170327 De balts van de kleine plevier

Kleineplevier260317
* Kleine plevier, Charadrius dubius, Little Ringed Plover, Pluvier petit-gravelot, Flussregenpfeifer *

Vogels kunnen hun ogen nauwelijks of niet bewegen en daardoor lijkt het alsof ze je altijd aankijken.
Rond het oog van kleine plevieren zit een brede gele ring en daardoor wordt nog sterker de indruk gewekt
dat ze je doorlopend aanstaren. Het geeft de vogel ook iets onverzettelijks. Zo van: ik zie jou heus wel
maar ik trek me weinig van je aan. Dan stopt hij even, kijkt, knikt soms en loopt parmantig verder.
Kleine plevieren zijn pioniervogels die elk jaar op zoek moeten naar nieuwe broedgebieden.
Die vinden ze vaak in de nabijheid van mensen. Als er maar zand of biggels liggen: langs de waterkant,
op paden, op industrieterreinen. En omdat die situatie elk jaar anders is, zijn ze niet gebonden
aan een vaste broedplek. Je kan ze dan ook in nieuwe broedseizoenen op onverwachte plaatsen treffen.
Vorige week zag ik de eerste kleine plevieren, afgelopen weekend waren ze aan het baltsen en paren.
Het mannetje vermomt zich als een soort vliegende schotel, nadert het vrouwtje, zet nu en dan
zijn borst op, springt op haar rug, de paring duurt een paar seconden en dan is alles voorbij.
Het mannetje gaat verder met eten zoeken, het vrouwtje schikt zich in haar stenen bruidsbed.

Kleineplevieren260317

Kleineplevieren260317A

Kleineplevieren260317B

Kleineplevieren260317C

Kleineplevier260317A

Dagpauwoog240317
* Dagpauwoog, Inachis io, Peacock, Paon du jour, Tagpfauenauge *
Ik zeg niet dat de dagpauwoog de mooiste vlinder is, maar misschien wel de kleurrijkste! Bentwoud.

Gehakkeldeaurelia240317
* Gehakkelde aurelia, Polygonia c-album, Comma, Robert-le-Diable, C-Falter *
Tussen de andere vlinders vlogen ook enkele ‘kapotte’ vlinders: de gehakkelde aurelea.

Futen220317ID
* Fuut, Podiceps cristatus, Great Crested Grebe, Grèbe huppé, Haubentaucher *
Foto en tekst Inge Duijsens: Vorige week een groot deel van de woensdag doorgebracht bij een meertje
– waar negen paartjes futen verbleven – in de hoop de balts van de fuut te kunnen vastleggen.
Wat heb ik genoten, lekker in het zonnetje en ondertussen kijken wat er zich allemaal afspeelde.
Deze opname is het hoogtepunt van de balts. Het wordt ook wel pinguindans of wierceremonie genoemd.
Een mannetje en een vrouwtje fuut waren aan het kopschudden, ze doken plotseling naar beneden
en kwamen boven met hun bekken vol ‘wier’, waarbij ze zich helemaal uit het water oprichtten.

***
Recensie
Roofvogels en Uilen van Noordwest-Europa

Paul Böhre en Joris De Raedt, Fontaine Uitgevers, 2017, ISBN 978 90 5956 724 5, € 19,95
De nieuwste informatie over roofvogels en uilen, prachtige illustraties, voor een schappelijke prijs.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.