Zeldzame vogels van Europa

Zeldzame_vogels_van_Europa.jpg

Auteurs
Frédéric Jiguet en
Aurélien Audevard

Vertaling en bewerking
Sam Gobin

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2018
368 pagina’s, 15 x 21 cm
ISBN 978 90 5011 641 1
€ 39,95

Oorspronkelijke titel
Tous les oiseaux rares d’Europe, 2016

Zeldzame vogels van Europa
460 soorten – 2000 foto’s

Vogelliefhebbers kunnen hun hart ophalen met de uit het Frans vertaalde gids Zeldzame vogels van Europa. Het gaat niet alleen om Europese soorten die slechts in in een beperkt gebied voorkomen en soms elders in ons werelddeel worden gezien, maar vooral om Amerikaanse en Aziatische dwaalgasten.

Van de circa 850 soorten vogels die ooit in Europa zijn gezien, hebben de auteurs de 460 zeldzaamste vogels in één boek gebundeld, en dat zal zeker de twitchers, de zoekers van zeldzame soorten, bijzonder aanspreken.

In de korte inleiding wordt uitleg gegeven over de ‘drijfveren’ van afdwalers: stormen, depressies, verkeerde interne ‘programmering’ of omdat soorten nieuwe broed- of overwinteringsgebieden zoeken.

Maar daar draait het in deze gids niet om. Het gaat om de determinatie van al die zeldzame gasten, die je in andere vogelboeken slechts sporadisch aantreft. (De ANWB Vogelgids benoemt weliswaar vrijwel al deze soorten, maar meestal met weinig of geen foto’s en, met uitzondering van Europese soorten, geen verspreidingskaarten.)

De determinatie is gebaseerd op talrijke foto’s. Die zijn doorgaans niet zo duidelijk als tekeningen, waarbij de kenmerken geaccentueerd kunnen worden. De talrijke aanwijzingen bij de foto’s in dit boek maken evenwel de specifieke eigenschappen van de vogels heel aanschouwelijk.

De beschrijvingen zijn kernachtig, met vermelding van het aantal waarnemingen van de (zeer) zeldzame soorten in Nederland en België. De verspreidingskaartjes zijn heel interessant: van al die vreemde vogels zie je meteen waar ze op onze aardbol broeden, het gehele jaar door aanwezig zijn en overwinteren. Engelse namen bij de soorten zou een waardevolle toevoeging geweest zijn.

Samenvattend. Zeldzame vogels van Europa is, zeker voor jagers op uitzonderlijke vogels, een handzame en nuttige gids en voor alle andere vogelaars een belangwekkend en leerzaam boek.

AdG, 9 april 2018