Vogeldagboeken

140416 Plevieren tussen grind

140416 Plevieren tussen grind


Kleineplevier160414F
Dit is de vrouw kleine plevier (Charadrius dubius, Pluvier petit-gravelot, Little Ringed Plover; female)
van de drie eieren in het nestkuiltje op de Golfbaan in het Bentwoud. Foto in de avondzon.

Kleineplevier160414B
Bijzonder knap zijn de eieren gecamoufleerd, ze zijn niet zo gemakkelijk te vinden.
Normaal zoek ik niet naar vogelnesten, maar in dit geval doe ik het om ze te beschermen.

Kleineplevier160414
Vanmiddag de man kleine plevier (Charadrius dubius, Pluvier petit-gravelot, Little Ringed Plover; male).
Man heeft geheel donkere snavel, zwarte band over kop en borst. Bij de vrouw bevatten die bruin.
De gele oogrand is kenmerkend. Ze hebben lichte poten, beetje bruinroze of grijsroze.


De afgelopen twee broedseizoenen ben ik druk in de weer geweest met kleine plevieren.
Grappige vogels, die bij onraad gedrukt over het grind lopen, en ook fraaie baltsvluchten maken,
waarbij ze hun stembanden niet sparen. Maar ze denken dat elke hoopje kiezels
een rivierbedding is, of een kustlandschap. Ze leggen hun eieren soms op onmogelijke plekken.

Dat was twee jaar geleden langs de paden door het Bentwoud. Hier en daar met randjes grind.
Met hulp van Staatsbosbeheer heb ik die nesten beschermd tegen passerende wielen en voeten.
Of het resultaat had? Onduidelijk, want de eieren moesten precies uitkomen in de periode dat ik er niet was.
Vorig jaar op de Golfbaan Bentwoud, 16 eitjes gevonden en beschermd, nat en koud, geen resultaat.

Afgelopen weekend zag ik op de Golfbaan weer 'nestindicerend' gedrag. Een alarmkreet
van een man, een zeer behoedzaam tussen de stenen en begroeiing sluipende vrouw.
Ik kon geen nest vinden, dus een paar dagen niet geweest. Maar vanmiddag: bingo, drie eieren!
Met hulp van mensen van de Golfbaan is het nest zo goed en zo kwaad als het ging gemarkeerd,
zodat er in elk geval geen wielen overheen gaan. En ik zag al een tweede kansrijke nestlocatie...

Kuifeend110414
Kuifeend (Aythya fuligula, Fuligule morillon, Tufted Duck; male) vrijdag op de Starrevaart.

Visdief150414A
Ook de visdiefjes (Sterna hirundo, Sterne pierregarin, Common Tern) zijn gearriveerd. De Wilck gisteravond.

Huismus160414
Een huismus in je tuin fotograferen of tegen een achtergrond van raapzaad in De Wilck levert een geheel
ander plaatje op! Vrouw vanavond (Passer domesticus, Moineau domestique, House Sparrow; female). 
Ze verzamelde wat eiwitrijke insecten en vloog ermee naar de boerderij waar ze haar nest heeft.