190122 Tussen de bladeren

Vlaamsegaai210119
* Vlaamse gaai, Garrulus glandarius glandarius, European Jay, Geai des chênes, Eichelhäher *
* Fazant, Phasianus colchicus, Pheasant, Faisan de Colchide, Fasan *
Ook de gaai zocht tussen de bladeren. Een fazant had zich tegen een boomstam ingegraven.

Maandagmorgen. De zon verwarmt op hellingen in het Zoetermeerse Westerpark de bladeren onder de struiken.
Daaronder, op de takken en in het gras moet van alles te vinden zijn, want het is er een drukte van belang.
In een uur tijd tel ik over een afstand van zo’n vijftien meter zestien vogelsoorten, alfabetisch:
ekster, fazant, goudhaan, grote bonte specht, heggenmus, houtduif, koolmees, koperwiek,
merel, roodborst, staartmees, tjiftjaf, vink, Vlaamse gaai, winterkoning en zanglijster.

Koperwiek210119
* Koperwiek, Turdus iliacus, Redwing, Grive mauvis, Rotdrossel *
Een stuk of acht koperwieken. In hoog tempo werden tal van blaadjes omgekeerd op zoek naar eten.

Zanglijster210119
* Zanglijster, Turdus philomelos, Song Thrush, Grive musicienne, Singdrossel *

Tjiftjaf210119
* Tjiftjaf, Phylloscopus collybita, Northern Chiffchaff, Pouillot véloce, Zilpzalp *
Overwinterende tjiftjafs zijn eerder regel dan uitzondering geworden. Gisteren twee in het Westerpark.

Staartmees210119
* Staartmees, Aegithalos caudatus, Long-tailed Tit, Mésange à longue queue, Schwanzmeise *
Ik weet niet welke vogeltjes lastiger te fotograferen zijn: staartmezen of goudhaantjes.
Een groepje van tien staartmezen kwam zo dicht bij de auto dat ik niet meer kon scherpstellen.

Goudhaantje210119B
* Goudhaantje, Regulus regulus, Goldcrest, Roitelet huppé, Wintergoldhähnchen *
Een goudhaantje is denk ik toch nog net iets beweeglijker. Het blijft een sport ze te ‘schieten’.

Roodborst220119
* Roodborst, Erithacus rubecula, Robin, Rouge-gorge familier, Rotkehlchen *
Zaadjes genoeg in onze tuin, maar dit roodborstje wist vanmiddag in de sneeuw een insect te vangen.

 

* Grauwe gors en grijze gors *

Grauwegors070611A
* Grauwe gors, Emberiza calandra, Corn Bunting, Bruant proyer, Grauammer *
Een grauwe gors die ik in 2011 in de Cevennen heb gefotografeerd.

Grijzegorzen190113ID
* Grijze gors, Emberiza cia, Rock Bunting, Bruant fou, Zippammer *
De grijze gorzen die Inge in de Pyreneeën gefotografeerd had. Vrouwtje rechts.

Inge had voor het vorige Vogeldagboek keurig foto’s en tekst aangeleverd van grijze gorzen.
Ik zette daar in een vlaag van onoplettendheid de naamregel boven van de grauwe gors…
Grauwe gorzen zijn, zoals de naam zegt, ‘somber’ getekend. Grijze gorzen zijn mooier.
Mannetjes en vrouwtjes grauwe gors dragen, anders dan andere gorzen, eenzelfde verenkleed.
Grauwe gorzen zijn sporadische (broed)vogels in Nederland. In 2011 is een grijze gors
gefotografeerd op Schiermonnikoog, de enige erkende waarneming van dit vogeltje in NL.

 

Lammergier190110ID
* Lammergier, Gypaetus barbatus, Bearded Vulture, Gypaète barbu, Bartgeier *
Foto en tekst Inge Duijsens: Lammergier (links van midden) bij La Montagne Fleurie, Barèges.