180725 Temperatuurtje…

Koeien220718
* Koeien *
Wie snakt er deze buitengewoon warme dagen niet naar koel helder water? Hoewel, deze koeien in Zoeterwoude
wilden misschien wel erg graag uit de felle zon naar de beschermende stal. Zondagmorgen.
Voor liefhebbers van koeienfoto’s: ik heb er een afbeelding van gemaakt voor het bureaublad.

Roerdomp200718A
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Luid roepend – leek wel een gans – vloog deze roerdomp vrijdag in het Bentwoud enkele malen over me heen.
Landde in de rietkraag waar vermoedelijk het nest zit en weer terug. Waarschijnlijk een voedselvlucht.
Dit roerdompgeluid was nieuw voor me en ik kon het ook niet zo vlug op internet vinden.
Nadat ik de microfoon op mijn camera had geïnstalleerd, heb ik nog bijna een uur vergeefs op de vogel gewacht.

Lepelaar180718
* Lepelaar, Platalea leucorodia, Spoonbill, Spatule blanche, Löffler *
Jonge lepelaars hebben een bleke snavel en opvallende zwarte vleugelpunten. Buytenpark Zoetermeer.

Spotvogel090718A
* Spotvogel, Hippolais icterina, Icterine Warbler, Hypolaïs ictérine, Gelbspötter *
Deze spotvogel liet onlangs in Zoeterwoude zijn langdurige en luide zang horen. Net als de bosrietzanger,
wiens gezang enigszins vergelijkbaar is, kiest de spotvogel vaak een zangplek tussen dicht gebladerte.
De spotvogel doet dat meestal hoog in de boom waaruit een onnavolgbare reeks klanken vloeit,
doorspekt met allerlei geluiden van geïmiteerde vogels. Het smakkende tek-tek tussendoor is onmiskenbaar.

Plakker290618
* Plakker, Lymantria dispar, Gypsy Moth, Disparate, Schwammspinner *
De rups van een plakker, een zgn. spinneruil, Bentwoud. De spinneruilen vormen sinds 2011 een nieuwe familie
van de macronachtvlinders en is samengesteld uit soorten van beervlinders, donsvlinders en uilen.

Gewoneoeverlibellen200718A
* Gewone oeverlibel, Orthetrum cancellatum, Black-tailed Skimmer, Orthétrum réticulé, Große Blaupfeil *
Gewone oeverlibellen zijn talrijk voorkomende libellen. Een paringswiel is altijd een bijzonder gezicht. Bentwoud.

Boskakkerlak230618

Boskakkerlak240618
* Boskakkerlak, Ectobius sylvestris, Forest Cockroach, Cafard des bois, Echte Waldschabe *
Soms schiet ik wel eens in de lach om mijn onwetendheid. Wel eens van een boskakkerlak gehoord?
Ik niet. Wist niet dat die bestaan. Mijn excuus is dat polderjongens als ik weinig afweten van bossen.
Bij ons vakantiehuisje in de Eifel zaten veel van die bruine insecten, ik heb er een paar gefotografeerd.
Na raadpleging van kennissen bleken het een vrouwtje (geheel boven) en een mannetje te zijn. Vergeet ik niet meer.

Roodborst150718ID
* Roodborst, Erithacus rubecula, Robin, Rouge-gorge familier, Rotkehlchen *
Foto en tekst Inge Duijsens: Een jonge roodborst vanuit een fotohut in Noord-Brabant.