221206 Sneeuwgors en zwarte roodstaarten

Sneeuwgors061222

Sneeuwgors061222A
* Sneeuwgors, Plectrophenax nivalis, Snow Bunting, Bruant des neiges, Schneeammer *
Vroeger, toen de Noordzeestrook in Den Haag vol ruigtes was en onbebouwd,
kwam je er vaak sneeuwgorzen tegen, ook ijsgorzen, fraters en zelfs strandleeuweriken.
Die tijd is voorbij, je mag nu al blij zijn als je er een sneeuwgors treft, zoals vandaag.
Het vele wit op de dekveren en de brede zwarte vlekken op de schouderveren verraden dat dit een mannetje is.

Vandaag naar de Scheveningse havenhoofden en binnenhavens geweest.
De afgelopen dagen waren daar leuke zeevogels gemeld, maar het was er nu ontzettend stil.
Gelukkig ontmoette ik een ‘oude’ bekende vogelaar die me vertelde
waar ik grote kans had op een sneeuwgors en zwarte roodstaarten. En zijn tips klopten!

Zwarteroodstaart061222A

Zwarteroodstaart061222
* Zwarte roodstaart, Phoenicurus ochruros, Black Redstart, Rougequeue noir, Hausrotschwanz *
Bij de Scheveningse binnenhavens profiteren zwarte roodstaarten al jaren van platte daken.
Het zijn deels trek- en deels standvogels. De twee die ik vandaag zag, hebben daar ongetwijfeld gebroed,
of misschien zijn het wel jongen van het broedpaar dat daar van de zomer gesignaleerd is. Op de foto een van de twee.

Drieteenstrandloper061222

Drieteenstrandlopers061222
* Drieteenstrandloper, Calidris alba, Sanderling, Bécasseau sanderling, Sanderling *
Ze stuiteren als sneeuwballetjes langs de vloedlijn, die watervlugge drieteenstrandlopers. Koddig gezicht!

Steenloper061222
* Steenloper, Arenaria interpres, Ruddy Turnstone, Tournepierre à collier, Steinwälzer *
Zelfs als een steenloper rust, zoekt hij nog een steen uit om op te gaan staan.

Patrijs301122
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
Deze patrijs in de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer was duidelijk de omgeving aan het verkennen.
Toen hij opvloog en de weg overstak, kwamen er nog zo’n twintig veldkippen uit de begroeiing achter hem aan!


* Waterpieper, Anthus spinoletta, Water Pipit, Pipit spioncelle, Bergpieper *
Ook in de N3MP een waterpieper.

 
* Groene specht en mieren *

Groenespecht251122F
* Groene specht, Picus viridis, European Green Woodpecker, Pic vert, Grünspecht *

In het vorige Vogeldagboek schreef ik argeloos dat de groene specht op zoek was naar miereneieren.
Groene spechten eten behalve de mieren ook hun minuscule eitjes en larven, maar ze hebben het liefst de eiwitrijke poppen.
Die zijn er nu niet. André van Loon van Kenniscentrum insecten en andere ongewervelden EIS schreef:

“Alle ontwikkelingsstadia van mieren zijn er in principe gelijktijdig en het hele jaar door, het is een continu proces:
eitjes, larven, poppen, imago’s (werksters). Maar nu, in het late najaar/begin winter staat de verdere ontwikkeling
van eieren, larven en poppen door de lage temperatuur gewoon stil. De meeste mieren zitten nu ook veel dieper in de grond
met hun hele hebben en houwen. Bosmieren kunnen lang actief blijven, maar ook daar gaat het allemaal langzamer en dieper.

Het verder uitkomen van de poppen (dat zijn er vermoedelijk wel minder dan in voorjaar en zomer, afhankelijk van de soort)
gaat pas weer verder bij stijgende temperaturen. Er zullen dan ook weer meer larven gaan verpoppen.
De nieuwe generaties mannetjes en koninginnen zullen thans nog vooral in ei- en larvestadium zijn.

Groene spechten zullen als het mieren betreft vooral mierenpoppen eten. Vooral van bosmieren, maar ook van wegmieren
of gele weidemieren bijvoorbeeld. In november/december zie ik dat laatste niet gebeuren, ze zitten gewoon te diep.
Dus de groene specht op de foto zal daar op het gras nu toch iets anders eten, vermoed ik”.

 
***
Recensie

De rode lijster
Vogels beschermen in een gepolariseerd land
Fred Wouters, Noordboek Natuur 2022, ISBN 978 90 5615 953 5, € 17,90
Moed en vasthoudendheid is nodig bij de bescherming van vogels. Inspirerend boek van de oud-directeur van Vogelbescherming.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.