220805 Ruiters op reis

Bosruiter050822
* Bosruiter, Tringa glareola, Wood Sandpiper, Chevalier sylvain, Bruchwasserläufer *
Geleidelijk aan zakken broedvogels uit noordelijke streken af naar het zuiden om daar te overwinteren.
In natte gebieden in ons land krijg je dan een waar feestje van allerlei soorten doortrekkende steltlopers.
De Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer/Leidschendam-Voorburg is zo’n gebied met plasdrasstroken.
Vanmorgen heb ik daar een paar uurtjes genoten, o.m. van bosruiters. Net zo groot/klein als een spreeuw!

Groenpootruiter050822
*Groenpootruiter, Tringa nebularia, Greenshank, Chevalier aboyeur, Grünschenkel *
Een andere trekkende ruitersoort is de groenpootruiter. Slank, hoog op de poten, iets groter dan een tureluur.

Bontestrandlopers050822
* Bonte strandloper, Calidris alpina, Dunlin, Bécasseau variable, Alpenstrandläufer *
Er waren bonte strandlopers aanwezig in allerlei verenkleden. Volwassen vogels hebben een zwarte buik,
die ze geleidelijk aan verliezen. Daardoor ontstaat een ratjetoe aan bontjes (die iets kleiner zijn dan bosruiters).
Jonkies (rechts) zijn lichter en lijken op afstand soms verwarrend op krombekstrandlopers (langere en krommere snavels).

Boerenzwaluw050722A
* Boerenzwaluw, Hirundo rustica, Barn Swallow, Hirondelle rustique, Rauchschwalbe *
Op insecten jagende boerzwaluw in het Zoetermeerse Buytenpark.

Bontevliegenvanger120722
* Bonte vliegenvanger, Ficedula hypoleuca, Pied Flycatcher, Gobemouche noir, Trauerschnäpper *
Jonge bonte vliegenvanger, op het Dwingelderveld.

Rossestekelstaarten290722A
* Rosse stekelstaart, Oxyura jamaicensis, Ruddy Duck, Érismature rousse, Schwarzkopfruderente *
Het zijn prachtige eendjes, de rosse stekelstaarten. Daardoor werden ze vaak gehouden in siervijvers.
Ontsnapte exemplaren vormen echter een bedreiging voor de genetisch verwante sterk bedreigde witkopeend.
Daarom mogen/moeten ze afgeschoten worden. Of dat daadwerkelijk gebeurt, weet ik niet.
In elk geval zag ik op een niet nader te noemen plaats in mijn omgeving dit stel met vier (één onzichtbaar) kuikens.

Steenuil290722
* Steenuil, Athene vidalii, Little Owl, Chevêche d’Athéna, Steinkauz *
Een dommelende steenuil op een beschut plekje, voige week in Leidschendam-Voorburg.

Putter130722
* Putter, Carduelis carduelis, European Goldfinch, Chardonneret élégant, Stieglitz *
Een mannetje putter: het rood loopt door achter het oog, bij vrouwtjes niet. Dwingelderveld.

Galapagosalbatros120722
* Galapagosalbatros, Phoebastria irrorata, Waved Albatross, Albatros des Galapagos, Galapagosalbatros *
Koen de Geus uit Amsterdam, die met volle support van Vogeldagboek door Zuid-Amerika fietst om geld
voor het IUCN NL Landaankoopfonds in te zamelen, is in Peru en heeft 7000 van de 20.000 kilometer afgelegd. Nog een eindje…
Op de Galapagos, isla Espanola, fotografeerde hij deze Galapagosalbatrossen, een (door visserij) ernstig bedreigde vogelsoort.

Heelblaadjesboorvlieg010822
* Heelblaadjesboorvlieg, Myopites apicatus, Galle de la Pulicaire *
Heelblaadjes staan er volop in het Bentwoud. Ze komen vooral voor in het westelijk deel van Nederland,
op vochtige tot natte en voedselrijke bodem in grasland en langs sloten en beken. Ze trekken veel insecten aan.
Zoals deze vrij zeldzame heelblaadjesboorvlieg. Een vrouwtje, gelet op de legboor.

Meromyza010822_coll
* Meromyza spec, Meromyza spec, a frit fly, eine Halmfliege *
Deze halmvlieg is niet speciaal aan heelblaadjes gebonden, maar zat er wel op te foerageren.
Dit is een vrouwtje. Van het geslacht Meromyza van de halmvliegen komt een tiental soorten in ons land voor.

 
***
Recensie

Grutto!
de reis van onze nationale vogel
Ruben Smit en Rob Ruiter, Noordboek 2022, ISBN 978 90 5615 955 9, € 22,50
Een mooi kijkboek met foto’s op groot formaat over de grutto in zomer- en winterverblijf.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.