Kleine natuur

Auteur en foto’s
Renze Borkent

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2024
208 pagina’s, 14 x 21,5 cm
ISBN 978 90 5011 937 5
€ 24,95

Kleine natuur

De wonderbaarlijke soortenrijkdom van een stadstuin

Je woont in een Vinexhuis met een kleine achtertuin van zes bij negen meter, en toch tel je inclusief de voortuin en overvliegende vogels in twee jaar tijd maar liefst meer dan twaalfhonderd soorten planten en dieren!

Daar moet je wel hard voor ‘werken’, zoals insecten lokkende inheemse planten in je tuin zetten (boerenwormkruid is een succes, evenals zevenblad in een pot), een val voor nachtvlinders gebruiken, insecten uit de klimop kloppen, een vijvertje (laten) aanleggen en bovendien wonen in een omgeving waar al veel natuur te vinden is, te weten het Meridiaanpark en iets verder weg de Oostvaardersplassen. In Almere dus.

Gehandicapt door chronisch energiegebrek begon Renze Borkent in zijn tuin naar (kleine) diertjes te kijken, een activiteit die uitgroeide tot een een bijna maniakale hobby. Het plezier dat hij eraan beleefde, druppelt op bijna elke bladzijde van zijn boek door. Met een speelse, humoristische schrijfwijze doet hij verslag van zijn waarnemingen.

Met ontdekkingen van unieke soorten voor Almere, voor de Flevopolder en zelfs voor heel Nederland: euforisch werd hij van de eerste waarneming in ons land van de bladluis Brachycaudus napelli! En er volgen, in de periode januari 2021 tot december 2022, nog meer verrassende vondsten.

In het begin van de queeste rond zijn woning wist hij heel weinig van de ‘kleine’ natuur, maar dat veranderde snel. Mede met de herkenningsapp Obsidentify als hulpmiddel – al moet je de resultaten daarvan altijd nog even controleren – en met hulp van deskundigen op waarneming.nl wist hij alle beestjes te determineren. Op het laatst kende hij ze allemaal bij naam. Tientallen foto’s versieren zijn enthousiaste beschrijvingen.

Zo’n tuin in zo’n omgeving moet wel als een paradijs voelen. Onze tuin is qua grootte vergelijkbaar, wel met minder zon en gelegen in een veel minder natuurrijk polderdorp. Ik neus ook vaak tussen de begroeiing maar zie in de verste verte niet zo veel als Renze “in de wereld die mijn tuin is”. Een inspirerend verslag van een speurtocht naar de kleine natuur.

AdG, 31 januari 2024