230818 Visdiefjes

Visdiefje170823C
* Visdief, Sterna hirundo, Common Tern, Sterne pierregarin, Fluss-Seeschwalbe *

Ze krijsen als viswijven, ze leven dan ook van vissen, maar het zijn uiterst beweeglijke, sierlijke vogels.
Op de Benthuizerplas, op een kilometer van mijn woonplaats Benthuizen, zitten al vele jaren kolonietjes.
Kleine broedgemeenschappen op diverse eilandjes. De laatste al vliegvlugge kuikens worden nog gevoerd.
Gistermorgen heb ik vanaf mijn vertrouwde krukje de vogels een uur lang bewonderd. Wat vooral opviel,
is dat nu na het broedseizoen de volwassen vogels nog steeds met visjes in hun snavels baltsgedrag vertoonden.
Op de onderste foto’s een juveniele vogel met adult en een jong dat met takjes sleept (oefening voor volgend jaar?).

Visdiefje170823
Visdiefjes170823A
Visdiefje170823B

Watersnip170823
* Watersnip, Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine *
De eerste watersnippen zijn teruggekeerd uit hun broedgebieden. Benthuizerplas, donderdag.

Zwarteibis180823
Zwarteibis180823A
* Zwarte ibis, Plegadis falcinellus, Glossy Ibis, Ibis falcinelle, Brauner Sichler *
In de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer was gisteren een zwarte ibis neergestreken.
Vanmorgen was de (adulte) vogel er nog steeds. De ibis was op afstand aan het foerageren,
maar ineens vloog hij op en landde vlak voor mij! Ik kon de vogel niet eens helemaal in beeld krijgen.
De zwarte ibis was totaal niet schuw en vloog van hot naar her, tot vreugde van de ’toeschouwers’.
Zwarte ibissen komen voornamelijk voor in het Middellandse Zeegebied. Soms reizen ze noordelijker af.
Het was alweer zes jaar geleden dat er op en in de omgeving van de Starrevaart zwarte ibissen waren.

Bosspitsmuis150823A
Bosspitsmuis150823
* Gewone bosspitsmuis/Tweekleurige bosspitsmuis, Sorex araneus/coronatus, Common Shrew/Crowned Shrew,
Musaraigne carrelet/Musaraigne couronné, Wald-/Schabrackenspitzmaus *
Een bosspitsmuis met grote problemen: een kapotte staart en een bos teken. Bentwoud, dinsdag.

Gewoneregendaas150823
* Gewone regendaas, Haematopota pluvialis, Common Horse Fly, Taon des pluies, Regenbremse *
Als je voorzichtig bent zullen wespen en hoornaars je niet zo gauw steken. Wel altijd oppassen geblazen.
Maar dazen… Zeker als je gevoelig bent voor insectensteken, zoals ik, ben je daar echt wel ‘bang’ voor.
Op het ogenblik merk ik dat er steeds meer dazen zijn. In ons land komen zo’n veertig verschillende soorten voor,
waarvan er een tiental gemeen bijt, met name de gewone regendaas. De vrouwtjes vallen alles aan wat beweegt
of naar transpiratie ruikt (en met hoge temperaturen…). Ze hebben bloed nodig om eitjes te kunnen leggen.
Ze duiken meteen op je blote lichaamsdelen, bij mij de kale plek boven op mijn hoofd. Dus heb ik altijd een pet bij me!

Wolliggitje170823
* Wollig gitje, Cheilosia illustrata, Bumblebee Blacklet, Cheilosie illustrée, Bunte Erzschwebfliege *
In ons land komen wel een stuk of veertig soorten gitjes voor, kleine, onopvallende zweefvliegjes.
Enkele soorten zijn opvallend gekleurd, zoals het wollig gitje, dat op een kleine hommel lijkt. Bentwoud, gisteren.