230626 Rustig met rietaapjes

Woudaap260623A
Woudaap260623
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
Dit jaar zijn er in mijn omgeving minder rietaapjes (officieel: woudapen) actief dan in de voorgaande jaren.
Op één plek weet ik totnutoe één broedgeval, op de andere locatie geen, hoewel er daar gezien zijn.
Maar woudaapjes en ook roerdompen leiden nu eenmaal een verborgen leven dus je weet het nooit zeker.
Dit vrouwtje zat zich vanmorgen in het felle zonlicht te poetsen op haar waarschijnlijke broedplaats en vloog daarna weg.

Roerdomp220623G
Roerdomp220623
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Twee verschillende roerdompen (één mist een handpen) vliegen bij hun nest in Zoetermeer regelmatig heen en weer.
Ongetwijfeld zijn er al jonge vogels. Het is afwachten of de jonge rietstiertjes zich laten zien. Soms wel, vaak niet.

Bruinekiekendief220623A
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Ook de bruine kiekendieven hebben kuikens. Hier voert het vrouwtje voedsel aan. Het mannetje begeleidde haar!

Tureluur220623A
* Tureluur, Tringa totanus, Redshank, Chevalier gambette, Rotschenkel *
Ik ben zeer benieuwd naar het broedsucces van de weidevogels dit jaar: heb heel weinig kuikens gezien.
Grutto’s, scholeksters, kieviten, tureluurs, in mijn buurt was het (meestal tevergeefs) zoeken geblazen.
Slechte weersomstandigheden in het voorjaar, slechte leefgebieden, predatie, het zijn de bekende verschijnselen.
Deze jonge tureluur was tot luid ongenoegen van zijn ouders vanuit De Wilck naar de rijweg gezwommen.

Ringmussen220623B
* Ringmus, Passer montanus, Eurasian Tree Sparrow, Moineau friquet, Feldsperling *
Ook ringmussen staan sterk onder druk. Dit zijn twee van de vijf jonge vogels langs de Benthuizerplas.
Tot voor enkele jaren geleden zag ik er ’s zomers en ’s winters altijd wel in onze tuin, nu niet meer.

Zwarteroodstaart130623
Zwarteroodstaart070623
* Zwarte roodstaart, Phoenicurus ochruros, Black Redstart, Rougequeue noir, Hausrotschwanz *
In Frankrijk een algemene vogel: de zwarte roodstaart. Maar ook in ons land neemt hun aantal toe.
Volgens Sovon bedroeg de broedpopulatie tussen 2018-2020 tussen de 14.000 en 22.000 paar. Heel wat!
Ze komen met name voor aan de oostzijde van ons land. ’s Winters blijven er hier een paar honderd hangen.
Op de foto verraadt een vrouwtje het nummer van ons chalet in de Elzas, het mannetje voert voedsel aan.

Ringslang110623A
Ringslang050623A
* Ringslang onbek, Natrix spec, Grass Snake spec, Couleuvre spec, Ringelnatter unbek *
In het riviertje La Grande Fecht bij ons vakantieverblijf zag ik zo nu en dan een ringslang.
Ook een jong exemplaar (ca. 25 cm) dat ik met het nodige geluk in een glas kon vangen voor een foto.
Het diertje in het gras fotograferen was vrijwel onmogelijk: ongelooflijk hoe snel ze kunnen ‘glijden’.
PS: later begreep ik dat dit waarschijnlijk een oostelijke ringslang is, Natrix natrix. Determinatie van ringslangen is lastig.

Kolibrievlinder140623D
* Kolibrievlinder, Macroglossum stellatarum, Hummingbird Hawk-moth, Moro sphinx ou Sphinx colibri, Taubenschwänzchen *
Bij Château du Hohlandsbourg foerageerden tal van kolibrievlinders op het overvloedig aanwezige slangenkruid.

 
***
Recensie
Fotografiegids wonderlijke insectenwereld
65 fotogenieke kevers, spinnen, wantsen, bijen en meer.

Bob Luijks c.s., PIXFACTORY 2023, ISBN 978 90 7958 846 6, € 27,90
Door de mooie foto’s met (technische) toelichting is Fotografiegids een inspirerende uitgave waar je veel van kunt leren.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.