220809 Bruine kiekendieven

Bruinekiekendief070822

Bruinekiekendief080822A

Bruinekiekendief080822C
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Op de bovenste foto (zondag) een juveniele bruine kiekendief. Dit is een heel donkere variant met een eigele kop.
Maar er vliegen ook jonge vogels rond die met hun lichte(re) kop en (deels lichtere) veren lijken op adulte vrouwtjes.
Goed kenmerk voor juvenielen vormen de lichte veertoppen midden op de vleugels (in de lengte).
De vogel op de twee andere foto’s (gisteren) is moeilijker. Er is al volop rui zichtbaar maar ook nog wat lichte veertoppen.
(Roofvogeldeskundige Peter van Geneijgen schreef me later: Dat is inderdaad een 2kj. De rui verloopt van juveniel naar adult kleed.
Handpennen 1 t/m 7 zijn vernieuwd of groeiend evenals armpen 3 en de buitenste staartpennen 6 en 5.
De donkerbruine kleur van de eerste drie handpennen en de nieuwe staartpennen wijzen op een vrouw. Bij mannen zijn die veren grijs.)

In de polders kun je op het ogenblik allicht een bruine kiekendief laag over het gewas zien jagen.
Het broedseizoen is voorbij, de nestlocaties zijn verlaten, tijd om lekker lange vliegtochten te maken.
Bruine kiekendieven, en trouwens ook de blauwe, zijn ongeveer even groot als buizerds.
Ze onderscheiden zich door hun schommelende glijvluchten met schuin omhoog gehouden vleugels.

Wil je het jezelf moeilijker maken, dan ga je proberen uit te vogelen van welk geslacht de vogel is.
In volwassen kleed verschillen mannetjes en vrouwtjes duidelijk, maar dat hebben ze pas in hun vijfde jaar.
In de jaren daarvoor kun je leeftijd en sekse slechts bepalen als je duidelijke foto’s van de vogels hebt gemaakt.
Zelfs dan nog valt het niet altijd mee om er (met gedetailleerde vogelboeken) uit te komen!

Woudaap010822

Woudaap080822A

Woudaap250722B

Woudaap280722C
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
In tegenstelling tot kiekendieven laten veel vogels zich na het broedseizoen nauwelijks meer zien.
Oudere vogels ruien en jongere vogels zoeken voedsel: redenen om je onopvallend te gedragen.
Dat geldt ook voor woudaapjes (en roerdompen). Als de voedervluchten voorbij zijn, zie je niet zo vaak meer.
Bovenstaande foto’s heb ik de afgelopen weken gemaakt: het begint nu rustiger te worden.
Van boven naar beneden: vrouwtje rietaap, een mannetje en tweemaal een juveniele vogel.

Watersnip090822B
* Watersnip, Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine *
Geleidelijk aan keren watersnippen terug, deze vogel foerageerde gistermorgen op de Benthuizerplas.

Klokjesgentiaan230722

Gentiaanblauwtje200722A
* Klokjesgentiaan, Gentiana pneumonanthe, Marsh Gentian, Gentiane des marais, Lungen-Enzian *
* Gentiaanblauwtje, Maculinea alcon, Alcon Blue, Azuré des mouillères, Lungenenzian-Ameisen-Bläuling *
Gentiaanblauwtjes worden ernstig in hun voortbestaan bedreigd, evenals hun waardplant, de klokjesgentiaan.
De vlinders leggen daar hun witte eitjes op, die sterk afsteken tegen de hemelsblauwe bloemkroon.
De rups ondergaat halverwege zijn leven een opmerkelijke metamorfose: eerst eet hij van de klokjesgentiaan,
na een dag of tien laat hij zich op de grond vallen en laat hij zich meenemen door knoopmieren.
In het mierennest voedt hij zich met het mierenbroed: van herbivoor tot carnivoor! De rups overwintert in het mierennest.
Op de foto boven eitjes van een gentiaanblauwtje op een klokjesgentiaan. Bovenin de bloem de roodachtige rups.
De andere foto is een vrouwtje gentiaanblauwtje: de bovenkant van haar vleugels waren overwegend bruin (mannetje: blauw).
Foto’s op het Dwingelderveld. KLIK HIER voor een artikel over de complexe levensloop van het gentiaanblauwtje.

Akkerdistelboorvlieg270722
* Akkerdistelboorvlieg, Xyphosia miliaria, eine Bohrfliege *
Alle ruim tachtig soorten boorvliegen in ons land hebben fraai getekende vleugels, met vlekken, banden of zigzagstrepen.
Vrouwtjes hebben een opvallend zwarte legboor. Dit is een mannetje op boerenwormkruid, Bentwoud.