230726 Een vijfling!

Woudaapjes260723E
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
Vijf jonge rietaapjes kort nadat ze door pa zijn gevoerd. Rechts van het kuiken links is het vijfde jong net zichtbaar.

Vandaag een ‘extra’ Vogeldagboek over de in ons land zo zeldzame, unieke rietaapjes, op drie minuten fietsen van thuis.
Iets later dan ik had uitgerekend lieten ze zich gisteren voor het eerst zien, de jonge woudaapjes.
Een vijfling, een ‘normale’ productie voor woudaapjes. Er is al weer een nieuwe paring waargenomen,
ik hoorde de afgelopen dagen ook de bruidegomsroep van het mannetje en het paartje vertoonde baltsgedrag.
Woudaapjes kunnen tot september broeden dus een tweede legsel ligt voor de hand, wellicht op hetzelfde nest.

Het was vanmorgen een uiterst boeiend en natuurhartverwarmend schouwspel. Vaag tussen de rietstengels
was één kuikentje zichtbaar. Totdat het mannetje met een krop vol voedsel kwam aanvliegen!
Daarna kropen vijf nog piepkleine vogeltjes ongeduldig naar pa toe om het ‘voorbewerkte’ eten te nuttigen.
Rietaapjes broeden vanaf het moment dat ze enkele eieren hebben gelegd. Gevolg: de laatste eieren komen later uit.
Het verschil in grootte was dan ook goed te zien, aapjes van klein tot groter, met enkele dagen verschil.

Het mannetje is trouwens tijdens het gehele broedproces het actiefst. Hij zoekt enkele geschikte nestlocaties uit
en als het vrouwtje aan zo’n plek haar instemming heeft gegeven, bouwt hij in een dag of vijf het nest in het riet.
Dat is kegelvormig, met de punt naar beneden, diameter 15 tot 35 cm, max. 15 cm hoog. Goed verborgen.
Het vrouwtje is ook bij het voeren minder actief dan het mannetje. Wellicht bereidt ze zich al voor op nieuwe eileg.

Woudaapjes250723M
Dit is het paartje dat verantwoordelijk is voor de vijf kuikens. Ze waren op een rietstengel aan het ‘spelen’.

Woudaapjes250723D
Mannetje woudaap voert één van de kleinste kuikens.

Woudaapjes260723G
Nogmaals het mannetje, nu met twee jonkies.

Woudaapjes260723I
Hier het zorgzame mannetje opnieuw, met drie kleintjes.

Woudaapjes260723D
En met vier jonge vogels (drie staan, één ‘liggend’).

Woudaapje250723C
Vrouwtjes woudaap zie je veel minder vaak dan mannetjes, die heel actief zijn met de broedzorg.

Woudfaapje260723
Tot slot een triest einde van deze rietaapjesreportage. Vanmiddag zat er een jong hopeloos onder in het riet.
Hij slingerde regelmatig met zijn kop (op de foto ondersteboven). Leek het eerst dat hij insecten nakeek,
al gauw bleken het onbeheerste bewegingen. Hij reageerde ook niet op het mannetje dat voedsel kwam brengen.
Was dit één van de vijf (gezond ogende) kuikens tijdens het voederen, of was dit een zesde vogeltje? Afloop ongewis.