200601 Scholeksters op de grill

Scholeksters290520E

Scholeksters290520B
* Scholekster, Haematopus ostralegus, Eurasean Oystercatcher, Huîtrier pie, Austernfischer *
Het leek vrijdagmiddag wel een gloeiende kookplaat, dat platte dak aan de Slootweg in Benthuizen.
Een bezem als beschutting. Jonge scholeksters werden bijna levend gebraden. De oudervogels stonden puffend
boven hun vier kuikens om ze uit de zonnestralen te houden. Kort daarvoor waren ze waarschijnlijk
van een hoger gelegen dak naar beneden gesprongen. Omwonenden merkten daardoor de vogels op
en belden mij. Wat te doen? De bewoners zetten een beschutting op het dak plus een lage bak met water.
Zaterdag zijn de vogels van het dak gefladderd en liepen ze op een nabijgelegen tuinderij. Gezond!

Broedende scholeksters op platte daken zijn allang geen bijzonderheid meer.
In het Jaar van de Scholekster (2009) broedde al circa vier procent van de schollies op gebouwen.
Er is een speciale website waar iedereen gegevens kan invoeren over scholeksters op platte daken.
Traditionele broedgebieden lagen vooral langs de kust en, zeker de laatste decennia, in het binnenland.
Door allerlei omstandigheden is hun aantal sterk afgenomen, van 80.000–130.000 broedparen in 1998–2000
tot 35.000-43.000 paren nu (Sovon Broedatlas). Er bestaat weinig perspectief op herstel.

Scholeksters270520
* Scholekster, Haematopus ostralegus, Eurasean Oystercatcher, Huîtrier pie, Austernfischer *
Deze jonge scholeksters (twee van de vier kuikens) in De Wilck zijn al iets ouder. Woensdag.

Steenuil310520
* Steenuil, Athene vidalii, Little Owl, Chevêche d’Athéna, Steinkauz *
Een steenuil heeft een muis gevangen en zal die zo meteen naar zijn kuikens brengen. Gisteren.

Bruinekiekendief310520
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Vrouwtje bruine kiekendief gisteren in tegenlicht boven het Bentwoud.

Boletenzwartlijfje_Bloedcicade_mei2020
* Bloedcicade, Cercopis vulnerata, Black-and-red-froghopper, Cercope sanguin, Gemeine Blutzikade *
* Boletenzwartlijf, Diaperis boleti, Gelbbindiger Schwarzkäfer *
Nog een paar insectenfoto’s van het Dwingelderveld. Links een bloedcicade, een algemeen spuugbeestje.
Het boleten zwartlijfje is veel zeldzamer; de soort komt vooral voor in het oosten van ons land.
Het leven van dit kevertje, en ook van de larven, speelt zich uitsluitend af op en in paddenstoelen.
Het zwartlijfje liep op de stam van een berk, waarop diverse berkenzwammen groeiden.

Vroegegrasmot_stack200520
* Vroege grasmot, Crambus lathoniellus, Hain-Graszünsler *
Grasmotten zijn algemeen voorkomende micro-nachtvlinders. De vroege grasmot leeft in Europa en in Azië.

Groenekikkers270520
* Groene kikker, Pelophylax, green frogs, grenouilles vertes, Grünfrösche *
In het ondiepe plasje in het Prielenbos krioelt het op het ogenblik van de groene kikkers.
En als ze er echt zin in hebben, geven ze een oorverdovend, knetterend concert. Woensdag.

 
***
Recensie
Wat zingt daar?
Vogelzang door het jaar heen

Dick de Vos, KNNV Uitgeverij 2020, ISBN 978 90 5011 742 5, € 16,95
Een leerzaam boek over het herkennen van vogelzang van ruim vijftig algemene soorten.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.