190821 Rietgors en eenzame koekoek

Rietgors160819B
* Rietgors, Emberiza schoeniclus, Reed Bunting, Bruant des roseaux, Rohrammer *
Badderende rietgors in het Bentwoud. Je moet altijd een beetje geluk hebben om vogels te zien baden.
Mijn stelling is: ga rustig op een plekje zitten, dan komt de natuur (niet altijd…) naar je toe!
Dit is een jong (gele mondhoeken) mannetje (vrij donkere tekening). Rietgorzen zijn zgn. deeltrekkers.
Een deel overwintert in Engeland en Zuidwest-Europa, een ander deel blijft bij ons hangen
en zoekt voedsel op droge gronden. ‘s Winters zijn hier ook rietgorzen uit andere landen.
Rietgorzen zijn veel voorkomende vogels: ze broeden van West-Europa tot in het oosten van Azië.

Waterral190819
* Waterral, Rallus aquaticus, Water Rail, Râle d’eau, Wasserralle *
Langs een slikrandje in de Eendragtspolder van Zevenhuizen foerageerde deze jonge waterral.
Als de vogel volwassen is, is zijn snavel donkerrood en zijn borst/buik donker blauwgrijs.
Deze foto, en trouwens alle andere in dit Vogeldagboek, heb ik de afgelopen dagen gemaakt.

Porseleinhoen210819
* Porseleinhoen, Porzana porzana, Spotted Crake, Marouette ponctuée, Tüpfelsumpfhuhn *
Op nagenoeg dezelfde plek, langs de roeibanen, scharrelde vanmorgen dit jonge porseleinhoentje,
bijna geen moment ‘vrij’ op het slik, doorlopend dicht tegen of net in de begroeiing. Lastig fotovogeltje.

Groenpootruiter160819
* Groenpootruiter, Tringa nebularia, Greenshank, Chevalier aboyeur, Grünschenkel *
De lichte randen langs de veren verraden dat dit nog een jonge groenpootruiter is. Bentwoud.

Koekoek160819
* Koekoek, Cuculus canorus, Common Cuckoo, Coucou gris, Kuckuck *
Koekoeken lijken me maar eenzame vogels. Je weet niet wie je ouders zijn, je hebt geen broertjes en zusjes,
althans geen die je kent, je waardouders kunnen als je groot bent (denk ik) je bloed wel drinken,
je biologische ouders zitten allang zonnig en breed in Afrika als je hier nog moet aansterken
voor de reis naar het zuiden. Een groot raadsel is nog hoe jonge koekoeken hun weg weten te vinden
zonder ‘hulp’ van meevliegende ouders. Koekoeken eten, in tegenstelling tot andere vogels,
volop harige rupsen, en die zijn er voldoende. Maar altijd in hun eentje, zoals deze in het Bentwoud.

Bruinekiekendief160819
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Mannetje bruine kiekendief in het Bentwoud. Ik zag ook nog een vrouwtje en aan paar juveniele vogels.

Witvleugelstern190819
* Witvleugelstern, Chlidonias leucopterus, White-winged Tern, Guifette leucoptère, Weißflügelseeschwalbe *
In het vorige Vogeldagboek had ik een foto gepubliceerd van de zeldzame witvleugelstern in Zevenhuizen.
De wind en het licht waren me toen niet gunstig gezind, maandag waren de omstandigheden niet ideaal maar beter.

Zwartestern190819
* Zwarte stern, Chlidonias niger, Black Tern, Guifette noire, Trauerseeschwalbe *
Ook vlogen er ten minste vier zwarte sterns rond, juveniele vogels en adulte vogels in winterkleed.

 
***
Recensie
De 22 levenslessen die vogels ons leren

Dubois en Rousseau, Kosmos Uitgevers 2019, ISBN 978 90 215 7263 5, € 15
Een aardig boekje over vogelgedrag dat ons tot lering kan strekken.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.