Nachtvlinders

Nachtvlinders

Veldgids met alle in Nederland en België voorkomende soorten

 

Schrijvers

Paul Waring en Martin Townsend

Illustraties

Richard Lewington

Vertaling en bewerking

Mathilde Groenendijk, Jippe van der Meulen,

Dick Groenendijk (eindredactie) e.a.

Uitgave

Tirion Natuur, Baarn

2006, 416 pagina’s,

harde omslag, 14 x 22 cm

ISBN 90 5210 625 8

Prijs

€ 39,95

Nachtvlinders

Nachtvlinders1
Een willekeurige pagina met tekeningen.

BESPREKING

Toen ik ‘Nachtvlinders’ uit de verpakking haalde, kreeg ik meteen een goed gevoel. Duidelijke en stevige omslag met daarop de vermelding ‘Veldgids met alle in Nederland en België voorkomende soorten’. Daar zat ik al jaren op te wachten.

Okay, dat was een nogal subjectieve eerste indruk. Ook na een wat rustiger beoordeling kon ik vaststellen dat dit boek een grandioze aanvulling vormt op de actuele (Nederlandstalige) uitgaven over nachtvlinders. Aanvulling is te zwak uitgedrukt: dit boek geeft een compleet overzicht van alle macronachtvlinders in onze landen en maakt andere determinatiegidsen overbodig.

In Nederland komen circa 2000 vlinders voor. Als je de definitie van ‘voorkomen’ ruim neemt, mét de soorten die wel eens zijn gezien, kom je op 2400 (in België zo’n 2450). Daarvan zijn er ruim 100 dagvlinders, bijna 1000 macro’s en ruim 1300 micro’s. Microvlinders zijn in het algemeen kleiner (voorvleugel maximaal 1 cm) en worden als primitiever beschouwd.

Het oorspronkelijke Britse boek is vertaald en bewerkt (met toevoeging van soorten van het vasteland) door Nederlandse en Vlaamse deskundigen. Ook zij weten nog lang niet alles en spreken de hoop uit dat deze veldgids zal bijdragen tot meer kennis over macronachtvlinders.

Aan de opzet van het boek zal het niet liggen. Na een intro over nachtvlinders, ook over hoe je ze met smeer en licht kan lokken, worden ruim negenhonderd soorten volgens een vaste opzet besproken. Aan de orde komen: kenmerken (prima aanwijzingen voor herkenning als aanvulling op de afbeeldingen), gelijkende soorten, vliegtijd en gedrag, levenscyclus, waardplanten, habitat en voorkomen in Nederland en België.

De ongeveer 1600 tekeningen (vaak met kleurvarianten van soorten) en tachtig foto’s van rupsen vormen de basis van het boek, zeg maar gerust de ruggengraat. Deze afbeeldingen zullen bij determinatie zeer nauwgezet worden vergeleken met gevangen exemplaren of, veel beter natuurlijk, met gefotografeerde vlinders.

De meeste plaatjes zijn op ware grootte. Van mij had het boek nog iets dikker mogen zijn met grotere tekeningen waardoor de kenmerken beter tot hun recht zouden komen. Ook al omdat veel van de grijs-wit-bruin-geel getinte vlindertjes op elkaar lijken. Maar die wens heeft misschien te maken met de leeftijd van mijn ogen.

SAMENVATTING

Nachtvlinders is een uitstekend boek dat een leemte opvult: alle macronachtvlinders van Nederland en België afgebeeld in een stevig uitgevoerde veldgids, met beknopte maar duidelijke beschrijvingen. Een stimulans om nachtvlinders beter te gaan bekijken!

12 september 2006