230113 Van alles wat

Wulpen130123

Wulp130123B
* Wulp, Numenius arquata, Curlew, Courlis cendré, Großer Brachvogel *
Er is de laatste tijd veel regen gevallen, en er komt nog meer. Op tal van graslanden staan grote plassen,
zoals (vanmorgen) in De Wilck. Voor wulpen met hun lange snavels is het wel lekker prikken in de zachte bodem!

Waar zijn toch de vogels? Ik zie er zo weinig. Het is een ‘klacht’ die ik ook van andere vogelaars hoor.
Watervogels kun je op grotere waterplassen nog zien, maar het zijn er veel minder dan in voorgaande jaren.
Bosvogeltjes zijn nog schaarser. Mogelijk het gevolg van het zachte weer waardoor vogels
uit Noord- en Oost-Europa hier niet (meer) overwinteren. En de harde wind werkt ook niet echt mee: vogels verstoppen zich.
Kortom, in dit Vogeldagboek wat meer aandacht voor andere interessante natuurverschijnselen, zoals mossen. Die zijn er volop!

Roodborsttapuit090123A


* Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, European Stonechat, Tarier pâtre, Schwarzkehlchen *
Mannetje roodborsttapuit maandag in De Wilck op insectenjacht.

Krooneenden100123_coll
* Krooneend, Netta rufina, Red-crested Pochard, Nette rousse, Kolbenente *
Krooneenden zijn prachtige eenden. In het Rottemerengebied zie ik er regelmatig, ze broeden daar ook.
Zijn het ‘wilde’ eenden? Als ze zich niet (erg) schuw gedragen, zijn het vaak ontsnapte siervogels.
Dat geldt niet alleen voor krooneenden, maar ook voor casarca’s, roodhalsganzen en andere zeldzame watervogels.
Ook in Meijendel/Wassenaar zwemmen regelmatig krooneenden, dinsdag zag ik vier mannetjes en twee vrouwtjes.
Op de foto’s was te zien dat het mannetje een zwart kwekersringetje droeg. Er zwemmen ongetwijfeld meer nakomelingen rond
van ontsnapte exemplaren. Er is uiteraard ook sprake van vermenging tussen ‘wilde’ en ‘verwilderde’ krooneenden.
Krooneenden broeden al decennia in klein aantal in ons land. Doet het ertoe (vraag ik mij af) of ze ‘wild’ zijn of ‘verwilderd’?

Staartmees050123
* Staartmees, Aegithalos caudatus, Long-tailed Tit, Mésange à longue queue, Schwanzmeise *
Vlug als kwikzilver slingeren staartmeesjes zich tussen de takken door. Vorige week donderdag in Zevenhuizen.

Vliegendeslang_Tokehgekko171122_coll
* Vliegende slang, Chrysopelea ornata, Golden Tree Snake, Couleuvre volante, Goldschlange *
* Tokeh, Gekko gecko, Tokay Gecko, Gecko tokay, Tokee *
Foto’s van onze zoon Frank die eind vorig jaar zijn zus Jacqueline en haar man Gianpiero bezocht in Vientiane, Laos.
Over hun tuinmuur kroop een tokay gekko die ineens werd aangevallen door een vliegende slang.
Na ingrijpen van mijn familie overleefde deze gekko het. Het zijn daar zeer algemene hagedissen,
die zich ook ’s binnenshuis laten zien. Er zijn vaak slangen in hun tuin, ook gevaarlijke gifslangen.

Gewoondikkopmos110123

Gedraaidknikmos110123
* Gewoon dikkopmos, Brachythecium rutabulum, Rough-stalked Feather-moss, Brachytécie à soie raide,
Rauhes Kurzbüchsenmoos *
* Gedraaid knikmos, Bryum capillare, Capillary Bryum, Bryum chevelu, Haarblättriges Birnmoos *
Je moet ‘kleiner’ kijken dan naar vogels en vlinders, maar ook mossen zijn schoonheden.
Woensdag in het Bentwoud: gewoon dikkopmos (boven) en gedraaid knikmos.

Geletrilzwam100123
* Gele trilzwam, Tremella mesenterica, Yellow Brain, Trémelle mésentérique, Goldgelber Zitterling *
Oranjegele trilzwammetjes vallen, hoewel ze klein zijn, vallen door hun kleur op. Meijendel dinsdag.

 
* Land van Ons en Agrarisch Natuurfonds Fryslân *

Uit bezorgdheid voor de toekomst van onze aarde worden steeds vaker particuliere initiatieven ontwikkeld
om agrarisch gebied op te kopen voor natuurinclusieve landbouw en behoud van biodiversiteit.
(Er zijn speculanten die agrarische grond aankopen als belegging voor bebouwing – die bedoel ik niet!)
Wellicht zijn er meer van dergelijke ‘groene’ particuliere organisaties, ik ken er twee, die noem ik hieronder.

‘Land van Ons’ is sinds de oprichting in 2019 al een grote coöperatie geworden met duizenden leden.
Intussen wordt ruim twee miljoen vierkante meter beheerd. Iedereen kan (ook met kleine bedragen) deelnemen.
Het is geen natuurorganisatie: aangekochte landbouwgrond blijft landbouwgrond en wordt geen officiële natuurgrond.
Op dat land herstelt ‘Land van Ons’ de biodiversiteit en het landschap. Pachters kunnen er rendabel boeren.

In 2017 is de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) opgericht. De bekende gruttoboer Murk Nijdam uit Wommels
wordt een dagje ouder, en om zijn levenswerk niet verloren te laten gaan besloten particulieren het land van hem te kopen.
Binnen een jaar lukte het om 36 hectare weiland in bezit te krijgen. Op een deel ervan blijft Murk nog extensief boeren
en zijn opvolger (Botte de Boer) zal dat ook gaan doen. Het land mag nooit meer voor iets anders gebruikt worden.
Het ANF probeert nog andere projecten (evt. buiten Friesland) te realiseren die optimaal worden ingericht voor weidevogels.
Gelden worden verworven door schenkingen, legaten en eeuwigdurende obligaties aan toonder.

 
* Wintertelling ooievaars *
In het weekend (14 en 15 januari) organiseert STORK de jaarlijkse wintertelling ooievaars. Meten is weten!
Geef waargenomen ooievaars door, als het kan ook met eventueel afgelezen ringen. KLIK HIER voor meer informatie.