Vogeldagboeken

140725 Dodaarzen in kleden

Dodaars250714
Dodaars (Tachybaptus ruficollis, Grèbe castagneux, Little Grebe; juvenile) ruiend van donskleed
naar jeugdkleed. 's Winters zien alle dodaarzen er ongeveer zo uit. Zoetermeer vanmorgen.
Dit vogeltje moet uit een van de eerste broedsels afkomstig zijn dat het nu al flink heeft geruid.

Dodaars030714D
Dit is een dodaars van enkele weken oud (several weeks old), Golfbaan Bentwoud begin juli.

Dodaarzen020714
Volwassen dodaars voert kuikentje. Mannen en vrouwen zijn niet van elkaar te onderscheiden.


Als je een paard op het water hoort hinniken, is dat een dodaars. Die kleine duikfuten
produceren een trillende, langgerekte en op flinke afstand hoorbaar biebiebiebiebie.
Maar zonder hun opvallende roep kan je ze ook vaak zien op plasjes en in brede vaarten.
Ze scharrelen graag tussen het riet, waarbij je soms alleen de dod(t) op hun aars ziet.
Dodaarzen broeden van de lente tot diep in de herfst. Zelfs in oktober zie je nog jongen.

Hopliacoerulea120614A

Hopliacoerulea120614
Langs een plasje en langs beken in de Dordogne zag ik deze prachtige hemelsblauwe kevers.
Soort bladsprietkevers, een meikeverachtige, met waaiervormige sprieten, verwant aan mestkevers.
Alleen de mannen zijn zo blauw, de zelden waargenomen vrouwen zijn bruinachtig.
Hun naam is Hoplia coerulea (Hoplie bleue; male), ze komen alleen voor in Zuidwest-Europa.

Eekhoorn150614
Voor ons vakantiehuis stond een hek om ons te behoeden van een berghelling af te rollen.
Over de afrastering liep soms een eekhoorn (Sciurus vulgaris, Écureuil roux, Red Squirrel). Sainte-Nathalène.

Grotekaardenbol180714
Grote kaardenbol (Dipsacus fullonum, Cardère sauvage, Wild Teasel). Wettelijk beschermd. Zoetermeer.