230915 Herfst voor de deur

Woudaap080923
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
De herfst staat voor de deur. Doortrekkers en wintergasten arriveren voorzichtig, zomergasten vertrekken.
Zo heb ik na vorige week vrijdag (foto) het mannetje woudaap nog maar eenmaal gezien op de Benthuizerplas in Zoetermeer.
Op 20 augustus was het mannetje nog aan het baltsen, en ook het vrouwtje vloog telkens op dezelfde plek het riet in.
Maar het vrouwtje is intussen al ruim een week niet meer waargenomen, dus een laat broedsel zit er niet meer in.
Dit jaar waren er twee legsels met acht kuikens (drie en vijf, waarvan één jong dood is gegaan).
Vorig jaar waren er vier broedsels met achttien jongen. Het aantal rietaapjes in NL schijnt wel toe te nemen.

Gestreeptestrandloper110923A
* Gestreepte strandloper, Calidris melanotos, Pectoral Strandpiper, Bécasseau à poitrine cendrée, Graubruststrandläufer *
Als je ouder wordt, raak je vanzelf vertrouwd met begrippen als mouches volantes, of de Ring van Weiss.
Zwarte vlekjes en/of een grotere zwevende vlek voor je ogen. Hinderlijk, maar meestal onschuldig.
Als je ook nog eens doorlopend natte ogen hebt, valt het soms niet mee om kleine vogels op afstand te herkennen.
Al die steltlopertjes door elkaar… Bonte strandlopers, kleine strandlopers, Temmincks strandlopers,
kanoeten en dan de zeldzamere soorten zoals breedbekstrandlopers, gestreepte strandlopers, N-Amerika/Siberië.
Je hebt dan eigenlijk een telescoop nodig, maar die heb ik niet meer: de fotoapparatuur is al zwaar genoeg.
Dus was ik maandag aangewezen op de aanwijzingen van andere vogelaars om deze zeldzame strandloper te ontdekken.
Een nogal saai gekleed, onopvallend vogeltje. Waarschijnlijk een adult: jonge gestreepte strandlopers zijn roodbruiner.

Zwarteruiters110923B
* Zwarte ruiter, Tringa erythropus, Spotted Redshank, Chevalier arlequin, Dunkler Wasserläufer *
Vanwege hun lange poten worden een aantal steltlopers ingedeeld in de onderfamilie Ruiters, Tringinae, Witgatten.
Tureluurs, witgatten, groenpoot-, bos-, poelruiters en ook zwarte ruiters, misschien wel de sierlijkste ruiter.
Vanwaar de naam ‘ruiter’? Mogelijke verklaring dat zijn poten zo lang zijn, dat hij als een ruiter op een paard lijkt te zitten.
Een andere uitleg is dat de lange stelten lijken op een ruiter die enigszins houterig naast zijn paard loopt.
Ook de Franse naam Chevalier (ridder) arlerquin verwijst ernaar. Foto maandag in de Nieuwe Driemanspolder, Zoetermeer.
Links een jonge vogel: bruin en de onderzijde gebandeerd. Rechts een adulte vogel: onderzijde wit,
al grijze ruiveren op de rug te zien. ’s Winters zijn zwarte ruiters geheel grijs. Net als tureluurs.
Maar die hebben niet zo’n lange spitse snavel met gebogen puntje en opvallend lichte oogstreep.

Krombekstrandlopers110923C
* Krombekstrandloper, Calidris ferruginea, Curlew Sandpiper, Bécasseau cocorli, Sichelstrandläufer *
Maandag, ineens een flinke groep voor deze omgeving (zes) van die subtiel mooie krombekstrandlopers in de N3MP.

Kleinezilverreiger150923
* Kleine zilverreiger, Egretta garzetta, Little Egret, Aigrette garzette, Seidenreiher *
Op de Benthuizerplas vloog vanmorgen een kleine zilverreiger. Heb gegevens naar Spanje gestuurd, daar mogelijk geringd.

Fuut150923
* Fuut, Podiceps cristatus, Great Crested Grebe, Grèbe huppé, Haubentaucher *
Ook op de BHP een vliegende, jonge (zie kopstrepen) fuut. Vliegende futen zijn razend lastig te fotograferen.

Nonnetje010923
* Nonnetje, Mergellus albellus, Smew, Harle piette, Zwergsäger *
Vroeg nonnetje op het Dwingelderveld, 1 sep. ‘Vrouwtype’: verschil tussen adult vrouwtje en jonge vogel moeilijk te zien.

IJsvogel120923
* IJsvogel, Alcedo atthis, Kingfisher, Martin-pêcheur d’Europe, Eisvogel *
Er zijn tal van ‘geprepareerde’ vogelhutten en fotohutten om vogels van dichtbij voor de lens te krijgen.
Voor ijsvogels zijn er zelfs speciale grote aquaria te huur waarin je (duikende) ijsvogels prachtig kunt vastleggen.
Mijn natuurbeleving zit hem meer in spontane ontmoetingen in het veld, zoals dit ijsvogeltje dinsdag in De Wilck.

Geelbuikschildpad140923
* Geelbuikschildpad, Trachemys scripta scripta, Yellow-bellied Slider, Tortue de Floride, Gelbbauch-Schmuckschildkröte *
Op de Benthuizerplas zwemmen diverse geelbuikschildpadden rond of liggen ze te zonnen, zoals deze gisteren.
Niet alleen op de BHP maar op tal van andere plaatsen zie je dieren die door ‘dierenliefhebbers’ zijn weggegooid.

Rodehooiwagen100923
Scherphoekvedermot150923
* Rode hooiwagen, Opilio canestrinii, Red Harvestman, Opilio canestrinii, Mittelmeer-Weberknecht *
* Scherphoekvedermot, Amblyptilia acanthadactyla, Beautiful Plume, papillon plume, Braune Federmotte *
Twee foto’s uit eigen tuin en keuken: rode hooiwagen op roos en vedermot vanmorgen in de keuken.
Zo snel kan het gaan: rode hooiwagens zijn in 1991 voor het eerst in ons land gevonden, nu zijn ze zeer algemeen.
Rode hooiwagens verschillen opvallend van andere hooiwagens door de witte dwarsstreepjes op het achterlijf.
Vedermotten zijn nachtvlinders. Bij ons komen enkele tientallen soorten voor, waaronder deze algemene scherphoekvedermot.

 
* Egeltelling op 16 en 17 september *
Zie (of hoor!) je ’s avonds egels in de tuin? Fijn toch om zulke (nuttige) dieren te kunnen waarnemen?
In onze tuin zit(ten) ook weer een egel(s), het nachtverblijf is gebouwd tegen de buitenkant van het egelhuis.
Hopelijk werpen ze weer jonkies in onze tuin, zoals al enkele malen is gebeurd. Komend weekend meetellen? KLIK HIER.

 
* Nationale Nachtvlindernacht *
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 september zijn er op diverse plaatsen in ons land nachtvlinderexcursies. KLIK HIER.

 
* Kwart eeuw Vogeldagboek *
Op 11 september 1999 publiceerde ik op internet het eerste bericht over mijn waarnemingen van vogels en andere dieren.
Toen had ik er geen flauw benul van dat nu, 24 jaar later, mijn Vogeldagboeken naar tienduizenden lezers zouden gaan.
Ondanks ouderdomsslijtage hoop ik in elk geval nog een jaar door te kunnen gaan tot het jubileum van een kwart eeuw!