231011 Cetti’s flop


* Cetti’s zanger, Cettia cetti, Cetti’s Warbler, Bouscarle de Cetti, Seidensänger *

Deze foto van een opgewonden Cetti’s zanger plaats ik met enige schaamrood op de kaken in Vogeldagboek.
Ook als voorbeeld dat het fotograferen van snel bewegende onderwerpen niet altijd van een leien dakje gaat.
De Cetti’s zanger is een nieuwkomer in de Nederlandse avifauna, in rietkragen, explosief toegenomen sinds 2015.
Zijn zang is ook explosief. Hard en niet bepaald muzikaal, toch welkom in dit wat stille jaargetijde.

Maandagmorgen, Populierenbosje Zevenhuizen, een kakofonie van Cetti’s. Ik stond meteen op scherp
en zag in een rietkraag twee ‘baltsende’ Cetti’s zangers. Vlak bij elkaar, met trillende en klapperende vleugels.
Het leek wel broedseizoen! Territoriumdrift van mannetjes? Ook vrouwtjes schijnen te zingen, maar zachter.

Pakte camera uit fietstas, naast me iemand die verderop een stobbe moest omzagen. Hij wilde wel even wachten.
Gehaast omdat ik hem niet te lang wilde ophouden, ging ik fotograferen, zonder naar mijn camera-instellingen te kijken.
Een beginnersfout, weliswaar onder druk, maar toch. De ‘baltsende’ vogels lieten zich prachtig zien, twee in één beeld!
Maar helaas, toen ik de foto’s bekeek, bleek de camera nog op de instellingen voor een insectenfoto te staan…
Enkele opname, 1/200. Niks geen tientallen mooie foto’s van een uniek schouwspel, slechts vier nogal vage opnames. Au!

* Baardman, Panurus biarmicus, Bearded Reedling, Panure à moustaches, Bartmeise *
Kort na deze teleurstelling zag ik vijf baardmannetjes, weliswaar op grote afstand, bovenin rietstengels zitten.
De camera had ik intussen getrimd en toen deze beweeglijke vogels wegvlogen, kon ik ze als vanouds fotograferen.* Koereiger, Bubulcus ibis, Cattle Egret, Héron garde-bœufs, Kuhreiher *
* Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus, Black-headed Gull, Mouette rieuse, Lachmöwe *
In de polders in mijn omgeving zwerven verschillende koereigers. Een soort die steeds talrijker wordt.
Vrijdag zag ik twee koereigers langs de Galgweg in Hazerswoude. Tussen kokmeeuwen en achtervolgd door een zwarte kraai.


* Drieteenstrandloper, Calidris alba, Sanderling, Bécasseau sanderling, Sanderling *
Altijd leuk die driftig foeragerende drieteenstrandlopertjes! Langs de Brouwersdam liepen er gisteren enkele tientallen.
Hier is het verschil tussen jonge vogels (middelste twee, contrastrijke veren) en adulte vogels in winterkleed (egaal) goed te zien.


* Rotgans, Branta bernicla, Brent Goose, Bernache cravant, Ringelgans *
De eerste groepjes rotganzen uit arctische gebieden zijn intussen ook bij ons gearriveerd om de winter door te brengen.
Het is een vrij kleine ganzensoort die je vooral langs de kusten ziet. Zij danken hun naam aan het kenmerkende, lage rrrò, rrrò.


* Kramsvogel, Turdus pilaris, Fieldfare, Grive litorne, Wacholderdrossel *
Lijsterachtigen beginnen uit Noord- en Oost-Europa ons land binnen te druppelen. Al eerder zag ik koperwieken en zanglijsters,
vanmiddag langs de Zevenhuizerplas mijn eerste kramsvogel van dit seizoen, waarschijnlijk bij te komen van een lange trektocht.


* Ringmus, Passer montanus, Eurasian Tree Sparrow, Moineau friquet, Feldsperling *
Al een paar jaar zie ik vrijwel geen ringmus meer op de voederplek in onze tuin. Het gaat (erg) slecht met dit vogeltje
dat om te broeden sterk afhankelijk is van kleinschalige landschappen. Deze ringmus zat maandag kort tussen de huismussen.
Misschien een wintergast? Of een doortrekker? In deze tijd van het jaar neemt het aantal ringmussen elders uit Europa toe.


* Gegroefde lapsnuitkever, Otiorhynchus sulcatus, Black Vine Weevil, Otiorhynque de la vigne, Gefurchter Dickmaulrüssler*
Ook uit eigen tuin: een gegroefde lapsnuitkever. Apart: de vrouwtjes planten zich maagdelijk voort (parthenogenese).