Vogeldagboeken

141024 De balts van de krak

Krakeenden231014
Een paartje krakeenden (Anas strepera, Canard chipeau, Gadwell) kort voor de balts.
Een groep van zo'n twintig krakkers was gisteren volop aan het baltsen.
Het waren allemaal liefdesschijnbewegingen, want tot paringen kwam het niet. Spookverlaat.


Op plas en vijver kan je hun scherpe fluitjes horen: de baltsroep van de krakeend.
Scheller en harder dan de iets doffer klinkende hormoonroep van de wilde eend.

De kra(a)keenden hebben al paartjes gevormd voor de lente, maar hun baltsvluchten
en baltsgevechten gaan onverminderd door. De mannetjes maken daarbij bewegingen
waar ballerino's jaloers op kunnen zijn. Schettereenden, eenvoudig bruin en grijs gekleurd,
met een wit suikerklontje als spiegel en een ingetogen kastanjebruine veeg op de vleugels.
Direct na het broedseizoen en de rui gaan ze baltsen, tot ze weer gaan broeden in april.

Krakeend231014C

Krakeend231014D

Krakeend231014F

Krakeend231014H

Krakeend231014J

***
Witkruintapuit per schip?


Diverse lezers vroegen zich na het verhaal in Vogeldagboek over de witkruintapuit in Oegstgeest af,
of deze Afrikaanse vogel wellicht met een boot is meegekomen naar Nederland. Dan is het geen 'dwaalgast'!
Net zoals de huiskraaien in Hoek van Holland en de sneeuwuilen dit jaar op schepen uit Canada.

Ook Menno Vermeere reageerde. Hij is ladinginspecteur van o.m. benzineschepen die naar de haven
van Amsterdam varen; hij bemonstert de lading al op zee, op de ankerplaatsen van Scheveningen of IJmuiden.
Aan boord ziet hij regelmatig 'vreemde zangvogeltjes'. Vanwege explosiegevaar is fotograferen verboden,
dode vogels neemt hij mee (o.a. een oranje rupsvogel uit Azië). Die zeeschepen varen in korte tijd
van de drukke Straat van Gibraltar naar de Nederlandse kust en dan is Oegstgeest maar een wip.

Dat zou een verklaring kunnen zijn voor de aanwezigheid van de witkruintapuit bij de Clusiushof.
(Hoe lang trouwens nog, nu het aantal insecten met dit weer drastisch aan het afnemen is?)
Dat de vogel niet geringd is, zegt niet veel. In ons land is het houden van witkruintapuiten verboden.
Voor erkende vogelparken als Avifauna gelden uitzonderingen, maar zij ringen al hun vogels. 
Kortom: dwaalgast, escape of verstekeling? De enige die dat zeker weet, zit fluitend op een flat!