Vogeldagboek voor onderzoek opsturen

Bij problemen (met afmelden, met de zichtbaarheid van foto’s, met gedeeltelijk onzichtbare pagina’s enz.)
hebben wij soms uw laatst ontvangen Vogeldagboek nodig om het probleem te kunnen analyseren.

Stuurt u daarom uw laatste Vogeldagboek aan ons retour op één van de volgende manieren:
– als bijlage/attachment
– als broncode/source code

Als bijlage/attachment

Hoe u een ontvangen mail als bijlage/attachment doorstuurt, hangt af van uw e-mailprogramma.

Thunderbird

Open het laatst ontvangen Vogeldagboek, klik hier rechts op en kies Doorsturen als, Bijlage.
Omschrijf in deze e-mail uw klacht en verstuur het aan vogeldagboek@vogeldagboek.nl.
Let op dat u zoveel mogelijk gegevens over de klacht meestuurt (zie hier).

Als broncode/source code

Open het laatste Vogeldagboek in een nieuw scherm.
Klik rechts hierop, en dan bron weergeven/view source.
Of klik via een pull-down menu op broncode weergeven/view source.
U ziet dan teksten als:

MIME-Version: 1.0
X-Mailman-Approved-At: Fri, 08 Mar 2019 14:31:06 +0100
Message-ID: 
From: De Vogeldagboeken van Adri de Groot 
Subject: [Vogeldagboek] 190308 Rare winter
X-BeenThere: vogeldagboek@vogeldagboek.nl
X-Mailman-Version: 2.1.18
Precedence: list
List-Id: De Vogeldagboeken van Adri de Groot 

Kopieer (via Ctrl/A en Ctrl/C) de gehele tekst en plak deze (met Ctrl/V) onderaan een e-mail naar vogeldagboek@vogeldagboek.nl
Let op dat u zoveel mogelijk gegevens over de klacht meestuurt (zie hier).