230307 Het eerste koningskoppel

Grutto070323B
Grutto070323C
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Gisteren hoorde ik de eerste grutto’s roepen in hun broedgebied in weidevogelreservaat De Wilck in Benthuizen/Hazerswoude.
Vandaag zag ik er in de regen een eerste paartje en een poosje later nog vier Koningen van het Weiland.
Na hun aankomst uit zuidelijke streken, enkele weken geleden, verzamelen grote groepen zich op plasdrasterreinen.
Vandaaruit gaan ze na enige tijd hun broedlocaties verkennen. Ook hoorde ik vandaag in De Wilck een eerste tureluur.

Koereiger020323
* Koereiger, Bubulcus ibis, Cattle Egret, Héron garde-bœufs, Kuhreiher *
Nog steeds scharrelt er in de (wijde) omgeving van Benthuizen een eenzame koereiger rond. In neem aan dat het steeds dezelfde is.
Ditmaal was de vogel langs de Galgweg in Hazerswoude (donderdag) op zoek naar wormen en insecten…

Koereiger020323G
…hebbes!…

Koereiger020323K
…en na dit succes met de borst vooruit naar de volgende prooi. Er gingen heel wat wormen en insecten naar binnen.

Zwartekraai010323
* Zwarte kraai, Corvus corone, Carrion Crow, Corneille noire, Aaskrähe *
Wat een verschil tussen witte vogels als koereigers en zwarte vogels! Deze kraai foerageerde vorige week in Zevenhuizen.

Brilduiker060323
Brilduiker060323C
* Brilduiker, Bucephala clangula, Goldeneye, Garrot à œil d’or, Schellente *
Mannetjes brilduikers hebben wit en zwart tot een stijlvol verenpak weten te combineren, afgezet met een groenige kop en rode poten.
Op de foto’s een opstijgende en een landende vogel die achter een andere brilduiker aanzat. Vogelplas Starrevaart, gisteren.

Fuut020323
* Fuut, Podiceps cristatus, Great Crested Grebe, Grèbe huppé, Haubentaucher *
Steeds vaker zie ik vogels met (rode) Amerikaanse rivierkreeften in hun snavel. Ze hebben kennelijk de smaak te pakken.
Uit gegevens blijkt dat de bodems van sloten en vaarten bezaaid moeten zijn met deze invasieve soorten. Zoeterwoude, donderdag.

Krulhaarkelkzwam060323
* Krulhaarkelkzwam, Sarcoscypha austriaca, Scarlet Elfcup, Pézize d’Autriche, Scharlachroter Kelchbecherling *
Scharlakenrode bekerzwammen zijn winterse schoonheden in vochtige omgevingen met verrottende takken van o.m. elzen en wilgen.
Op die voedselrijke bodems gedijen ze goed. Rode kelkzwammen en krulhaarkelkzwammen zien er vrijwel hetzelfde uit
en zijn alleen door de microscoop van elkaar te onderscheiden. In mijn buurt zijn krulhaarkelkzwammen op die manier gedetermineerd,
dus houd ik deze waarneming maandag van een stuk of vijftien van die kelkzwammetjes bij de Meeslouwerplas maar op krulharen.