Vogeldagboeken

140801 Steltkluten en waterrallen

140801 Steltkluten en waterrallen


Steltkluut310714D

Steltkluten310714
Een volwassen steltkluut (Himantopus himantopus, Échasse blanche, Black-winged Stilt;
adult and two juveniles) en twee jonge steltkluten. Links onder een bosruiter. 


Gistermorgen een paar uurtjes gewandeld en rustig op mijn krukje gezeten
in de Groene Jonker (van Natuurmonumenten) in Zevenhoven. Ze bleven weliswaar op afstand,
maar die fraaie steltkluten stelen echt de show. Ik heb twee volwassen vogels gezien
en twee jonge vogels. Ook diverse waterrallen lieten zich horen en zien.

Verder o.m. lepelaars, kemphanen, bosruiters, witgatjes, oeverlopers,
veel watersnippen, zelfs nog even een snor gehoord, overvliegende boomvalk en slechtvalk.

Waterrallen310714A
Terwijl een waterral (Rallus aquaticus, Râle d'eau, Water Rail) een plasje oversteekt,
kijkt een andere waterral vanuit het riet toe. Een ideaal leefgebied voor moerasvogels.

Rotsvlinder030614

Rotsvlinder030614A
Een rotsvlinder (Lasiommata maera, Némusien ou Ariane, Large Wall Brown) in de Dordogne.
Het is een soort die in grote delen van Europa voorkomt maar niet in Nederland.

Gelerombout140614
Een vrouw gele rombout (Gomphus simillimus, Gomphe semblable, Yellow Clubtail; female).
Een soort die voornamelijk voorkomt van Spanje tot Midden-Frankrijk, niet bij ons.