De 101 mooiste vogelkijkgebieden van Nederland

De_101_mooiste_vogelkijkgebieden.jpg

Auteur
Ger Meesters

Uitgave
Kosmos Uitgevers 2018
160 pagina’s, 13,5 x 19,5 cm
ISBN 978 90 215 6917 8
€ 15,00

De 101 mooiste vogelkijkgebieden
VAN NEDERLAND

Jazeker, ze staan er allemaal in, mijn favoriete vogelgebieden in Nederland. Ik vind de keuze voor de gebieden in dit aardige boekje erg goed. De plekken zijn ook mooi over ons land verspreid.

Terecht wordt gemeld dat niet alle genoemde vogels die een gebied het bezoeken waard maken, daadwerkelijk zullen worden gespot. Maar dat is juist de kick van vogels kijken: je weet nooit wat er op je pad komt.

Het boek heeft een handig formaat om op vogeltochten mee te nemen. Daar is het ook voor bedoeld. Jammer dat er niet wat meer en gedetailleerder kaartmateriaal getoond wordt en niet wat meer straatnamen van ingangen tot de vogelgebieden worden genoemd. Sommige gebieden zijn erg groot en dan wil je graag weten welke ingang je het best kan nemen om meteen in het juiste deel te komen en hoe je vanaf die plek het snelst bij de vogelrijkdom kan komen.

Bij veel gebieden wordt gemeld dat er vogelhutten aanwezig zijn. Van die hutten worden de GPS-coördinaten gegeven, geen verdere aanduiding. Wel verwijst het boekje naar de website Vogelkijkhut. Maar een boekje als dit is nu juist zo leuk voor mensen die wat minder handig zijn met de computer en voor de echte digibeten. Andere vogelaars vinden hun weg naar leuke vogelgebieden tegenwoordig wel op het internet.

De inleiding is – zeker voor de wat onervaren vogelaar – erg lezenswaardig: veel tips over het voorbereiden van een vogeltocht. Verspreid door het boekje zijn ook 101 vogelportretten opgenomen: kleine foto’s met een korte beschrijving van de soort. Grappig als illustratie, maar het vervangt absoluut geen determinatiegids. Deze ruimte zou beter benut kunnen worden voor extra kaartmateriaal.

Ondanks deze kanttekeningen vind ik deze gids een geslaagd project. Het was al weer een tijd geleden dat er een uitgave met vogelgebieden in ons land was verschenen. Dit boekje bevat de nieuwste informatie.

Ronald Klingers, 11 september 2018