De verendief

De_verendief.jpg

Auteur
Kirk Wallace Johnson

Vertaling
Hanneke Bos

Uitgave
Atlas Contact 2018
336 pagina’s, 13,5 x 21 cm
ISBN 978 90 450 3088 3
€ 24,99

Oorspronkelijke titel
The Feather Thief 2018

De verendief
Schoonheid, obsessie en de vogeldiefstal van de eeuw

De verendief is een boek waarvan je niet zo snel een recensie in Vogeldagboek zou verwachten. Het is een waargebeurd verhaal, dat leest als een detective.

En toch past het boek in deze rubriek. Want en passant komen belangwekkende natuur(historische) wetenswaardigheden aan de orde. Zo wordt de negentiende-eeuwse wetenschapper Alfred Russell Wallace ten tonele gevoerd. Wallace is een tijdgenoot van Darwin. Beide geleerden kwamen onafhankelijk van elkaar tegelijkertijd op de theorie ‘survival of the fittest’.

Verder wordt het ontstaan van de vogelbescherming en van de eerste vogelbeschermings-wetten uit de doeken gedaan. Zij waren het gevolg van de ongebreidelde vogeljacht, die was ontketend door de mode om sierveren op hoeden te dragen. Die mode leidde tot de bijna of soms zelfs gehele uitroeiing van diverse vogelsoorten, zoals in ons land de kleine en grote zilverreiger.

De verendief gaat over de roof van honderden zeer zeldzame vogelbalgen uit een Brits natuurmuseum. De veren werden verkocht aan liefhebbers van de victoriaanse kunst van het vliegbinden. Deze voor velen onbekende subcultuur houdt zich bezig met het maken van kunstvliegen voor de vliegvisserij op forel en zalm.

Wat het boek ook een ‘echt’ natuurboek maakt, is dat het op een aantal plaatsen waarschuwt voor de destructieve kant van de mens, die in staat is om natuurwaarden in korte tijd uit te roeien. Diverse foto’s en andere illustraties ondersteunen het verhaal visueel. Ik heb het wat vreemde maar erg mooie boek bijna in één adem uitgelezen.

Ronald Klingers, 26 september 2018