Dagvlinders en libellen in de Alblasserwaard

Dagvlinders_libellen_Alblasserwaard

Auteurs
Anthonie Stip en Gerdine den Ouden

Foto’s
Gerard Roest, Eric Verhagen e.a.

Uitgave
Natuur- en Vogelwacht ‘De Alblasserwaard’
2013
17 x 24 cm, 144 pagina’s
ISBN 978 90 820701 0 1
€ 15

Bestellen is ook mogelijk per e-mail
(insectenalblasserwaard@gmail.com)

Dagvlinders en libellen in de Alblasserwaard

De directeur van de Vlinderstichting schrijft in haar voorwoord dat ze niet wist dat er in de Alblasserwaard zo veel te beleven valt op het gebied van vlinders en libellen. Ik heb er 37 jaar gewoond maar wist dat ook niet… Mijn belangstelling ging vooral uit naar vogels en ‘spannende’ slootjes.

Er is een heel aardig boek verschenen over de dagvlinders en libellen in dit veenweidegebied. Met meer dan 25 soorten dagvlinders en 35 soorten libellen. Die worden allemaal uitgebreid beschreven, er staat gedetailleerder informatie over deze kleurrijke fladderaars in dan in de meeste gidsen.

Dat is voornamelijk het werk van twee jonge mensen, Gerdine den Ouden en Anthonie Stip, die met veel enthousiasme dit boek hebben samengesteld. Mede op basis van een intensieve inventarisatie vorig jaar door vrijwilligers van de aanwezige vlinders en libellen. Het is fijn om vast te stellen dat jongelui zulke flinke klussen op zich willen nemen en daarbij steun van natuurorganisaties krijgen, in dit geval de Natuur- en Vogelwacht ‘De Alblasserwaard’.

(Gerdine ken ik niet, maar op 8 mei 2003 schreef ik in Vogeldagboek: “Ik was niet alleen aan de Zouweboezem. Ik had een tweede ontmoeting met Anthonie uit Nieuw-Lekkerland, een vogelaar met nog maar net een eerste kruisje voor zijn leeftijd, maar met een opmerkingsgave die mijn volle vijf kruisjes nu en dan danig op de proef stelden.”)

De auteurs moesten vaststellen dat de natuurwaarden ook in dit deel van Het Groene Hart sterk aan kwaliteit hebben ingeboet en zwaar onder druk staan. De manier waarop er wordt ‘geboerd’ is hier, zoals overal in ons land, voor een belangrijk deel debet aan. Kleine stukjes natuur, ook met bloemen, worden nu overal aangelegd in de hoop de teloorgang enigszins tot staan te brengen.

Het aantal vlinders en libellen in de Waard is natuurlijk best hoog. Zeldzame soorten zal je er niet tegenkomen. Wat de libellen betreft zijn de vroege en de bruine glazenmaker interessante verschijningen, de koninginnenpage is de zeldzaamste vlinder die ook in dit gebied steeds vaker wordt gezien. De verschillende biotopen en gebieden in de Alblasserwaard, met hun geschiedenis, krijgen in het boek ruime aandacht.

Tegenwoordig zie je bijna geen ‘slechte’ boeken meer. De fotografie heeft de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen en ook in dit werk zijn alle foto’s van uitstekende kwaliteit, een plezier om naar te kijken. Kortom, een zeer bruikbare en mooi uitgevoerde gids over de meest voorkomende dagvlinders en libellen, vanwege de mooie foto’s en prima teksten zeker ook geschikt voor niet-Alblasserwaarders.

AdG, 18 november 2013