190125 Winterpret

Haas230119
* Haas, Lepus europaeus, Brown Hare, Lièvre d’Europe, Feldhase *
De sneeuw- en ijspret (nee, niet voor automobilisten…) is van korte duur geweest.
Voor buitenmensen was het vooral van de sneeuw genieten, geeft een sprookjesachtige sfeer.
Veel vogels zijn de sneeuw ontvlucht. Gisteren drie uur op pad geweest, niet één foto kunnen maken!
Ze trekken dan tijdelijk naar de grote rivieren en de delta’s. Hazen verkassen niet: Stompwijk.

Huismus220119A
* Huismus, Passer domesticus, House Sparrow, Moineau domestique, Haussperling *
Ook in onze tuin is het niet zo levendig rond de zaadautomaten als ‘normaal’.
Een jaar of tien geleden kwamen er ‘s winters wel dertig tot veertig huismussen foerageren.
Dat aantal werd elk jaar minder. In november/december 2018 was het maximum vijftien.
Deze dagen zie ik er nog maar een handvol. Zoals deze twee mannetjes. Waar zijn de andere?

Koolmees220119
* Koolmees, Parus major, Great Tit, Mésange charbonnière, Kohlmeise *
Een paartje koolmezen is reeds nadrukkelijk aanwezig en inspecteert de nestkasten.
Ze slapen er al in, denk ik, hoewel ik ze nog moet schoonmaken (maar ja, die hoge ladder…).
Dit is een mannetje: de buikstreep is breder dan bij vrouwtjes. De onderbuik bij mannetjes is ook veel donkerder.

Wildeeend200119
* Wilde eend, Anas platyrhynchos, Mallard, Canard colvert, Stockente *
Eenden op het ijs: mannetjes wilde eend en wintertaling (onder), gemaakt bij De Wilck.

Wintertaling230119A
* Wintertaling, Anas crecca, Eurasian Teal, Sarcelle d’hiver, Krickente *

Kuifduiker140119
* Kuifduiker, Podiceps auritus, Horned Grebe, Grèbe esclavon, Ohrentaucher *
Langs de Brouwersdam zwommen vorige week kuifduikers, in winterkleed. Het puntige achterhoofd
is op deze foto niet goed te zien, wel de stompe snavel en het witte snavelpuntje.
Ze lijken op geoorde futen, die zijn iets kleiner en hebben een opgewipte snavel.

Geoordefuten230119A
* Geoorde fuut, Podiceps nigricollis, Black-necked Grebe, Grèbe à cou noir, Schwarzhalstaucher *
Drie van de vijf geoorde futen woensdag op de Zevenhuizerplas. De ondersnavel is omhoog gebogen.

Torenvalk23019ID
* Torenvalk, Falco tinnunculus, Kestrel, Faucon crécerelle, Turmfalke *
Foto en tekst Inge Duijsens: Ik ben net terug in Nederland en was woensdag erg benieuwd
wat ik met dit vriesweer zou zien. Het was erg stil en eigenlijk zag ik alleen deze torenvalk
in een boompje in het Bentwoud zitten. De auto gekeerd en zij bleef zowaar rustig zitten,
op de uitkijk naar iets eetbaars. Ze hield haar kop volkomen stil en ze bewoog mee
met de beweging van het takje in de wind. Op de foto strekt het valkje haar vleugel en staart relaxend uit.