230505 Zestig zwarte sterns

Zwartestern030523A
Zwartestern030523
* Zwarte stern, Chlidonias niger, Black Tern, Guifette noire, Trauerseeschwalbe *
Twee van de talrijke ‘moeraszwaluwen’ woensdag boven de Rotte. Ze lijken inderdaad oppervlakkig op (gier)zwaluwen.

Jagende sterns zijn vogels waar je urenlang naar kan kijken. Elegantie in de vogelwereld ten top!
Bidden, duiken, snelle en sierlijke bewegingen om insecten en visjes op en onder het wateroppervlak te vangen.
De slanke vleugels maken al die acrobatiek mogelijk. Zwarte sterns behoren tot de drie zgn. moerassterns.
De andere zijn de witvleugel- en witwangstern. Ze zijn net iets minder rank dan de zgn. zeesterns, zoals het visdiefje.

Woensdag waren de zwarte sterns laag boven de Rotte in Zevenhuizen aan het jagen. Moeilijk te schatten hoeveel.
Totdat er een havik langsvloog en de sterns op zijn staart gingen zitten. Ik telde er meer dan zestig!
Vanmorgen naar de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer. De bronskopeend, die veel vogelaars trekt, lag te slapen.
Zijn poten zijn nog niet gezien: misschien zit er wel een kwekersringetje om. Hun oorsprong ligt in Oost-Azië.
Er was zwarte-wouwenalarm: er waren er vier gezien. De twee ‘verdachte vogels’ die later heel hoog overvlogen, bleken bruine kiekendieven.
Leuk was een baltsende, nogal tamme gele kwikstaart. Net toen ik zijn zang wilde gaan opnemen, begon het te regenen.

Bergeend030523
* Bergeend, Tadorna tadorna, Tadorne de Belon, Shelduck, Brandgans *
Toen ik op mijn krukje naar de zwarte sterns zat te kijken, vloog deze bergeend bijna mijn lens in…

Havik030523A
Havik140423
* Havik, Accipiter gentilis, Northern Goshawk, Autour des palombes, Habicht *
Boven zijn broedplaats bij de Zevenhuizerplas cirkelde woensdag minutenlang een havik. Prachtig gezicht!
Het was het volwassen mannetje, staalblauw. Met fijne, zwarte dwarsstreepjes. Volwassen vrouwtjes zijn bruiner.
In april (weet niet meer waar; geheugen wordt slechter…) had ik een jonge havik (onderste foto) gefotografeerd.
Juvenielen hebben brede lengtestrepen op borst/buik. In het tweede kalenderjaar ruien ze naar het volwassen kleed.

Koekoek030523
* Koekoek, Cuculus canorus, Common Cuckoo, Coucou gris, Kuckuck *
Koekoeken laten zich nu overal horen. Deze vogel zat woensdag te roepen in het populierenbosje/Zevenhuizen.

Bruinekiekendief_Zwartekraai010523A
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
* Zwarte kraai, Corvus corone, Carrion Crow, Corneille noire, Aaskrähe *
In de Groenzoom in Berkel moest een vrouwtje bruine kiekendief zich verweren tegen aanvallende kraaien. Maandag.

Gelekwikstaart_hybride050523
* Hybride gele kwikstaart ssp. flava x Engelse kwikstaart, Motacilla flava flava x Motacilla flava flavissima,
Channel Wagtail, Bergeronnette printanière x Bergeronnette printanière, Schafstelze x Gelbkopf-Schafstelze *
Tussen de vele tientallen ‘gewone’ gele kwikstaarten in de N3MPolder zit al een aantal dagen deze afwijkende vogel.
Het is zeer waarschijnlijk een kruising tussen ‘onze’ gele kwikstaart (flava flava) en een Engelse kwikstaart.
Het vogeltje zat uitbundig te zingen, met trillende vleugels, en liet zich gewillig op de foto(‘s) zetten: niet schuw.

Zwartkop170423
* Zwartkop, Sylvia atricapilla, Blackcap, Fauvette à tête noire, Mönchsgrasmücke *
Nog wat laatste foto’s uit de tuin van Lanka 16 uit Anholt: een zwartkop en zwammen die ik in mijn buurt niet zie.

Bokaalkluifzwam180423
Voorjaarskluifzwam220423
* Bokaalkluifzwam, Helvella acetabulum, Vinegar Cup, Helvelle en gobele, Hochgerippter Becherling *
* Voorjaarskluifzwam, Gyromitra esculenta, False Morel, Fausse morille, Frühjahrs-Giftlorchel *
Kluifzwammen komen voornamelijk voor in Noord-Amerika en Europa, maar liefst zo’n 260 soorten. De witte kluifzwam is de bekendste.
In onze vakantietuin: bokaalkluifzwammen (boven) en vooral voorjaarskluifzwammen, aan het eind van hun bovengrondse schimmelleven.

 
***
Recensie

Wonderbaarlijke dieren (die echt bestaan)
Een betoverend bestiarium
Katherine Rundell, Thomas Rap 2023, ISBN 978 94 0041 010 7, € 23,99
Beschrijvingen van 21 dieren met wonderbaarlijke eigenschappen, zoals de narwal, maar ook de gierzwaluw en de ooievaar.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.