230929 Zoemende klimop

Huismus280923B
* Huismus, Passer domesticus, House Sparrow, Moineau domestique, Haussperling *
De klimop staat volop in bloei, voor zover je dat ‘bloei’ kunt noemen. Ook huismussen profiteren ervan.

Honingbij_Blindebij280923
* Honingbij, Apis mellifera, Western Honey Bee, Abeille européenne, Westliche Honigbiene *
* Blinde bij, Eristalis tenax, Dronefly, Éristale gluante, Mistbiene *
Voor insecten is de late bloei van klimop een buitenkansje om nog te profiteren van stuifmeel en nectar.
In onze tuin zijn dat vooral honingbijen (links) en blinde bijen. Een enkele hommel en wesp.

De klimop (hedera) staat in bloei. Dat kun je niet alleen zien maar ook horen!
Elders in de natuur is het stuifmeel en de nectar bijna ‘op’, maar de klimop produceert dat juist nu.
Het zoemt in onze tuin dan ook dat het een lieve lust is: vooral honingbijen en blinde bijen,
maar ook hommels, (sluip)wespen en (onhoorbare) vliegjes. Ook de huismussen pikken in de bloemen,
maar of ze dan van de bloemetjes eten, stuifmeel pikken of insecten pakken, kon ik niet zien.
Diep in de winter zijn de bessen rijp. Bessen van andere struiken zijn dan al opgevreten,
zodat vogels (in onze tuin vooral merels en spreeuwen) dan nog een lekker winterhapje hebben.

Bij het googelen op ‘klimop’ las ik dat de honingbij ook harsachtige stoffen van de klimop gebruikt.
Dat is grondstof voor propolis. Propolis bestaat o.m. uit hars, bijenwas, stuifmeel en eigen afscheidingen.
Propolis wordt gebruikt tegen kou en ziektes door er kieren en spleten mee dicht te maken.
Ook alle broedcellen krijgen een vliesdun laagje propolis om het broed tegen infecties te beschermen.

Huismussen280923B
Huismus280923
* Huismus, Passer domesticus, House Sparrow, Moineau domestique, Haussperling *
Als de tussen de twintig en de veertig huismussen in onze tuin hebben gegeten, gebadderd in water en zand,
gaan ze met z’n allen in de dichte hulst zitten en verblijden ze ons op een mussenconcert. Meeluisteren? KLIK HIER.

Egel280923
* Egel, Erinaceus europaeus, Hedgehog, Hérisson commun, Braunbrustigel *
Ook egels zitten in de tuin. Op de wildcamera (een goedkoop ding dus geen al te scherpe beelden)
zie ik er regelmatig twee tegelijk. Tegen het winterverblijf, onder de winterjasmijn, hebben ze een nest gebouwd.
Ik kijk daar zelden naar om verstoring te voorkomen. Jonge egels heb ik niet gezien, zouden die nog komen?
Onder een keukenopstapje, waar katten net niet bij kunnen, heb ik een voederbakje gezet. Voor filmpje KLIK HIER.

Roerdomp270923
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Net zo mysterieus als de verborgen levende roerdompen zijn, is hun gedrag na het broedseizoen.
Het zijn deels standvogels en deels trekvogels: een (klein) deel van onze broedvogels trekt naar het zuiden.
Zelfs helemaal naar de Sahel, ten zuiden van de Sahara. Toch zijn er hier ’s winters meer roerdompen dan ’s zomers,
omdat dan roerdompen arriveren uit Noord- en Oost-Europa waar ze in sneeuw en ijs geen voedsel kunnen vinden.
Deze roerdomp zat woensdag in een rietkraag in Zoetermeer waar ook twee paren gebroed hebben.

Bontestrandlopers260923A
* Bonte strandloper, Calidris alpina, Dunlin, Bécasseau variable, Alpenstrandläufer *
In de Nieuwe Driemanspolder verblijven veel trekkende bonte strandlopers. Deze vielen op door verschil in grootte en snavellengte.

Kleinestrandloper260923
* Kleine strandloper, Calidris minuta, Little Stint, Bécasseau minute, Zwergstrandläufer *
Ze zijn echt klein de kleine strandlopers. Het ‘warme’ verenkleed verraadt dat dit een jonge vogel is. Ook dinsdag.

Blauwplaatstropharia270923_coll
* Blauwplaatstropharia, Stropharia rugosoannulata, Wine Cap Stropharia, Strophaire à anneau rugueux, Riesenträuschling *
Op houtsnippers in het Prielenbos stonden kleine groepjes blauwplaatstropharia’s. De lamellen onder de hoed kleuren blauw,
vandaar de naam. Deze lamellen zijn nog niet echt heel blauw. Deze vrij grote zwammen worden gekweekt voor consumptie.
De herfst is begonnen. Zeker als het nat of vochtig weer is, kunnen we volop en prachtige paddenstoelen vinden.

 
* Filmpje woudaapjes en afbeelding boomvalk voor bureaublad *
Alle woudaapjes hebben nu ons land wel verlaten en zijn op reis naar hun winterverblijven in Afrika.
Ze kunnen overigens tot laat broeden: vorige vrijdag werden in België nog twee jongen met donsharen gefotografeerd!
HIER staat een filmpje van de Zoetermeerse rietaapjes. Voor een afbeelding van een boomvalk op het bureaublad HIER.

 
* EuroBirdwatch 2023 op 30 september *
De 28ste jaarlijkse internationale vogelteldag van BirdWatch is dit jaar in zeventien landen op zaterdag 30 september.
Weliswaar is het trekseizoen nog niet echt begonnen, maar er valt altijd wel wat te zien op de telposten.
Op DEZE KAART staan alle (ca. 150) waarnemingspunten in ons land, bemand door ervaren vogelaars. Ik kijk meestal in De Wilck.