170818 Windes

Purperreiger180817.jpg
* Purperreiger, Ardea purpurea, Purple Heron, Héron pourpré, Purpurreiher *
Ten zuiden van de N11 zwerven al enkele dagen twee juveniele purperreigers. Erg schuwe vogels.
Waarschijnlijk afkomstig uit de broedkolonie in de Nieuwkoopse Plassen. In De Wilck vanmorgen.

Steenuil180817.jpg
* Steenuil, Athene vidalii, Little Owl, Chevêche d’Athéna, Steinkauz *
Nieuwsgierig verkent een jonge steenuil zijn omgeving. Alles is nieuw! Vanmorgen.

Tapuit160817
* Tapuit, Oenanthe oenanthe, Northern Wheatear, Traquet motteux, Steinschmätzer *

Vaak zie je tapuiten en paapjes in de trekperiodes (voor- en najaar) bij elkaar.
Deze week al wat tapuiten (Zoetermeer woensdag) en een paapje (De Wilck dinsdag).

Paapje150817
* Paapje, Saxicola rubetra, Whinchat, Tarier des prés, Braunkehlchen *

* Zomerquiz *

Akkerwinde100817
* Akkerwinde, Convolvulus arvensis, Field Bindweed, Liseron des champs, Acker-Winde *
Elke bloem van de akkerwinde is slechts één dag geopend. Bentwoud.

De bloemenfoto was van een winde. Dat klopt, dat hadden maar liefst 135 van de 160 inzenders goed.
Maar… niet elke winde is een AKKERWINDE, en dat was het enige juiste antwoord. Honderd correcte reacties.
Verder werden genoemd haagwinde (twintig keer), roze winde, zeewinde (in het Groene Hart?),
wilde wingerd (verschrijving?) en ook kaasjeskruid, doornappel, koningslelie en amaryllis.
Zoals de naam zegt winden de windes zich met hun flexibele stengels overal om heen. Soms meters hoog.
Hun stelsel van metersdiepe wortelstokken kan in tuinen een flinke plaag zijn. De bijnaam ‘duivelsdarm’
zegt genoeg. Veel bekender is de volksnaam ‘pispotje’, naar de vorm van de bloem. De bloemen van akkerwindes
zijn vrijwel altijd wit met roze of roze met witte banden. Haagwindes zijn hoofdzakelijk geheel wit.
Akkerwindes kruipen niet zo hoog als haagwindes. De bladeren van akkerwindes zijn kleiner dan van haagwindes.
Dat geldt eveneens voor de bloemen en voor de bloemkelken waaruit de bloemkronen ontspringen.

Haagwinde160817
* Haagwinde, Convolvulus sepium, Hedge Bindweed, Liseron des haies, Echte Zaunwinde *
Haagwindes zie je vaak meters hoog in rietkragen (Zoetermeer, woensdag), heggen en afrasteringen.

* Nieuwe raadselfoto *

090817_1256
Dit is overduidelijk een libel. Vorige week. Kunt u beredeneerd vertellen om welke soort het gaat?

Boomvalk13082017ID
* Boomvalk, Falco subbuteo, Eurasian Hobby, Faucon hobereau, Baumfalke *
Foto en tekst Inge Duijsens: Deze jonge boomvalk heeft een week geleden zijn nest verlaten
en kan nu al erg goed vliegen. Als de ouders met een prooi aankomen, gaan de jongen er achteraan
en krijgen ze op een tak een vogeltje aangeboden. De jonge boomvalkjes hebben blauwe oogringen.

***
Recensie

Over spinnen, slangen, haaien en andere griezels
Ben niet bang voor de wilde dieren

Roebers en Panders, Gottmer Kinderboeken 2017, ISBN 978 90 2576 760 0, € 14,99
Een boek over heel veel dieren, waarvoor je geen angst hoeft te hebben maar wel respect. Mooie tekeningen.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.