230908 Strandlopers

Krombekstrandloper070923A
* Krombekstrandloper, Calidris ferruginea, Curlew Sandpiper, Bécasseau cocorli, Sichelstrandläufer *
Het zijn vooral jonge vogels die zich tijdens de trek in slikgebieden goed laten zien.
Dat geldt ook voor krombekstrandlopers. Ze zijn iets groter dan de zeer talrijke bonte strandlopers,
hebben een iets langere en sterker gebogen snavel(puntje), een beigeachtige (perzikkleurige) zweem op de borst,
een duidelijk lichte wenkbrauwstreep en in tegenstelling tot de bontjes, nooit vlekken op borst/buik.
In de winter zijn beide soorten geheel grijs en wit en is het verschil nog moeilijker te zien.
Op de foto’s lijken het flink uit de kluiten gewassen vogels, maar ze zijn kleiner dan een spreeuw.

De trek van kleine strandlopertjes begint goed op gang te komen. In de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer
heb ik de afgelopen dagen vele tientallen bonte strandlopers gezien, ook enkele (zeldzamer) krombekstrandlopers,
evenals de ‘muisachtige’ Temmincks strandlopers en kleine strandlopers, tussen tientallen bontbekplevieren.
Vooral het onderscheid tussen de bontjes en de krombekken is – op afstand – soms lastig te zien.
Verder moet je altijd opletten of er geen zeldzame steltloper tussen zit, zoals deze week een breedbekstrandloper.
Vanmorgen nog werd een gestreepte strandloper gemeld, maar ik ben geen twitcher dus er niet naartoe gesneld.
Beide curiosa heb ik niet gezien. In de polders ‘wemelt’ het nu wel van tapuiten, gisteren zag er zo’n dertig.

Bontestrandloper070923
* Bonte strandloper, Calidris alpina, Dunlin, Bécasseau variable, Alpenstrandläufer *
Drukker foeragerend dan wat langzamer bewegende krombekstrandlopers. Vaak in groepjes, soms massaal.
In tegenstelling tot de uitsluitend in arctisch Siberië broedende krombekstrandloper,
broeden ‘onze’ bontjes van Ierland langs de gehele noordkust van Europa en Azië. Een globetrotter.
Klein, ’s zomers met een zwarte buik, die in de nazomer/herfst overgaat in zwarte vlekjes (foto).
Bontjes variëren nogal in kleur en (snavel)grootte: in ons gebied komen drie (onder)soorten voor.

Kleinestrandloper060923
* Kleine strandloper, Calidris minuta, Little Stint, Bécasseau minute, Zwergstrandläufer *
Nog kleiner en veel minder talrijk zijn kleine strandlopers, die vaak samen met bonte strandlopers optrekken.
Juveniele vogeltjes vallen op door een witte ‘uitstraling’, met scherp afgetekende patronen op het verenkleed.

Temmincksstrandloper070923
* Temmincks strandloper, Calidris temminckii, Temminck’s Stint, Bécasseau de Temminck, Temminckstrandläufer *
Nauwelijks groter dan de kleine strandloper is de Temmincks strandloper. Vaak alleen, soms kleine groepjes.
Opvallend zijn hun lichte poten: veel andere soorten steltlopertjes hebben donkere poten.
Jonge vogels hebben een onopvallend, ongetekend verenkleed. Ze foerageren meestal traag over (begroeiing op) het slik.

Bontbekplevier070923
* Bontbekplevier, Charadrius hiaticula, Common Ringed Plover, Pluvier grand-gravelot, Sandregenpfeifer *
Juveniele bontbekplevieren worden soms verward met de zeldzame strandplevier, maar die heeft donkere poten.
De afgelopen week scharrelden er tientallen jonge (en enkele oudere) bontbekplevieren in de Nieuwe Driemanspolder.

Tauit060923
* Tapuit, Oenanthe oenanthe, Northern Wheatear, Traquet motteux, Steinschmätzer *
Ze laten zich makkelijk zien, meestal zittend op hekken of paaltjes, of foeragerend op een (land)weg: tapuiten.
Op doortrek zijn ze heel algemeen, schaarse broeder langs onze kust. Het zijn ‘lieve’ vogeltjes om te zien. N3MP woensdag.

Hooibeestje010923
* Hooibeestje, Coenonympha pamphilus, Small Heath, Procris, Kleines Wiesenvögelchen *
Nog drie foto’s van het Dwingelderveld. Hooibeestjes zie je vrijwel uitsluitend met dichtgevouwen vleugels.

Rododendroncicade020923A
* Rododendroncicade, Graphocephala fennahi, Rhododendron Leafhopper, Cicadelle du rhododendro, Rhododendronzikade *
Op rododendrons kunnen de naar die plant vernoemde cicaden soms in grote aantallen voorkomen. Park Lanka, Anholt.

Anjerbladroller070923
* Anjerbladroller, Cacoecimorpha pronubana, Carnation Tortix, Tordeuse de l’oeillet, Mittelmeer-Nelkenwickler *
Op het raam van onze woonkamer zat gistermorgen deze anjerbladroller. Een nachtvlindertje, plaag voor de anjerteelt en aardbeien.

Koningsmantel020923A
* Koningsmantel, Tricholomopsis rutilans, Plums and Custard, Tricholome rutilant, Purpurfilziger *
Ook op ons vakantiepark stonden deze koningsmantels. Een algemene zwam op zandgronden op dode stronken van naaldhout.