230901 Springhanen

Grauweklauwier280823
Grauweklauwier280823A
* Grauwe klauwier, Lanius collurio, Red-backed Shrike, Pie-grièche écorcheur, Neuntöter *
Maandagmiddag. Ons tweede jaarlijkse uitje naar Drenthe. Hoe mooi en vooral hoe stil/rustgevend!
Dreigende wolken beletten me niet om meteen op de fiets te stappen naar het Dwingelderveld.
Maar net als overal is hier de vogelzomer nagenoeg voorbij. Het is stil. Wel druppelen de trekvogels binnen.
Nog een heel late (juveniele) grauwe klauwier tussen de bramen en de regendruppels gezien.
Het moet een van de laatste ‘negendoders’ in ons land geweest zijn Ze overwinteren in tropisch Afrika.

Fitis290823A
* Fitis, Phylloscopus trochilus, Willow Warbler, Pouillot fitis, Fitis *
Daar zullen ze ongetwijfeld fitissen ontmoeten waarvan verreweg de meeste nu ook vertrokken zijn.

Boomklever300823A
* Boomklever, Sitta europaea, Nuthatch, Sittelle torchepot, Kleiber *
Ook in de tuin van ons vakantiehuis in Lanka/Anholt was het stil. Ik hoorde maar zag geen goudvinken.
Boomklevers zijn luidruchtige vogeltjes en soms zag ik ze langs de boomstammen dalen en stijgen.
Het zijn typische standvogels: hebben ze zich eenmaal ergens gevestigd, dan blijven zij daar jaarrond.

Zompsprinkhaan100823
* Zompsprinkhaan, Pseudochorthippus montanus, Water-meadow Grasshopper, Criquet palustre, Sumpfgrashüpfer *
of misschien een:
* Krasser, Chorthippus parallelus, Meadow Grasshopper, Criquet des pâtures, Gemeiner Grashüpfer * ?

Weinig vogels te zien, maar her en der wel sprinkhanen, zie hieronder. Ze springen vele malen verder dan hun lichaamslengte!
Springhaan zou dan ook een toepasselijker naam zijn, maar in de loop der tijden is de g een k geworden.
Net zoals bijvoorbeeld in koningrijk. De naam haan? Beide dieren maken schokkende, springende bewegingen.

Nachtmerrieskrijg ik er heus niet van, maar ik vind het frustrerend lastig om sprinkhanen op naam te brengen.
Ze lijken vaak sterk op elkaar, en helaas hoor ik hun zang ook niet meer. Dat geldt trouwens ook voor sommige vogels,
zoals ijsvogels, goudhaantjes, sprinkhaanzangers enz. Misschien toch maar eens naar de oorarts/audicien?

Weken geleden had ik in het Bentwoud sprinkhanen gefotografeerd. Foto’s door de moeilijkheidsgraad laten liggen.
Enkele soorten waren duidelijk, maar die ene veldsprinkhaan? Afgelopen weekend de foto op waarneming.nl ingevoerd
en daar kreeg ik de 98% zekere melding ‘zeldzame zompsprinkhaan’. Foutje van Obsidentify? Het programma is (nog) niet feilloos.
Zompsprinkhanen komen namelijk niet voor in Zuid-Holland. Er zijn slechts enkele onbevestigde waarnemingen.

Deskundige Jan Wieringa van Naturalis, enigszins verbaasd over de accuratesse van het programma, bevestigde de determinatie
met het voorbehoud dat de foto niet alle details van de lengte van de voor- en achtervleugels liet zien.
Zompsprinkhanen leven, zoals de naam suggereert, vooral in nattige gebieden. In het Bentwoud was de habitat droog.
Het is in elk geval een mannetje. Ze lijken sterk op de algemeen voorkomende krasser, maar die hebben kortere vleugels.

De waarneming ingevoerd op waarneming.nl. Admin/deskundige Wim Bakker reageerde: “Het onderscheid met krasser is lastig.
Dit zal wel een langvleugelig mannetje krasser zijn. Volgende keer op zoek naar vrouwtjes!” Daarbij is het verschil duidelijker.
Jan houdt het op een zompsprinkhaan. “Een adult mannetje krasser heeft even lange voor- als achtervleugels.
Hoewel op de foto moeilijk te zien, lijken de voorvleugels eerder op te houden, m.a.w. korter te zijn dan de achtervleugels.
In dat geval is het een zompsprinkhaan.” Voer voor de experts… Ik hoop binnenkort nog eens in het Bentwoud te gaan speuren.

Krasser010923
* Krasser, Chorthippus parallelus, Meadow Grasshopper, Criquet des pâtures, Gemeiner Grashüpfer *
Een krasser ondersteboven. Deze dagen heb ik bij Holtveenslenk en Koelevaartsveen deze en andere veldsprinkhanen gefotografeerd.

Schavertje300823A
Schavertje300823
* Schavertje, Stenobothrus stigmaticus, Lesser Mottled Grasshopper, Sténobothre nain, Kleiner Heidegrashüpfer *
Het schavertje is een zeldzame soort. Komt bijna uitsluitend voor op de Veluwe, in Utrecht en in Drenthe,
o.m. in heidegraslanden. Lijkt op het zoemertje, maar die heeft een opvallend vleugelpatroon. Vrouwtje bij het Holtveenslenk.

Wekkertje010923
* Wekkertje, Omocestus viridulus, Common Green Grasshopper, Criquet verdelet, Bunter Grashüpfer *
Leuke naam, wekkertje, maar deze sprinkhanen maken een sissend geluid waar je niet wakker van wordt.

Knopsprietje010923
* Knopsprietje, Myrmeleotettix maculatus, Mottled Grasshopper, Gomphocère tacheté, Gefleckte Keulenschrecke *
Met kleuren die volledig harmoniëren met de omgeving, doet dit knopsprietje me sterk aan een bokje-in-dekking denken.