200528 Moerasbewoners

Roerdomp280520
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Aan ‘geluiden uit het veld’ te horen, gaat het goed met moerasvogels.
Veel meldingen van roerdompen, ook de zeldzame woudaapjes worden links en rechts gemeld.
Mogelijk een gevolg van de toename de afgelopen jaren van ‘natte natuur’ in ons land.
In elk geval zag ik zelf vanmorgen ook twee roerdompen en twee rietaapjes.
Roerdompen voeren al voedselvluchten uit, woudaapjes zijn nog niet zo ver.

Woudaapje280520A

Woudaapje280520
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
Mannetjes woudaap, druk op zoek naar vrouwtjes.

Roodborsttapuit250520
* Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, European Stonechat, Tarier pâtre, Schwarzkehlchen *
Hierbij nog een aantal foto’s van het Dwingelderveld. Jonge roodborsttapuit.

Staartmees190520
* Staartmees, Aegithalos caudatus, Long-tailed Tit, Mésange à longue queue, Schwanzmeise *
Ook al een jonge vogel: een staartmeesje. Staartmezen broeden maar eenmaal per jaar,
in tegenstelling tot kool- en pimpelmezen die vaak twee legsels hebben.

Noordsewitsnuitlibel210520
* Noordse witsnuitlibel, Leucorrhinia rubicunda, Ruby Whiteface, Leucorrhine rubiconde, Nordische Moosjungfer *
Mannetje Noordse witsnuitlibel. Door de droge zomers hebben sommige libelsoorten het moeilijk.
Volgens de Vlinderstichting geldt dat soorten van kleine stilstaande wateren op hoge zandgronden.
Vensoorten als de noordse witsnuitlibel waren in 2019 bijna gehalveerd ten opzichte van 2018.

Gewoneheispanner220520
* Gewone heispanner, Ematurga atomaria, Common Heath, Phalène picotée, Heidespanner *
In een weekje Dwingelderveld is het onmogelijk om allerlei leuke plekjes te ontdekken.
Al sinds jaar en dag gidst Jan Vriend mij naar locaties van (nacht)vlinders, zakdragers enz.
Deze gewone heispanner (een mannetje, geveerde antennes) vloog op de Benderse Berg.
Het is een dagactieve nachtvlinder die algemeen voorkomt op zandgronden.

Ringspikkelspanner_Drielijnuil_mei2020
* Ringspikkelspanner, Hypomecis punctinalis, Pale Oak Beauty, Boarmie pointillée, Aschgrauer Rindenspanner *
* Drielijnuil, Charanyca trigrammica, Treble Lines, Noctuelle trilignée, Dreilinieneule *
Twee slapende nachtvlinders in de tuin van Anholt 16: een ringspikkelspanner en een drielijnuil (rechts).

 
* Drink- en badwater en jonge vogels *
Het is droog, en warm. Zorg ervoor dat in uw tuin voldoende vers drink- en badwater staat!
In deze tijd worden vaak jonge vogels gevonden. Niet meenemen! Lees hier TIPS wat je wel kunt/moet doen.