191009 Bessentijd

Koperwiek081019
* Koperwiek, Turdus iliacus, Redwing, Grive mauvis, Rotdrossel *
Een koperwiek gisteren op lijsterbes in Zoetermeer. Geen vraag waar deze vogel zijn naam aan dankt!

Veel bessen zijn rijp, overwinteraars en wintergasten vreten zich er mee vol.
Het was gisteren helaas geen fraai fotoweer, en de besseneters zijn best schuw,
dus zijn de opnames van flinke afstand gemaakt en gevuld met sombere ruis. Er zijn erg veel zanglijsters,
ook koperwieken en merels maar kramsvogels heb ik nog niet gehoord (tsjak-tsjak) of gezien.

Zanglijster081019
* Zanglijster, Turdus philomelos, Song Thrush, Grive musicienne, Singdrossel *
Koperwieken duiken altijd meteen een bessenstruik in. Zanglijster zitten vaak eerst even op de uitkijk
voordat ze bessen gaan plukken. Maar net als koperwieken zijn ze uiterst waakzaam en zijn ze zo weg.

Tjiftjaf081019
* Tjiftjaf, Phylloscopus collybita, Northern Chiffchaff, Pouillot véloce, Zilpzalp *
Een tjiftjaf eet geen bessen maar in die struiken zitten ook tal van kleine insecten.

Groenespecht081019
* Groene specht, Picus viridis, European Green Woodpecker, Pic vert, Grünspecht *
Een vrouwtje groene specht (mannetje heeft een rode snorstreep) zocht insecten onder de bessenstruiken.

Kuifeend300919
* Kuifeend, Aythya fuligula, Tufted Duck, Fuligule morillon, Reiherente *
Vrouwtje kuifeend vorige week ontspannen dobberend op de toch wat woelige Vogelplas Starrevaart.

Roodborsttapuit091019
* Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, European Stonechat, Tarier pâtre, Schwarzkehlchen *
Op zoek naar insecten: ‘biddende’ roodborsttapuit vanmorgen boven een maisveld in Stompwijk.

Heksenboter290819
* Heksenboter, Fuligo septica, Scrambled Egg Slime, Fleur de tan, Gelbe Lohblüte *
Heksenboter is een slijmzwam die over de gehele wereld voorkomt. Ook wel Troll Butter genoemd.
Het bestaat uit een geel plasmodium, op dood hout, dat zich kan verplaatsen
en daarbij een meestal glanzend kruipspoor achterlaat. Het voedt zich met micro-organismen.
Je vingers blijven er wel geel van! Deze foto heb ik eind augustus op het Dwingelderveld gemaakt.

DeWilck051019
* De Wilck – weidevogelreservaat – Benthuizen/Hazerswoude, Meadow Nature Reserve *
Zaterdag was het internationale vogeltrekteldag. Ik was in De Wilck waar de spreeuw het meest werd gezien.
Ook landelijk stond die vogel ver bovenaan de tellingen, gevolgd door kolgans, vink en sijs.

 
***
Recensie
Dieren herkennen aan hun sporen
Dierensporen levensgroot
75 dierensporen van wilde dieren

Franck Hecker, Fontaine Uitgeverij 2019, ISBN 978 90 5956 939 3, € 15
Dit is eenvoudigweg een handig en aardig boekje over de algemeenste diersporen in onze natuur.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

 
***
Herinneringen aan boswachter Jenny van Leeuwen

Boswachter Jenny van Leeuwen is donderdag onverwacht overleden. 41 jaar jong, ongeloof, verbijstering.
Donderdagmorgen had ik nog een e-mailtje van haar gehad. En nu is zij er niet meer.
Jenny was een boswachter met hart en ziel. Met groot enthousiasme heeft zij tal van mensen geïnspireerd
met haar verhalen over de natuur, de bosuil, de eekhoorns, de kleine zwanen, mondeling en via sociale media.
Geestdriftige boswachter in Den Haag (Haagse Bos) en het Groene Hart, talloze mensen waardeerden haar.

Op onze eerste ontmoeting jaren geleden liet ik haar een steenuil zien, haar eerste, “you made my day” zei ze.
Ook kon ik haar op haar eerste roerdomp wijzen. Onze ontmoetingen betroffen meestal De Wilck,
het weidevogelreservaat in Benthuizen/Hazerswoude. Ik kon haar altijd bellen als er ‘iets’ was,
je kon erop vertrouwen dat ze er dan ook iets aan deed. Op een vriendelijke manier, soms best fel.

We wisselden ook wel eens (vegetarische) recepten uit. Toen ik door drie mannen was aangevallen in De Wilck,
stuurde ze me een bos bloemen om te tonen hoe ze met me meeleefde, empathisch als ze was.
Heel veel mensen zullen dezelfde ervaringen hebben als ik. Jenny was een geweldig, uniek ‘groen’ mens.
Mijn herinnering aan haar is blijvend.
Haar familie, vrienden, collega’s van Staatsbosbeheer en bekenden wens ik alle denkbare sterkte toe.