200110 Buidelmezen

Buidelmees100120

Buidelmezen100120

Buidelmees100120A
* Buidelmees, Remiz pendulinus, Eurasian Penduline Tit, Rémiz penduline, Beutelmeise *
Buidelmezen zijn in ons land zeldzame broedvogels. ‘s Winters kan je ze soms zien
als ze zaadjes uit de lisdodden pikken. Het zijn typisch vogels van rietkragen en wilgen.
Mooie vogeltjes, heel klein: als ze achter een lisdodde hangen, zie je ze niet!
De rondvliegende pluisjes van de sigaren verraden dat er vogels aan het eten zijn.
Op de onderste foto een buidelmees met het rupsje van het lisdoddeveertje.
Dat de foto’s er allemaal wat ‘bleekjes’ uitzien, komt omdat ze in tegenlicht gemaakt zijn.

Vandaag rond het middaguur heb ik deze foto’s van buidelmezen geschoten in Berkel en Rodenrijs.
Er worden al enige tijd drie mannetjes gemeld. Ik dacht dat het vandaag niet zo druk meer zou zijn.
Vergissing. Auto’s (en enkele fietsen) met vogelfotografen reden af en aan.
Gemiddeld stonden er telkens zo’n tien à twintig fotografen of meer de vogeltjes te kieken.
Die ondervonden daar ogenschijnlijk geen last van en bleven rustig hun buikjes vol vreten.

Met zoveel mensen op een paar vierkante meter kan je niet echt praten over ‘natuurbeleving’.
Te druk, te rumoerig. Als de vogels een meter verderop gingen zitten, schuifelde de hele groep mee
om weer een gunstig plekje te ‘veroveren’. Los van een enkele klap die je dan van een statief krijgt,
zijn er altijd mensen die vóór anderen gaan staan of zich voordringen. Dat levert boze reacties op,
zoals “Hé, je gaat in mijn beeld staan” of “Je gedraagt je asociaal”, “Ga opzij man” (of vrouw).
Het is een onvermijdelijk bijproduct als we met velen van bijzondere vogels willen genieten.

Ransuil090120
* Ransuil, Asio otus, Long-eared Owl, Hibou moyen-duc, Waldohreule *
Ransuilen eten vooral veldmuizen, en die zijn er meer dan genoeg. Toch heb ik dit jaar
minder locaties met roestende ransuilen getroffen. Kan natuurlijk toeval zijn.
Het aantal (rans)uilen neemt in ons land wel af. Begrijpelijk met alle bouwactiviteiten.
Deze vogel zat gisteren in een eenzame taxus tussen huizen met een stuk of zes andere uilen.
Heb ze niet precies geteld omdat ik na de foto meteen ben weggegaan om ze niet te verstoren.

Slobeend090120
* Slobeend, Spatula clypeata, Northern Shoveler, Canard souchet, Löffelente *
Niet alleen zijn bonte verenkleed maakt indruk, vooral de slobeendsnavel is indrukwekkend.
Met zijn brede, lepelvormige snavel filtert hij water. Met de punt zuigt hij water op,
perst dat er uit en achter de lamellen ‘vangt’ hij het plantaardig en dierlijk voedsel op.
Zoals met zoveel diersoorten is de ‘mate van instandhouding’ ongunstig. De Wilck, gisteren.

Blauwereiger080120
* Blauwe reiger, Ardea cinerea, Heron, Héron cendré, Graureiher *
Ook in De Wick stond deze reiger langdurig ‘in de aanslag’. Ik dacht dat hij loerde
naar een vette muis, maar uiteindelijk ving hij ‘slechts’ een klein insect. Dat is ook eten!

Middelstebontespecht301219B
* Middelste bonte specht, Dendrocoptes medius, Middle Spotted Woodpecker, Pic mar, Mittelspecht *
Omdat hij zo zeldzaam is: de specht die veel vogelaars naar Alphen aan den Rijn trekt.

Patrijzen050120
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
Ik prijs me gelukkig nog steeds patrijzen te zien. Weliswaar steeds minder,
maar er zijn toch nog wat koppels in mijn omgeving. Deze twee hoorden bij een groep van zes,
op een plek waar ik er tot voor kort acht zag. Twee dood of naar elders vertrokken?

 
* Petitie Vogels Vrij *
Vogels horen niet in gevangenschap te leven. Zeker roofvogels niet, die hebben ruimte nodig.
Alle bezwaren tegen het geven van roofvogelshows heb ik onlangs beschreven in Vogeldagboek.
Twee particulieren hebben een petitie opgesteld die de Tweede Kamer zal worden aangeboden.
Daarbij wordt opgeroepen het commercieel houden van roofvogels en uilen te verbieden,
evenals het geven van shows, de handel in deze vogels en ze te houden als huisdier. TEKEN HIER!

 
* Agenda *

Wintertelling Ooievaars
STORK organiseert op 18 en 19 januari de jaarlijkse wintertelling van ooievaars.
Dat heeft de afgelopen decennia al aardig inzicht gegeven in het trekgedrag van ooievaars.
Jonge uivers blijken allemaal naar het zuiden te trekken. Meedoen is eenvoudig, LEES HIER.
In 1843 (!) werden de eerste ooievaars geringd in Alphen aan den Rijn. Interessant artikel.

Midwintertelling Sovon
Midden januari worden al sinds 1967 in grote delen van Europa, Azië en Afrika de watervogels geteld.
Dat levert een schat aan informatie op over de aantallen en de verspreiding van watervogels.
Uit die gegevens blijkt onder meer dat die leuke kleine zwanen steeds minder bij ons overwinteren
(dat had ik tot mijn spijt ook al geconstateerd) en steeds vaker in het noordoosten van Europa blijven hangen.
Meedoen met de midwintertelling is mogelijk. Vooral in Z-Holland en N-Brabant zijn nog telgebieden ‘open.’
De aandacht gaat dit jaar sterk uit naar kleine en wilde zwanen. De telling is op 18 of 19 januari.

De Nationale Tuinvogeltelling
De jaarlijkse tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland behoeft nauwelijks aanbeveling.
Dit jaar kunnen de tuinvogels worden geteld op 24, 25 en 26 januari. Alle informatie STAAT HIER.

Vreedzame mars tegen 5G
Eind januari zal er een vreedzame mars gelopen worden tegen de invoering van het mobiele 5G-netwerk.
Gevraagd wordt om handhaving van het voorzorgsprincipe: zolang de veiligheid van 5G voor mens, dier en plant
niet wetenschappelijk is aangetoond, moet dit netwerk ook niet worden geplaatst. Er zijn veel zorgen over.
Alle informatie over deze mars op 25 januari om 13:00 vanaf De Dam in Amsterdam is HIER te vinden.

 
***
Recensie
De gladde slang
Ervaringen met een mysterieus reptiel

Van Rijsewijk c.s., KNNV Uitgeverij 2019, ISBN 978 90 5011 705 0, € 24,95
Door zijn verborgen levenswijze is de gladde slang niet zo bekend. In dit boek met prachtige foto’s
wordt levendig een grote hoeveelheid kennis over deze slang overgedragen.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.