200916 Kwikstaarten op reis

Wittekwikstaart080920B

Engelsekwikstaart080920
* Witte kwikstaart, Motacilla alba, White Wagtail, Bergeronnette grise, Bachstelze *
* Engelse kwikstaart, Motacilla flavissima, Yellow Wagtail, Bergeronnette printanière, Gelbkopf-Schafstelze *

Kwikstaarten zijn zich aan het verzamelen in voedselrijke gebieden om opgevet aan de trek te beginnen.
De meeste van onze witte kwikstaarten overwinteren in Noord-Afrika. Soms kan je er ‘s winters nog wel zien.
Ook gele kwikken verzamelen zich en trekken dieper Afrika in (Sahel). ‘s Winters hier afwezig.
Foto’s vorige week gemaakt in het Rottegebied. Er zaten vele tientallen witte kwikstaarten.
Kwikstaarten zijn, buiten het broedkleed om, vaak lastig op jaar en soort te determineren.
De witte is waarschijnlijk een eerste-wintervogel: gelige oor- en oogstreek, fletse rugveren.
De gele is, gelet op het bruine voorhoofd en de bruine kruin met groenige gloed, een Engelse kwikstaart.

Goudplevier150920A

Goudplevier150920
* Goudplevier, Pluvialis apricaria, European Golden Plover, Pluvier doré, Goldregenpfeifer *
De groepen uit het noorden van Europa terugkerende goudplevieren worden groter.
In de Oostbroekpolder in Zoeterwoude gisteren een stuk of zestig ‘wilsters’.
Ze verliezen snel hun zomerkleed. Deze vogel had alleen nog maar een donker streepje op zijn kop.

Rietgors130920
* Rietgors, Emberiza schoeniclus, Reed Bunting, Bruant des roseaux, Rohrammer *
In maïsvelden zie je vrijwel geen vogels. Hooguit pikt een zangvogeltje soms een insect uit de halmen.
Zoals deze jonge rietgors maandag in Stompwijk. Ook zie je wel pimpelmezen en paapjes in de mais.

Boeren hebben op spandoeken de publieksvriendelijke slogan staan ‘Onze boeren, ons landschap’.
Had de bedenker dit opgeschreven in een vlaag van zelfspot? Al toerend en fietsend door ‘mijn’ land
valt het me namelijk op dat het landschap steeds meer wordt ontsierd door uitgestrekte maisvelden.
Op dicht bij huis te blijven: de Zoetermeersche Meerpolder, langs de Middelweg in Hazerswoude-Dorp:
kilometerslange en -brede gebieden met mais. Wég landschap. Het is de realiteit in veel streken.

Snijmais wordt gebruikt als veevoer. Voor de natuur is het de dood in de pot: er groeit niets anders.
Het biedt geen nestelplaats of voedsel voor vogels, hooguit schuilen er vossen in de begroeiing.
Mais produceert veel zuurstof en absorbeert veel CO2, maar dat komt via het veevoer weer in het milieu.
Ik weet niet of er nog extra (drijf)mest mag worden uitgereden of geïnjecteerd. Regels veranderen snel.
Kortom, voor de boer is het telen van snijmais kennelijk lucratiever dan vee op gras laten grazen.

Groenling160920
* Groenling, Chloris chloris, European Greenfinch, Verdier d’Europe, Grünfink *
Een grote groep (ca. veertig vogels) groenlingen vanmorgen in het Bentwoud. Ze komen op de vele zaden af.

Grijzeglasvleugelwants110920
* Grijze glasvleugelwants, Stictopleurus punctatonervosus, Punktierte Porenwanze *
Hoe meer je in struiken en begroeiing neust, hoe meer wantsen je ontdekt.
In ons land komen zo’n 650 soorten voor! Dit is een grijze glasvleugelwants vrijdag in het Bentwoud.

Bruinrodeglasvleugelwants160920
* Bruinrode glasvleugelwants, Rhopalus parumpunctatus, Flecken Keulert *
* Kaneelglasvleugelwants, Corizus hyoscyami, Cinnamon Bug, Punaise de la jusquiame, Zimtwanze *
Vanmorgen vond ik in het Bentwoud nog twee glasvleugelwantsen, de bruinrode en de kaneel (links).

Bruinewinterjuffer110920
* Bruine winterjuffer, Sympecma fusca, Common Winter Damselfly, Leste brun, Gemeine Winterlibelle *
Het vrouwtje bruine winterjuffer in onze voortuin lijkt van plan te zijn bij ons te overwinteren.
Elke dag zie ik haar, hangend aan de lavendel of het broodboompje, soms op het kussen van ons zitbankje.

Renspin050920
* Renspin, Philodromidae, Philodromid Crab Spider, Laufspin *
Een renspinnetje in onze tuin. Er zitten nog meer spinnen rondom ons huis,
die kan ik dit weekend opgeven tijdens de Nationale Spinnentelling 2020. U kunt ook meedoen!

 
***
Recensie
Wat maakt vogels zo interessant?
De bijzondere leefwijze van vogels

Marcel Boer, KNNV Uitgeverij 2020, ISBN 978 90 5011 700 0, € 17,50
Een boeiende aaneenrijging van feiten over vogels: alles wat over vogels bekend is heeft de auteur verzameld.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.