201106 IJsduiker in Hollandse plas

IJsduiker061120

IJsduiker061120A
* IJsduiker, Gavia immer, Great Northern Loon, Plongeon huard, Eistaucher *
Als een slagschip met schietklaar kanon drijft een grote vogel over de Zevenhuizerplas: een ijsduiker!
Nu en dan blijkt het een duikboot te zijn want dan verdwijnt de duiker (soms langdurig) onder water.
IJsduikers zij imposante vogels die broeden in de poolstreken van Amerika, met ook een kolonie op IJsland.
Elke winter duiken wel een paar wintergasten op in Nederland, zoals vanmorgen deze jonge vogel.
Soms langs de kust, soms op grote binnenwateren. IJsduikers zijn ongeveer even groot als aalscholvers.

Cettiszanger041120
* Cetti’s zanger, Cettia cetti, Cetti’s Warbler, Bouscarle de Cetti, Seidensänger *
Al spelend of ruziënd met een winterkoning vergat deze Cetti’s zanger woensdag bij de Starrevaart
zijn dekking en liet zich kort zien. Het fotograferen van deze rietvogels valt echt niet mee.
(Er zijn lui die geluiden afspelen om vogels voor de camera te lokken; vind ik onbehoorlijk gedrag.)
Het zijn standvogels die zich ook in de winter laten horen, dan weet je waar ze zitten!
Eerste broedgeval in ons land in 1974, sinds 2003 een opmars tot thans 550-110 broedparen (Sovon).

De afgelopen jaren hebben Cetti’s zangers ons land stormenderhand veroverd.
Althans, vooral het zuidwesten, met de Biesbosch als centrum van hun leefgebied.
In 2011 mocht ik meevaren door de Sliedrechtse Biesbosch, en alleen daar al zongen er tientallen.
Tijdens vakanties vroeger in Frankrijk had ik er regelmatig gehoord, nu hoor ik ze vrijwel dagelijks.
Want uit elk geschikt plekje met riet klinkt hun luide roep die wat op ‘cetti’ lijkt.
Toch hebben deze zangvogeltjes hun naam niet aan hun zang te danken maar werden ze in 1820 vernoemd
naar de Italiaanse jezuïet Francesco Cetti (1726 – 1780), als eerbetoon aan deze natuuronderzoeker.

Baardmannetje051120
* Baardman, Panurus biarmicus, Bearded Reedling, Panure à moustaches, Bartmeise *
Van baardmannetjes kan je nooit genoeg krijgen. Gisteren een stuk of twaalf bij de Zevenhuizerplas.
Merkwaardig genoeg zag ik uitsluitend mannetjes, alhoewel ik ze niet allemaal goed heb kunnen bekijken.

Kolgans291020

Kolganzen291020A
* Kolgans, Anser albifrons, Greater White-fronted Goose, Oie rieuse, Blässgans *
Voor mijn gevoel zijn er heel veel juveniele kolganzen met hun ouders meegekomen uit het Noorden.
In de polders van Zoeterwoude verblijven er vele honderden, samen met grauwe en wat brandganzen.
De witte bles bij de snavel moet zich bij jonge vogels nog ontwikkelen. Ook de donkere buikstrepen
die hun ouders zo’n krachtige uitstraling geven, moeten ze de komende maanden nog krijgen.
Op de foto onder op de voorgrond een oudervogel. Op de bovenste een (eenzame) jonge kolgans in de Weipoort.

Ransuil041120
* Ransuil, Asio otus, Long-eared Owl, Hibou moyen-duc, Waldohreule *
De ransuilen gaan weer roesten: ‘s winters verzamelen ze zich in groepen om gezamenlijk de dag door te brengen.
Opmerkelijk genoeg zoeken ze vaak roestbomen in woongebieden op. Dat soort plekken wordt gauw bekend bij fotografen
die dan bij de bomen gaan staan, gaan staan kletsen, door tuinen van omwonenden banjeren en meer ongewenst gedrag.
Ik krijg daar klachten over. Vandaar mijn verzoek aan mensen die graag een kiekje van de slapende uilen wil maken:
blijf er kort, maak een foto en ga weer weg. De uilen blijven toch de hele dag in dezelfde houding zitten.


* Sperwer, Accipiter nisus, Sparrow Hawk, Épervier d’Europe, Sperber *
Een mannetje en vrouwtje (foto) sperwer waren woensdag hoog boven het Buytenpark in Zoetermeer aan het spelen.

Boomsikkelwants_aug20_coll
* Boomsikkelwants, Himacerus apterus, Tree Damsel Bug,_, Baumsichelwanze *
Ik heb nog een paar insectenfoto’s van deze zomer die een plaatsje in Vogeldagboek verdienen.
Zoals deze boomsikkelwantsen uit het Bentwoud: links een volwassen vrouwtje, rechts een adult mannetje.

Vliegenzwam031020
* Vliegenzwam, Amanita muscaria, Fly Agaric, Amanite tue-mouches, Fliegenpilz *
Rood met witte stippen, zo ‘horen’ vliegenzwammen eruit te zien. Die witte vlekken zijn de resten van een vlies
dat de paddenstoel omsluit voordat de sporen (kiemcellen) gerijpt zijn. Dat dunne membraan wordt velum genoemd.
Resten ervan vormen de witte stippen die soms door regen afgespoeld zijn. Dan krijg je een geheel rode vliegenzwam!