Rewilding


Auteurs
Paul Jepson en Cain Blythe

Vertaling
Ger Meesters

Uitgave
Noordboek 2024
224 pagina’s, 17 x 23 cm
ISBN 978 94 6471 166 0
€ 24,90

Oorspronkelijke titel
Rewilding
The radical new science of ecological recovery

Rewilding

De vernieuwende wetenschap van ecologisch herstel

Rewilding; ik dacht altijd dat dat betekende dat je de natuur gewoon haar gang laat gaan zonder menselijk ingrijpen. Dat is weliswaar een vorm van rewilding (‘passive rewilding’ genoemd), maar daar redden we de natuur niet mee. Nee, de hype voor ecologen is een vorm van rewilding waarbij de megafauna (met name grote grazers als wisenten, taurossen en wilde paarden) een belangrijke rol speelt.

U denkt misschien meteen aan de Oostvaardersplassen, aan de aanpak van onze grote rivieren of aan de successen in het Yellowstone National Park. Dan heeft u wat voorbeelden van deze rewilding. Het boek gaat uitgebreid op deze experimenten in. Dan weet u dat een experiment als in de OVP niet alleen maar voorstanders kent. Denk aan de grote sterfte van grote grazers in de strenge winter van een paar jaar geleden, en hoe dat tot heftige emoties leidde bij mensen die opkomen voor dierenwelzijn.

Ook daar gaat dit boek op in, want rewilding is een nieuwe manier van denken die langzaam ingang zal doen bij het grote publiek. De auteurs van dit boek, en veel vooruitstrevende wetenschappers met hen, zijn ervan overtuigd dat het rewilding-principe heel veel voordelen kent. Het is een offensieve vorm van natuurbescherming, dit in tegenstelling tot de huidige vorm, die zich vooral bezig houdt met het proberen te beschermen van wat er nog aan natuur over is.

Zo goed mogelijk wordt uit de doeken gedaan hoe rewilding moet gaan werken en welke gevolgen dit met zich kan meebrengen. Een lezenswaardig boek voor iedereen die alle negatieve berichten over de deplorabele staat van de natuur beu is.

Dit boek ademt optimisme uit. Het vergt wel een andere manier van denken. Dat maakt het boek hier en daar wat lastig leesbaar voor een goedwillende niet-ecoloog. Daarbij helpt het niet dat de schrijfstijl hier en daar op academisch niveau voor biologen is. Dat past wat minder bij een uitgave die probeert op populairwetenschappelijke wijze het begrip rewilding nader te verklaren.

Aan de andere kant zijn de illustraties en de infographics wel weer erg verhelderend. Mede daardoor heb ik het verhaal toch vrij goed kunnen volgen.

Ronald Klingers, 1 maart 2024