdwenen.
Een enkele keer heb je geluk en blijven ze een paar seconden zitten. Ze lijken ‘s winters sterk op waterpiepers
die in ons binnenland overwinteren. Die komen uit berggebieden in Midden- en Zuid-Europa.
Oeverpiepers broeden langs noordelijke rotskusten en eilanden. De algemene graspiepers hebben veel lichtere poten.

Haas170318A
* Haas, Lepus europaeus, Brown Hare, Lièvre d’Europe, Feldhase *
Ik weet niet of ik dit goed of slecht nieuws moet noemen: hazen en konijnen staan sinds vandaag
op de Rode Lijst van de Nederlandse zoogdieren. Slecht nieuws in de zin dat het niet goed gaat met deze dieren,
goed nieuws (hopelijk) dat nu eindelijk eens een eind wordt gemaakt aan de plezierjacht op hazen.
Nu ze op de Rode Lijst gezet zijn, kan moeilijk worden volgehouden dat ze voor ‘wildbeheer’ bejaagd worden.
Sinds 1950 is het aantal hazen en konijnen met zestig procent afgenomen. “Maar”, zo schrijft minister Schouten,
“ondanks deze forse afname kan met meer dan 25.000 voortplantende individuen per soort niet gesteld worden
dat zij in hun voortbestaan worden bedreigd. Vooralsnog blijft de jacht op deze soorten geopend.”
Wanneer zal ik weer eens, zoals in mijn jeugd, kunnen genieten van groepen van tien of twintig rammelende hazen?
Maar vooral: wanneer kunnen hazen zelf weer eens voluit hun liefdesspel spelen, zonder dat jagers ze voor de lol doodschieten?
Meer informatie over de nieuwe Rode Lijst van de Nederlandse Zoogdieren staat hier.