Vogels van Nederland

Vogels_van_Nederland

Auteurs
Rodny Stolk, Marc Plomp en Marc Guyt

Foto’s
AGAMI Photo Agency

Uitgave
Vogelinformatiecentrum Texel 2022
400 pagina’s, 12 x 20 cm
ISBN 978 90 825 1593 0
€ 27,99

Vogels_van_Nederland_p282
Voorbeeld: pagina met de zeer verwante mezensoorten matkop en glanskop.
De beschrijving is – zoals steeds – erg bondig.
De streepjes op de foto’s wijzen naar de onderdelen waar je op moet letten bij de determinatie.

Vogelgids @ checklist

Vogels van Nederland

Alle 500+ vogelsoorten

Het voor vele vogelaars bekende Vogelinformatiecentrum op Texel heeft nu een eigen vogeldeterminatiegids uitgegeven, met alle meer dan 510 vogelsoorten die, in sommige gevallen als uiterst extreme dwaalgast, in Nederland in het wild kunnen worden waargenomen of zijn waargenomen, plus de meest voorkomende exoten en hybrides.

De gids zegt bedoeld te zijn voor zowel de beginnende als voor de gevorderde vogelaar. Speciaal voor de beginners bevat het boek een lange inleiding van maar liefst 48 pagina’s, waarin onder andere een stimulerend voorwoord van Jochem Myjer, een verhandeling over wat je nodig hebt om te vogelen, tips om de verrekijker schoon te maken en aanwijzingen hoe je een betere vogelaar kunt worden. Lovenswaardig vind ik dat in de gids elf gedragsregels zijn opgenomen om in het veld verstoring van vogels te voorkomen.

Verder staat er in deze gids een checklist met alle soorten die in ons land zijn waargenomen. Via die index kun je snel volgens de taxonomische methode vinden op welke pagina een soort beschreven staat; op de lijst kun je zelf bijhouden welke soort je gezien hebt, gefotografeerd hebt, een geluidsopname van hebt gemaakt of in jouw tuin hebt waargenomen, in aparte kolommen. Daarnaast zijn er nog drie ‘vrije’ kolommen (bijvoorbeeld voor het maken van een vakantie- of provincielijst). Achter in de gids staat overigens ook nog een register van de vogels op alfabetische volgorde.

In het hoofdgedeelte wordt getracht om op een aanschouwelijke manier deze vogels te tonen, vaak zonder gegevens over verspreiding, gedrag, geluid, voedsel, broeden enz. De nadruk ligt op de foto’s met identificatiepunten (ID, met streepjes, helaas slechts zelden met bijbehorende tekstaanduidingen), zodat je direct kunt zien wat voor de betreffende soort de essentiële herkenningspunten zijn. Ook staat vermeld in welke maanden de beste kans bestaat om de betreffende soort te zien.

Behalve de vele ID-punten staan er korte toelichtende teksten bij de soorten. Soms helaas te kort om de vogels in alle kleden goed van elkaar te onderscheiden. Als voorbeeld: de (onder)soort IJslandse grutto komt niet echt lekker uit de verf. In verreweg de meeste gevallen gaat het determineren aan de hand van deze gids echter goed. Bij alle beschrijvingen van de vogelsoorten is ook een QR-code opgenomen. Door die te scannen met mobiele telefoon of tablet kom je uit op een internetpagina van waarneming.nl, waar nog meer informatie over de betreffende vogelsoort te vinden is.

Opvallend vind ik dat van de vogelsoorten geen wetenschappelijke naam is vermeld, wel de Duitse en Engelse naam. Daar heb je in het veld ook meer aan. Ik ga deze goed verzorgde gids zeker meenemen als ik in ons land naar vogels ga kijken. Hij is lekker compact en toch behoorlijk volledig. Ik vind deze gids een mooie aanvulling op de zich steeds verder uitbreidende hoeveelheid veldgidsen.

Ronald Klingers, 9 september 2022