230905 Zwarte ooievaar

Zwarteooievaar010923
* Zwarte ooievaar, Ciconia nigra, Black Stork, Cigogne noire, Schwarzstorch *
Al dagenlang had ik tevergeefs de lucht en de hei afgespeurd in de hoop een zwarte ooievaar te zien. Ze zijn nu op trek,
van hun broedgebied in de bossen en de moerassen van Noord- en Oost-Europa naar Afrika. Er dwalen dan wel eens vogels af.
Vrijdagmiddag, zoals altijd toch nog onverwacht, zie ik een zwarte vogel bij het Smitsveen achter de jeneverbessen duiken.
Gelukkig komt de zwarte ooievaar nog even dichtbij omhoog voordat hij op de thermiek uit het zicht verdwijnt.
In tegenstelling tot de witte ooievaars, die de baby’s bij ons brengen, houden de zwarte ooievaars niet zo van mensen.
Het zijn schuwe vogels, die vooral vis eten. Jonge vogels (nog geen rode snavel en poten) zie je dan soms bij ons, zoals deze.

Kraanvogels020923A
Kraanvogel020923B
Kraanvogel020923D
* Kraanvogel, Grus grus, Common Crane, Grue cendrée, Kranich *
De trek van de kraanvogels naar het zuiden moet nog beginnen, pas zo rond eind oktober tot in december.
In hun broedgebieden, zoals de laatste jaren ook het Dwingelderveld, heb je nu nog kans de vogels te zien.
Zaterdagmorgen landden twee luid roepende vogels op het eilandje voor het kijkscherm langs het Holtveen.
Ik fietste op flinke afstand maar door hun vérdragende roep (kijk en luister naar het filmpje) kon ik ze makkelijk vinden.
Het leek wel of er een dirigent voor de vogels stond, zo gelijktijdig produceerden ze hun getrompetter.

Raaf020923
* Raaf, Corvus corax, Common Raven, Grand Corbeau, Kolkrabe *
Ook raven hoor je al van afstand met hun galmende korrp korrp korrp. Raven, nog groter dan buizerds, vliegen bijna altijd samen.
Net als kraanvogels vormen ze paartjes voor het leven. Een tweetal cirkelde zaterdag boven ‘ons’ bungalowpark Hoor de Stilte!
Kenmerkend voor een raaf in de vlucht is zijn wigvormige staart. Zwarte kraaien hebben een licht afgeronde staart.

Grauwevliegenvanger290823
* Grauwe vliegenvanger, Muscicapa striata, Spotted Flycatcher, Gobemouche gris, Grauschnäpper *
Bij aankomst vorige week maandag op het Dwingelderveld zag ik drie grauwe vliegenvangers, waaronder dit jonge vogeltje.

Tengerepantserjuffer290823
* Tengere pantserjuffer, Lestes virens, Small Emerald Damselfly, Leste verdoyant, Kleine Binsenjungfery *
Het zijn de kleinste pantserjuffers in Europa: de tengere. Op zandgronden bij water, hier bij het Holtveenslenk.

Ancistrocerusnigricornis220423
* Ancistrocerus nigricornis, Ancistrocerus nigricornis, Early Mason-wasp, Schwarzfühler-Hakenwespe *
Op het Dwingelderveld (in april), de muurwesp Ancistrocerus nigricornis, een soort die daar niet vaak wordt gezien.
Het is een van de twaalf soorten muurwespen die in Nederland kunnen voorkomen. Ze overwinteren als enige als imago.

Bruinbekermos300823
* Bruin bekermos, Cladonia grayi, Gray’s Cup Lichen, Cladonie de Gray, Grays Becherflechte *
Bekermossen, die vaak in grote groepen groeien, zijn leuk om naar te kijken. In ons land komen enkele tientallen soorten voor.
Net zoals met veel planten en dieren valt determinatie niet altijd mee. Dit lijkt me bruin bekermos, Koelevaartsveen.

Kronkelheidestaartje300823
* Kronkelheidestaartje, Cladonia subulata, Antlered Powderhorn Lichen, Cladonie subulée, Pfriemen-Geweihflechte *
Ook een mooi korstmos om te zien is het kronkelheidestaartje. Net als het bruin bekermos een algemene soort.

* Spinnen tellen in huis en tuin *
Meten is weten: hoe meer gegevens over een onderwerp bekend zijn, hoe beter erop kan worden ingespeeld.
Dat geldt ook voor spinnen. Zaterdag en zondag (9/10 sep) is de landelijke huis- en tuintelling spinnen. KLIK HIER.