200526 Baltsend rietaapje

Woudaapje260520
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *

Vorig jaar kwam ik medio juni terug van vakantie en op mijn eerste tripje
‘vond’ ik twee baltsende mannetjes woudaap. Vandaag, na een week Drenthe, precies hetzelfde!
Alleen bleek ik nu niet de eerste ontdekker, maar dat mag de pret niet drukken.

Woudaapjes, die ik liever rietaapjes noem, zijn in ons land zeer zeldzame vogels.
Het zijn kleine reigers, formaat meerkoet, die zich net als roerdompen slecht laten zien.
Deze twee mannetjes zaten voluit te roepen, in de hoop op passerende vrouwtjes.
Hun vrij luide zang verraadt ze, maar omdat ze bijna altijd aan de waterkant zitten,
krijg je ze meestal niet van dichtbij te zien. Nu en dan wel, zoals vanmiddag.

Spotvogel260520
* Spotvogel, Hippolais icterina, Icterine Warbler, Hypolaïs ictérine, Gelbspötter *
Vanmorgen eerste een rondje Bentwoud gefietst. Spotvogels arriveren altijd laat,
net als woudaapjes trouwens, maar het is nu wel het hoogtepunt van hun zangperiode.

Koekoek260520
* Koekoek, Cuculus canorus, Common Cuckoo, Coucou gris, Kuckuck *
Er lijken dit jaar best veel koekoeken te zijn. Op het Dwingelderveld vlogen er veel rond,
maar ook in het Bentwoud zie ik er regelmatig een stuk of drie. Nu en dan hoor je een vrouwtje,
een snel, bubbelend geluid. Haar triomfmars als ze weer eens een ei heeft gedropt?

Blauwborst260520
* Blauwborst, Luscinia svecica cyanecula, Bluethroat, Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen *
Bij hun aankomst in april baltsen blauwborsten vol overgave. Tussen de vervolgbroedsels door
zingen ze ook, maar is het fanatisme in hun gedrag verminderd. Het blijft een fraai gezicht.

Sintjacobsvlinder260520
* Sint-jacobsvlinder, Tyria jacobaeae, Cinnabar moth, Goutte de sang, Jakobskrautbär *
De Sint-jacobsvlinder is met rood en zwart een kleurrijke nachtvlinder die overdag vliegt. Ook vandaag.