Vogeldagboeken

141029 Zwammen in Berkheide

Oranjemosbekertje281014
Oranje mosbekertje (Neottiella rutilans). Parasiteert op mossen. Dit zwammetje is slechts 1 cm!
Van deze soort geen Engelse en Franse naam kunnen vinden. Alle foto's gisteren gemaakt in Berkheide.


Op basis van de weersvoorspellingen valt het niet altijd mee om een dagtripje uit te stippelen.
Voor dinsdag was een zonnige herfstdag voorspeld, maar ik heb hier vrijwel alleen mist gezien.
Dan kan je geen foto's van vogels op afstand maken, dus met de macrolens naar de duinen.
Dat was ook geen straf hoor! In Berkheide met lichte bepakking gewandeld. Zonder veel pijn.

Rond Pasen schreef ik over 'versleten' heupen. Diverse lezers informeerden later naar mijn toestand.
Veel mensen hebben last van (lichte) artrose in de heupen. Ik ook, maar de pijn bleek toch vooral
uit de rug te komen. Na behandeling en niet te veel bukken (paddenstoelen...) gaat het gelukkig beter.

Donkersteligestuifbal281014
Donkerstekelige stuifbal (Tulostoma melanocyclum, a stalkball).

Afgeplattestuifzwam281014
Afgeplatte stuifzwam (Vascellum pratense, Vesse-de-loup des prés, Meadow Puffball).

Duinbekermos281014A
Duinbekermos (Cladonia pocillum, Rosette Pixie-cup Lichen). Bepaald geen algemene soort korstmos.

Grootleermos281014
Groot leermos (Peltigera canina, Peltigère des chiens, Dog Lichen) komt alleen in duingebieden voor.

Berkheide281014
Berkheide, fraaie duinen in Wassenaar, gisteren in nevel gehuld. Dat geeft wel een heel aparte sfeer!