231102 Goud in de lucht


* Goudplevier, Pluvialis apricaria, European Golden Plover, Pluvier doré, Goldregenpfeifer *
Het zijn tafereeltjes waar je niet genoeg van kunt krijgen: zwermen goudplevieren in de lucht.
Net als bij spreeuwen vormen ze levendige slierten als een roofvogel in de buurt is,
soms beschenen door de zon waarbij al hun gouden veren blinken, dan weer donker in de schaduw.
In De Wilck zitten vaak heel grote groepen, dinsdag telde ik er zo tussen de 2500 en 3000.
Overdag rusten ze meestal in het gras of op bouwakkers, samen met hun familiegenoten, kieviten.
Van de vluchtfoto van de goudplevieren heb ik een desktopfoto gemaakt, KLIK HIER.


* Slechtvalk, Falco peregrinus, Peregrine Falcon, Faucon pèlerin, Wanderfalke *
Ook in De Wilck overwinteren er al sinds jaar en dag slechtvalken. Hoewel moeilijk definitief vast te stellen,
lijkt deze valk sprekend op de vogel die de afgelopen jaren daar op eenden en weidevogels joeg.
Het is een vrij grote slechtvalk, waarschijnlijk een vrouwtje. Ze zit bijna altijd rond de Slingerwetering,
dat is de vaart die het oostelijke deel in Hazerswoude scheidt van het westelijke deel in Benthuizen.


* Slobeend, Spatula clypeata, Northern Shoveler, Canard souchet, Löffelente *
Mede door hun breed gevormde snavel en hun mooie kleuren is de slobeend een van de mooiste eenden. De Wilck.


* Kolgans, Anser albifrons, Greater White-fronted Goose, Oie rieuse, Blässgans *
De kolganzen uit Noord-Europa zijn intussen volop aanwezig. Foto vorige week in de Oostbroekpolder, Zoeterwoude.
Veel mannetjes hebben indrukwekkende donkere strepen en vlekken op hun borst. Jonge vogels missen die ‘versiering’.


* Grote zilverreiger, Ardea alba, Western Great Egret, Grande aigrette, Silberreiher *
De vleugels van deze grote zilverreiger lijken wel van plissé, strak geplooide stof. De Wilck.


* Oorzwammetje onbek, Crepidotus spec, Crépidote sp Stummelfüßchen unbest *
Ook (de onderkant van) oorzwammetjes vertonen een strak patroon, straalsgewijs toelopend naar het midden.
De bovenkant is onopvallend, klein, schelpachtig van vorm, glad. Ze groeien op dode takjes en hout.
Er komen bij ons een stuk of twintig soorten oorzwammetjes voor, een microscoop is nodig voor zekere determinatie.


* Houtknotszwam, Xylaria polymorpha, Dead Man’s Fingers, Xylaire polymorphe, Vielgestaltige Holzkeule *
De opvallende houtknotszwammen zijn mooi om te zien, ook vanwege hun bijnaam dodemansvingers. Ook Bentwoud.


* Gele korstzwam, Stereum hirsutum, Hairy Curtain Crust, Stérée hirsute, Striegeliger Schichtpilz *
De leerachtige maar opvallende gele korstzwammen kun je op veel plekken op (vooral dood) hout aantreffen.


* Egel, Erinaceus europaeus, Hedgehog, Hérisson commun, Braunbrustigel *
Deze egel liep dinsdag druk te foerageren in het Bentwoud. Egels zijn avond- en nachtdieren.
Zie je er een overdag, kan dat op gezondheidsproblemen duiden. Dit diertje léék niets te mankeren.
Voordat ik de Dierenambulance om raad kon bellen, kroop de egel onvindbaar weg tussen de struiken.
Op websites van egelopvangcentra (google op ‘egelopvang’) staan veel tips over egels.
Zie je overdag een egel die passief is of er ongezond uitziet, bel dan de landelijke Dierenambulance, 0900-0245
Of kijk op de webpagina met de telefoonlijst met provinciale en regionale dierenambulances.
Bij ons in de tuin komt elke nacht een egel snoepen van het egelvoer. Het egelhuis is (nog) niet bewoond.