180719 Krooneend met kuikens

Krooneenden190718
* Krooneend, Netta rufina, Red-crested Pochard, Nette rousse, Kolbenente *
Zo vaak zie je geen krooneenden met kuikens. Op de Willem-Alexander Roeibaan in Zevenhuizen
zwom vanmorgen dit gezinnetje van moeder met zeven kuikens. De woerd was nergens te bekennen.

Blauwborst180718
* Blauwborst, Luscinia svecica cyanecula, Bluethroat, Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen *
Het hoogtepunt van het broedseizoen is voorbij, maar er zijn nog genoeg vogels die even doorgaan.
Dit mannetje blauwborst landde gisteren op een paar meter voor mij met voedsel in zijn snavel. Buytenpark.

Bosrietzanger180718A
* Bosrietzanger, Acrocephalus palustris, Marsh Warbler, Rousserolle verderolle, Sumpfrohrsänger *
Ook in het Buytenpark zat kort dit vogeltje in de begroeiing van struiken en riet. Lijkt een jonge vogel.
Waarschijnlijk een bosrietzanger, gelet op de lichte pootkleur en de niet zo lange, stompe snavel.
Kan ook gezichtsbedrog zijn: jonge kleine karekieten zijn bijna niet van bosrietzangers te onderscheiden.

Grutto180718B
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Op de Benthuizerplas zit al enkele dagen een jonge grutto. Opvetten voor de lange reis! Gisteren.

Meerkoeten070718
* Meerkoet, Fulica atra, Eurasian Coot, Foulque macroule, Bläßhuhn *
Jonge meerkoeten hebben in het riet een rustplaats gemaakt waar ze wachten tot hun ouders ze komen voederen.

Rodeerwtengal210618A
* Rode erwtengal, Cynips divisa, Red-pea Gall *
Twee foto’s van gallen in de Eifel. De rode erwtengalwesp heeft uitsluitend eiken als waardplant.
Jong is de gal helderrood en glanzend, later worden de gallen steeds bruiner.

Beukengalmug230618
* Beukengal, Mikiola fagi, Buchengallmücke *
Dit sierlijk gevormde galletje is afkomstig van de beukengalmug.

Wittereus150618
* Witte reus, Volucella pellucens, Pellucid Hoverfly, Volucelle transparente, Gemeine Waldschwebfliege *
De witte reus is een zweefvlieg die voornamelijk in bossen (in dit geval de Eifel) voorkomt.
Waarom geen gele reus? De gele heeft op het borststuk lichte zijranden en de witte zwarte randen.
Verder heeft de gele reus gele beharing en de witte heeft zwarte beharing op het borststuk.
(Een gele reus heeft bovendien aan de buikzijde een scherpe zwarte afgrenzing in de lichte band,
en daaronder op de buik weer wat lichter.) Op de foto (dus) een witte reus. Ongevaarlijk trouwens.

Kuifmees150718ID
* Kuifmees, Lophophanes cristatus, Crested Tit, Mésange huppée, Haubenmeise *
Foto en tekst Inge Duijsens: Ook bij de boshut (NB) zag ik afgelopen weekend deze kuifmees.
Je ziet ze niet zo vaak en ik vind het erg leuke kleine meesjes, vooral met hun kuif op.

***
Recensie

Veldgids Bijen
voor Nederland en Vlaanderen

Steven Falk en Richard Lewington, Kosmos Uitgevers 2018, ISBN 978 90 2156 905 5, € 39,99
De Veldgids Bijen is een informatieve en uitgebreide gids voor iedereen die meer wil weten over bijen
en over de herkenning van bijen. Met talrijke foto’s en tekeningen en gedetailleerde beschrijvingen.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.