180730 Op de hei

Geelgors240718
* Geelgors, Emberiza citrinella, Yellowhammer, Bruant jaune, Goldammer *
Het Beethovenvogeltje wil ik niet missen als we in Drenthe met (een week) vakantie zijn!
Al schreef lezeres Florrie me vorig jaar dat de zang van de ortolaan meer doet denken
aan de (vier) openingstonen van de Vijfde Symfonie van Beethoven dan de vijf tonen van de geelgors.
Oordeel zelf en beluister de zang van de ortolaan en van de geelgors.

Elke morgen zoemde de wekker me vorige week tegen zessen wakker. Het Dwingelderveld lokte!
Je moet eigenlijk dichter zijn om het gevoel te kunnen beschrijven dat de grote open vlaktes,
de vennen, de bossen, de met struiken begroeide overgangsgebieden en vooral de rust opwekken.
Een paar uur genieten van de zo afwijkende flora en fauna, om half 10 vóór de hitte weer thuis.
Dat thuis is al vele jaren bungalowpark Lanka in Anholt/Ruinen. Deze keer logeerden we weer eens bij afwisseling
in het huis van Hanneke en Paul aan de rand van het park. Hun natuurvijver trekt bijzondere insecten aan,
zoals koraaljuffer, tengere pantserjuffer, veel wespspinnen, en verder vogels, vlinders bijen, enz.
Lezers van Vogeldagboek kunnen het hele jaar met korting een vakantie boeken in hun Huis Anholt 16.
Datzelfde geldt voor het gehele bungalowpark Lanka, maar die korting geldt voor bepaalde perioden.

Draaihals230718D

Draaihals230718C
* Draaihals, Jynx torquilla, Eurasian Wryneck, Torcol fourmilier, Wendehals *
Draaihalzen met mieren (eieren, larven en poppen) bij hun nest, Dwingelderveld, vorige week.

Draaihalzen zijn spechten. Op het eerste gezicht zou je dat niet zeggen, maar de lange kleverige tong,
tweemaal twee tenen tegenover elkaar en boomholtes als nest geven ze voldoende alibi als specht.
De familie specht kent drie onderfamilies: draaihalzen (twee soorten in de hele wereld),
dwergspechten (24 soorten) en echte spechten (meer dan tweehonderd soorten, waaronder ‘onze’ spechten).
Over draaihalzen schrijf ik niet vaak (ze zijn erg zeldzaam), daarom dezer wat langere inleiding.
Er zijn slechts enkele tientallen broedparen in ons land, met name op de Veluwe: bossen op zandgrond.
Ook op het Dwingelderveld broeden enkele stellen. Vorige week had ik het geluk een paar met jongen te zien.
Ik had eerder draaihalzen gezien tijdens de herfst- en voorjaarstrek, echter nog nooit in het broedseizoen.

Pluimvoetbij260718
* Pluimvoetbij, Dasypoda hirtipes, Pantaloon Bee, Abeille à culottes, Braunburstigen Hosenbiene *
Vrouwtjes pluimvoetbijen vallen sterk op door de fel gele beharing (pluimen) aan de achterpoten.
Tussen die haartjes wordt stuifmeel vervoerd. De haren zijn ook nodig voor het uitgraven van de lange nestgangen.

Roestbruinekromlijf270718
* Roestbruine kromlijf, Sicus ferrugineus, a thick-headed fly, Sicus ferrugineus, Gemeine Breitstirnblasenkopffliege *
Een roodbruin gekleurde blaaskopvlieg met gele kop. In rust is het achterlijf naar voren gekromd.

Waterlobelia270718

Waterlobelia270718A
* Waterlobelia, Lobelia dortmanna, Water Lobelia, Lobélie de Dortmann, Wasser-Lobelie *
In heidevennen met schoon zand komen in NL en Vlaanderen waterlobelia’s voor. In Wallonië uitgestorven.
Het waterplantje was een halve eeuw nog algemeen, maar is nu zeer zeldzaam. De (enkele honderden) plantjes
op één groeiplaats in het Dwingelderveld zouden uitgestrooide zaden zijn uit de laatste locaties in Twente.

Havik250718ID
* Havik, Accipiter gentilis, Northern Goshawk, Autour des palombes, Habicht *
Foto en tekst Inge Duijsens: Woensdag een hele dag in mijn favoriete boshut gezeten (NB). Het was erg warm,
de temperatuur liep op naar 37 graden. Ik hoopte daar elke keer een drinkende of badderende havik te zien
en nu kwam mijn droom eindelijk uit. Na 18 uur kwam deze juveniele havik drinken. Een bijzonder gezicht
want hij nam heel langzaam slokken waarbij een groot deel van het water weer uit zijn bek stroomde.
Daarna bleef hij nog een uur pootje baden in het water, maar ging niet echt in bad. Genoten in het mooie avondlicht!