De dagvlinders van Nederland

Nederlandse Fauna 7

De dagvlinders van Nederland

Verspreiding en bescherming
(Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea)

 

Dagvlinders_Nederland

Schrijvers
F. Bos, M. Bosveld, D. Groenendijk,
C. van Swaay, I. Wynhoff en De Vlinderstichting

Uitgave
Naturalis, Leiden; KNNV Uitgeverij, Utrecht
en EIS-Nederland, Leiden
2006, 384 pagina’s, 23,5 x 30,5 cm, harde omslag
Geplastificeerde bladwijzer met index
ISBN 90 5011 227 7

Prijs
€ 49,95

BESPREKING

De grote vuurvlinder Lycaena dispar batava komt alleen in Nederland voor, nergens anders ter wereld. In de Weerribben en omgeving. Er moeten snel maatregelen worden getroffen om deze ondersoort van de prachtige grote vuurvlinder voor uitsterven te behoeden.

Het verhaal van de grote vuurvlinder is karakteristiek voor De dagvlinders van Nederland: het hele boek is doorspekt met termen als ‘uitgestorven’, ‘ernstig bedreigd’, ‘door onbekende oorzaak verdwenen’ enz.

Het gaat niet goed met onze (dag)vlinders. Sinds 1940 zijn er 2 soorten bijgekomen (landkaartje en boswitje, in 2002) en zijn er 17 soorten verdwenen. De oorzaken liggen voor de hand: verdwijning leefgebied, kwaliteitsverlies door vermesting, verzuring en verdroging en veranderend beheer, versnippering en veranderend klimaat.

Alle beschikbare kennis over vlinders is gebundeld in dit boek, al weer deel 7 van die imposante serie Nederlandse Fauna. Het gaat over de verspreiding van onze vlinders, over de oorzaken van de teruggang en uiteraard over mogelijkheden en moeilijkheden om vlinders te beschermen.

Elke soort wordt uitgebreid beschreven (het is geen determinatieboek) met als hoofdpunten de levenscyclus, de leefgebieden en bescherming/toekomst. Met veel foto’s, tabellen en grafieken over verspreiding, het voorkomen van ei, rups en pop en de vliegtijd enz.

Kriskras door het boek staan allerlei wetenswaardigheden. Een paar eruit gepikt: het bonte zandoogje neemt het sterkst toe van alle dagvlinders; de oudste waarneming was een distelvlinder in 1751 bij Amsterdam. Verder een aardig hoofdstuk over de geschiedenis van onze dagvlinderfaunistiek, een uitgebreide literatuurlijst en andere bijlagen zoals alle vaste waarnemers tot 2004.

SAMENVATTING

Alle gegevens die honderden profs en vrijwilligers jaarlijks verzamelen over onze vlinders, zijn gebundeld in een prachtig uitgevoerde nieuwe atlas van de serie Nederlandse Fauna: De dagvlinders van Nederland. Een formidabele kennisbron over heden, verleden en toekomst van de 106 Nederlandse soorten.

2 oktober 2006